Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie powyżej progów UE- warsztat z tworzeniem ogłoszenia w TED i JEDZ z uwzględnieniem nowych ogłoszeń unijnych w eNotices2

O szkoleniu

Zapraszamy na warsztat z tworzeniem ogłoszenia w TED i JEDZ z uwzględnieniem nowych ogłoszeń unijnych w eNotices2!

Na kursie przejdziesz przez takie ćwiczenia jak:

 • liczenie terminów w NPzp;
 • omówienie wypełniania ogłoszenia unijnego o zamówienie na dotychczasowych zasadach (TED)
 • przegląd funkcjonalności eNotice2 w zakresie ogłoszeń
 • sprawdzanie poprawność wadium;
 • przygotowanie elektronicznego JEDZ do postępowania z wykorzystaniem narzędzia do tworzenia JEDZ;
 • policzenie terminów na zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi (SWZ)
Kto powinien wziąć udział?

Jeśli szukasz kursu, które pomoże Ci bezbłędnie przygotować i przeprowadzić postępowanie powyżej progów UE, to jesteś we właściwym miejscu.

Program szkolenia

Wprowadzenie do tematu i zagadnienia ogólne

 • Systematyka i siatka pojęciowa PZP
 • Jakim zamawiającym jestem?
 • Czym są progi unijne i jakie progi unijne obowiązują poszczególnych zamawiających?
 • Jakie zasady udzielania zamówień mniej obowiązują?
 • Czy do postępowania stosuje Kodeks cywilny?
 • Jak poradzić sobie z liczeniem terminów według PZP?

Ćwiczenia – policz termin (termin składania ofert, związania ofertą, terminy na zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi, termin związania ofertą, przedłużenie, itp.

 • Czy i gdzie muszę publikować plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – omówienie rozporządzenia wykonawczego w sprawie planu postępowań;
 • Obowiązki informacyjne zamawiającego: ogłoszenie o wykonaniu umowy (gdzie publikujemy? jak wypełniamy?), raport z realizacji zamówienia (kiedy można, a kiedy trzeba przygotować raport);

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych:

 • Analiza potrzeb i wymagań (jak ją przygotować? czy stanowi załącznik do protokołu?)
 • Wstępne konsultacje rynkowe (jak przeprowadzić, na co zwrócić uwagę, regulamin?, nowe orzecznictwo, ryzyka związane z udziałem wykonawców w konsultacjach – jak je zmitygować? praktyczne wskazówki);
 • Klauzula zatrudnieniowa – obowiązkowa klauzula społeczna; pozostałe klauzule społeczne?
 • Wadium na nowych zasadach – wymagania, dopuszczalne formy, nowe zasady zwrotu, zatrzymanie wadium, wadium w przypadku konsorcjum, problemy praktyczne, nowe orzecznictwo;

Ćwiczenie: sprawdź poprawność wadium;

 • Termin związania ofertą – problemy praktyczne, nowe orzecznictwo; kiedy wzywamy do przedłużenia, kiedy i jak zwracamy?
 • Opis przedmiotu zamówienia w NPZP– zasady opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi, równoważność, zamówienia udzielane w częściach;
 • Przedmiotowe środki dowodowe, etykiety, moment złożenia dokumentów (problemy praktyczne);
 • Prawo opcji;
 • Tryby udzielania zamówień powyżej progów
 • Ogłoszenia w NPZP – rodzaje, miejsca publikacji, co według NPZP powinno znaleźć się w ogłoszeniu? Omówienie zasad wypełnienia ogłoszeń w Dz.U.UE.; nowe obostrzenia w zakresie zmian ogłoszenia o zamówieniu, kolejność upublicznienia, terminy;

•   NOWE WZORY OGŁOSZEŃ publikowane przez eNotice2 od 25.10.2023 r. zgodnie z nowymi standardowymi eformularzami – jakie są nowe wzory, gdzie się je zamieszcza, podstawowe informacje

Ćwiczenie: omówienie wypełniania ogłoszenia unijnego o zamówienie na dotychczasowych zasadach (TED lub wersja demo Platformy e-Zamówienia) i ogólny przegląd funkcjonalności eNotice2 w zakresie ogłoszeń;

