Jak przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia krok po kroku: 45 zagadnień, które należy poznać, żeby prawidłowo udzielać zamówień

O szkoleniu

UWAGA! 45 zagadnień, o bezbłędnym udzielaniu zamówień publicznych w 12 godzin praktycznego kursu!

Po szkoleniu będziesz doskonale wiedział jak wygląda procedura udzielania zamówień publicznych. Pod okiem naszego eksperta nauczysz się również wszystkiego o:

 • wyjaśnieniach SWZ, modyfikacje: terminy, zasady, prawidłowe i terminowe udzielanie wyjaśnień;
 • składaniu ofert: platformy, podpisy i ich weryfikacja, zasady komunikacji elektronicznej.
Dlaczego warto wziąć udział?

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do jednostek działąjących w opraciu o przepisy zamówień publiczych.

Program szkolenia

 1. O ustawie, jej założeniach i aktach wykonawczych: system zamówień publicznych w PL i UE;
 2. Najważniejsze definicje i słowniczek pojęć;
 3. Zasady zamówień publicznych i powiązanie ich z obowiązkami osób udzielających zamówień;
 4. Odpowiedzialność komisji przetargowej i kierownika zamawiającego;
 5. Planowanie zamówień: polityka zakupowa państwa, efektywność ekonomiczna, analiza potrzeb i wymagań, plan postępowań;
 6. Możliwe formy komunikacji zamawiającego z wykonawcami, wstępne konsultacje rynkowe, pozyskiwanie informacji „z rynku”;
 7. Szacowanie i agregacja zamówień: reguły, zasady, obowiązki;
 8. Dokumenty zamówienia: co należy przygotować, aby wszcząć postępowanie;
 9. Opis przedmiotu zamówienia: równoważność, normy, konsekwencje nieprawidłowego opisu;
 10. Przedmiotowe środki dowodowe: zasady żądania, składania i weryfikacji;
 11. Podstawy wykluczenia wykonawcy fakultatywne i obligatoryjne oraz dokumenty na ich potwierdzenie;
 12. Ustalanie warunków udziału w postępowaniu oraz podmiotowych środków dowodowych;
 13. Konsorcjum w zamówieniu publicznym;
 14. Podmiot udostępniający zasoby i podwykonawca;
 15. Kryteria oceny ofert: zasady, sposoby kształtowania, weryfikowalność, ocena oferty;
 16. Wybór trybu w postępowaniu unijnym i krajowym, warianty w postępowaniach krajowych;
 17. Wszczęcie postepowania w zależności od progu: procedura, ogłoszenia, zamieszczanie SWZ;
 18. Wyjaśnienia SWZ, modyfikacje: terminy, zasady, prawidłowe i terminowe udzielanie wyjaśnień;
 19. Składanie ofert: platformy, podpisy i ich weryfikacja, zasady komunikacji elektronicznej;
 20. Udostępnianie dokumentów, jawność postępowania vs tajemnica przedsiębiorstwa;
 21. Żądanie wadium i jego weryfikacja;
 22. Ocena ofert: czynności zamawiającego, procedura odwrócona w postępowaniu UE, negocjacje w postępowaniu krajowym;
 23. Termin związania ofertą i obowiązki zamawiającego z nim związane;
 24. Weryfikacja rażąco niskiej ceny;
 25. Poprawianie omyłek w złożonych ofertach: granice działania zamawiającego;
 26. Ocena podmiotowa wykonawcy: dopuszczalność wyjaśnień, uzupełnień;
 27. Odrzucenie oferty: omówienie przesłanek w powiązaniu z obowiązkami zamawiającego;
 28. Wybór oferty: aspekty proceduralne;
 29. Unieważnienie postępowania: omówienie przesłanek;
 30. Zawarcie umowy: żądanie zabezpieczenia należytego wykonywania umowy, konstrukcja umowy o zamówienie publiczne, regulacje obowiązkowe i niedozwolone, kary umowne, płatności, waloryzacja, zmiany umów;
 31. Rozliczenie zamówienia: ogłoszenie o wykonaniu umowy, raport z realizacji;
 32. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom;
 33. Archiwizacja postępowań;

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

IWONA HOLKA

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!