Jak prawidłowo stosować PZP. Perspektywa zamawiającego i wykonawcy

O szkoleniu

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione wybrane regulacje ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, które mają kluczowe znaczenie dla zamawiających i wykonawców. Odbędzie się to na podstawie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i analizy przypadków, które prowadzący spotkali w swojej praktyce zawodowej.

Celem szkolenia jest pomoc zamawiającym i wykonawcom w prawidłowym i efektywnym „przejściu” przez fazę nie tylko postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lecz również realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest kierowane do uczestników rynku zamówień publicznych, którzy mają do czynienia z prawnym aspektem procesu zakupowego oraz realizacją umowy po stronie zamawiającego lub wykonawcy (osób pełniących funkcje kierownicze w organizacji, prawników, sprzedawców, pracowników wspierających).

Program szkolenia

 • Uniknięcie błędów w opisie przedmiotu zamówienia.
 • Umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym klauzule obowiązkowe i niedozwolone.
 • Weryfikacja podmiotowa wykonawców.
 • Wymagania co do formy składania ofert i innych dokumentów oraz komunikacja pomiędzy wykonawcą a zamawiającym.
 • Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.
 • Samooczyszczenie wykonawcy.
 • Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Czas trwania

od 9:30 do ok. 15:00

Prelegenci

Piotr Nepelski

Radca prawny specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz prawie umów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem umów IT. W Kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT w ramach zespołu IT-Tech i Zamówień Publicznych. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej największych zamawiających oraz wiodących dostawców rozwiązań IT. Zapewnia wsparcie prawne w zakresie rozwiązywania sporów. Konsultant przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w zakresie prawa zamówień publicznych. Wielokrotnie brał udział jako prelegent na ogólnopolskich konferencjach branżowych i szkoleniach dla przedstawicieli firm IT i podmiotów biorących udział w przetargach. Autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz umów IT. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych przez Polską Akademię Nauk na kierunku Prawo Zamówień Publicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Center for American Law Studies przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył kursu prawa angielskiego przy British Law Centre. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Uzyskał certyfikat AgilePM Foundation w zakresie zarządzania projektami w metodykach zwinnych.

Marta Pasztaleniec

Radca prawny specjalizujący się w prawie IT, własności intelektualnej i prawie zamówień publicznych. W Kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT w ramach zespołu IT-Tech i Zamówień Publicznych. Posiada doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz szeroko rozumianej branży IT, w tym w zakresie negocjowania i realizacji umów na wdrożenie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych, umów prawno-autorskich oraz wdrożenia wytycznych KNF w zakresie outsourcingu chmurowego. Posiada także doświadczenie w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, także w zakresie reprezentacji przed KIO, gdzie wspierała zarówno wykonawców jak i zamawiających oraz kompleksowej obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!