Szkolenie: Jak prawidłowo zwolnić pracownika czyli kodeksowe sposoby rozwiązywania umów o pracę

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/jak-prawidlowo-zwolnic-pracownika-czyli-kodeksowe-sposoby-rozwiazywania-umow-o-prace-39039-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami rozwiązywania umów popartymi praktycznymi przykładami,
• Podczas szkolenia zostanie przedstawiona analiza najnowszych interpretacji obowiązujących oraz budzących wciąż kontrowersje przepisów.
Korzyści dla uczestników:
• Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu sposobów rozwiązywania umów o pracę,
• Uczestnicy będą znali aktualny stan prawny dotyczący prawa pracy,
• Osoby biorące udział w szkoleniu będą wiedziały co kryje się pod pojęciami mobbingu
i dyskryminacji w świetle Kodeksu Pracy.

Szkolenie skierowane jest do:

• Kierownicy działów kadr, działów personalnych,
• Pracownicy działów kadrowo-płacowych,
• Wszystkie osoby zainteresowane tematem

Program szkolenia:

1. Rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron:
 wymogi formalne zastosowania ww. sposobu rozwiązania umowy o pracę, dopuszczalność trybu,
 przykłady praktyczne.
2. Zasady wypowiadania umów o pracę:
 wypowiedzenie wymogi formalne – dopuszczalność
 przesłanki uzasadniające wypowiedzenie,
 rodzaje podmiotów, którym nie można wypowiedzieć umowy o pracę,
 przyczyna wypowiedzenia – naprawdę ważna rzecz,
 wypowiedzenie warunków pracy,
 długość okresu wypowiedzenia i możliwości jego skrócenia,
 przykłady praktyczne,
 orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie,
 czyli jak zrobić to skutecznie ?
3. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia:
 rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika,
 ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków – próba definicji tego rodzaju zdarzeń uzasadniających dyscyplinarkę,
 orzecznictwo Sądu Najwyższego – duża pomoc w ocenie zachowania pracownika,
 rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracodawcy – pewna analogia przypadków,
 techniczny sposób wyliczenia odszkodowania należnego pracownikowi,
 rodzaje odszkodowań – przykłady ogólne,
 długotrwała choroba jako przesłanka uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,
 wymogi formalne – informacje, które powinien posiadać pracodawca przed podjęciem decyzji o ww. rozwiązaniu umowy,
 przykłady praktyczne i orzecznictwo Sądu Najwyższego,
4. Rozwiązanie stosunku pracy w wyniku upływu czasu na jaki zawarto umowę oraz w wyniku ukończenia pracy, dla której zawarto umowę o pracę:
 właściwa podstawa prawna dotycząca ww. trybu rozwiązania umowy,
 brak oświadczeń woli zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika,
 kodeksowe wyjątki ww. trybu rozwiązania umowy,
5. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn ekonomicznych dotyczących małych pracodawców – przypadek szczególny:
 przesłanki zastosowania ww. trybu,
 pozytywy dla pracownika małego zakładu pracy,
 właściwa podstawa prawna w świadectwie pracy,
 odprawa pieniężna jej wysokość, zasady naliczania i wypłacania,
6. Zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:
 zwolnienia grupowe – procedura dokonywania zwolnień,
 kategorie pracowników chronione przed zwolnieniem,
 obowiązek wypłaty odprawy i ponownego zatrudnienia pracowników zwolnionych w ramach zwolnień grupowych,
 zwolnienia indywidualne – procedura dokonywania zwolnień,
 kategorie pracowników chronione przed wypowiedzeniem – obowiązek wypłaty odprawy,
7. Oświadczenie woli:
 pojęcie i źródła regulacji,
 próba osobistego doręczenia pracownikowi wypowiedzenia, a skuteczność oświadczenia woli,
 przesłanie wypowiedzenia pocztą, a skuteczność oświadczenia woli,
 możliwości cofnięcia oświadczenia woli,
 praktyka i orzecznictwo Sądu Najwyższego.
8. Ewentualnie kilka istotnych zagadnień dotyczących mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy:
 definicja ustawowa – pojęcia mobbingu i dyskryminacji,
 skutki działań mobbingowych,
 nie każde różnicowanie sytuacji prawnej pracownika w miejscu pracy jest zabronione,
 sankcje dla pracodawcy za naruszanie zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 odszkodowanie dla pracownika z tytułu rozwiązania umowy o pracę z powodu nieprzestrzegania przez pracodawcę zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 przedawnienie roszczenia o odszkodowanie – wątpliwości prawne

Informacje o prelegentach:

specjalistą prawa pracy. Specjalizuje się problematyce czasu pracy i godzin nadliczbowych, wykorzystując swoja wiedzę z ww. zakresu do opracowywania szczegółowych rozkładów i harmonogramów czasu pracy. Współpracuje m.in. z Okręgową Radą Adwokacką w Rzeszowie, Krajowym Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP Sądów i Prokuratur, Politechniką Rzeszowską, Polskim Centrum Kadrowo-Płacowym w Łodzi, Gazetą Prawną – Infor S.A w Warszawie, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Rzeszowie, Prokuraturą Okręgową w Rzeszowie. Czytelnicy gazet regionalnych i ogólnopolskich znają go jako komentatora i specjalistę zagadnień prawnych, który przybliża prawo pracy zarówno pracownikom jak i pracodawcom.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 310 - +vat

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-gotówka w dniu szkolenia
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Jak prawidłowo zwolnić pracownika czyli kodeksowe sposoby rozwiązywania umów o pracę