 • Przesłanki wykluczenia bez tajemnic (obligatoryjne przesłanki wykluczenia, fakultatywne przesłanki wykluczenia i okresy wykluczenia, podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie przesłanek wykluczenia, omówienie problemów związanych z dokumentami zagranicznych wykonawców (wskazanie na prawidłową sekwencję działań w tym zakresie), odstąpienie od wykluczenia wykonawcy; kiedy wykluczenie jest oczywiście nieproporcjonalne? Samooczyszczenie, co to jest, jak zweryfikować? Nowe orzecznictwo KIO ze wskazaniem na praktyczne problemy i sposoby ich rozwiązywania
 • Warunki udziału w postępowaniu wedle NPZP (jak je formułować, czego mogą dotyczyć? Jak je badać – dokumenty podmiotowe na potwierdzenie spełniania warunków)
 • Jak prawidłowo przygotować elektroniczny JEDZ do postępowania? Co należy wypełnić w JEDZ, czym jest sekcja alfa, znaczenie, kiedy stosować?
 •       Ćwiczenie: przygotowanie elektronicznego JEDZ do postępowania z wykorzystaniem narzędzia do tworzenia JEDZ
 • Jak sprawdzić poprawność uzupełnienia JEDZ – omówienie problemów w przypadku ofert składanych przed konsorcja, podmioty trzecie, kto jakie informacje powinien uzupełnić w JEDZ? Kiedy wzywać do uzupełnienia?  
 • Konsorcja i podmioty trzeci a podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu (kiedy łącznie, kiedy osobno, kiedy sumuje się potencjały, kiedy jest to niedopuszczalne, oświadczenie z art. 117 ust. 4 NPZP – charakter prawny, orzecznictwo, interpretacje, co w przypadku wymogu doświadczenia powtarzalnego?
 • Kryteria oceny ofert wg NPZP, istota, charakter, kryteria dopuszczalne i zakazane, trudności praktyczne, dobór kryteriów.

Przeprowadzeni postępowania o udzielenie zamówienia powyżej progów unijnych

 • Jak możemy badać podmiotowo wykonawcę? Możliwe zakresy badania i dokumenty właściwe dla każdego z nich).
 • Procedura odwrócona w NPZP (omówienie wariantu podstawowego i wariantu uproszczonego procedury odwróconej)
 • Tzw. ułatwienia proceduralne, czyli kiedy zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych, a kiedy wykonawca może och nie złożyć?
 • Jak poradzić sobie z elektronizacją postępowań i oceną dokumentów elektrycznych (omówienie formy składania ofert i dokumentów podmiotowych, problemów praktycznych na tym tle, nowego orzecznictwa);
 • Zasady zadawania pytań do SWZ i liczenia terminów na odpowiedzi

Ćwiczenia: policz terminy na zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi

 • Składanie, otwarcie ofert i przekazywanie odpowiednich informacji do Prezesa UZP
 • Ocena ofert – po kolei jak badamy, wyjaśnienia, poprawa omyłek, odrzucenie. Jak należy badać ofertę podejrzaną o zaniżenie ceny? Problemy związane z wyjaśnieniami tzw. ceny rażąco niskiej. Badanie skuteczności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • Za co można odrzucić ofertę wykonawcy?
 • Wybór oferty najkorzystniejszej i obowiązki informacyjne zamawiającego – kogo, o czym i kiedy poinformować?
 • Co w przypadku, gdy wykonawca wniesienie odwołanie? (czy można kontynuować postępowanie, ryzyka),
 • Walka w KIO z punktu widzenia praktyka, na co zwrócić uwagę? Kto może być pełnomocnikiem w KIO?
 • Zakończenie postępowania – warianty zakończenia postępowania
 • Umowa o udzielenie zamówienia – omówienie głównych zmian w zakresie umów, w tym m.in.: obowiązku współdziałania zamawiającego i wykonawcy; katalogu klauzul abuzywnych; obligatoryjnych elementów umowy;

Na zakończenie każdego dnia – dyskusja i pytania uczestników szkolenia.

Czas trwania

9:30-15:30

Prelegenci

WIOLETA BAJDA

Radca Prawny, Były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP, gdzie nadzorowała wydawanie opinii prawnych UZP, przygotowywanie pozwów o unieważnienie umów i decyzji w przedmiocie kar pieniężnych, a także reprezentowała Prezesa UZP na licznych konferencjach i szkoleniach.

Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i in. Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbywa się na żywo w formie online.
Otrzymują Państwo od nas link do pokoju szkoleniowego.
Podczas szkolenia mają Państwo możliwość kontaktu z Moderatorem i Trenerem szkolenia za pomocą czatu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 099
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • Nagrania z webinarów ApexNet, Spotkania z ekspertami po godzinach,Roczny dostęp do EduStrefy, Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS, EduBox
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • Ulica i nr: ul. Atlasowa 41
 • Kod pocztowy: 02-437
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010371279

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa, Polska ul. Atlasowa 41

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa, Polska
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!