Szkolenie

Jak przeprowadzić zespół przez zmianę

O szkoleniu

Dynamicznie zmieniające się realia rynkowe generują szereg wyzwań dla organizacji, w tym m.in. na poziomie osób zarządzających zespołami pracowników. Tzw. miękkie zarządzanie ma przynosić namacalne efekty – realne usprawnienia na poziomie operacyjnym, a jednocześnie ułatwiać adaptację pracowników w zmianie. To finalnie przekłada się na coraz sprawniejsze funkcjonowanie zespołu oraz organizacji i minimalizowanie potencjalnych ryzyk.
W czasach wielu zmian zachodzących często w tym samym czasie firmy i ich pracownicy pozostają w ciągu nieustających testów. Każda transformacja wiąże się bowiem z naruszeniem dotychczasowego porządku i sposobów działania. W tym kontekście efektywne wykorzystanie wewnętrznych zasobów oraz utrzymanie pożądanego poziomu zaangażowania pracowników to ogromne wyzwanie oraz potrzeba działania tu i teraz.
W odniesieniu do powyższego za niezmiernie istotne należy uznać potrzebę wspierania pracowników w procesie adaptacji i przechodzeniu przez obiekcje. Warto przy tym odwołać się do tego, co w tego typu procesach jest powtarzalne – i co pozwala przewidzieć kolejne etapy rozwoju sytuacji – jak również trenować elastyczność w odpowiedzi na zmiany narzucone lub pojawiające się nagle.

Cel szkolenia:

- uporządkowanie wiedzy uczestników nt. zarządzania zmianą w kontekście łączenia celów biznesu z indywidualnymi potrzebami pracowników,
- wypracowanie bazy dobrych praktyk związanych z zarządzaniem zmianą na różnych jej etapach (przygotowanie, realizacja, ewaluacja),
- wzmocnienie przełożonych w identyfikowaniu potrzeb zespołów na różnych etapach adaptacji w zmianie (świadomość i chęć, wiedza i umiejętności, utrwalenie i wzmocnienie).
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • najlepszych praktykach związanych ze wzmacnianiem zespołów na różnych etapach adaptacji,
 • sposobach identyfikacji potencjalnych szans i ryzyk w zmianach, 
 • zasadach wdrażania zmian w zespołach, 
 • podejściu projektowym i procesowym w zmianie,
 • metodach wychodzenia poza schematyczne rozwiązania w dynamicznie zmieniających się realiach.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • identyfikacji i niwelowania barier w zmianie w celu szybszej adaptacji w dynamicznie zmieniających się warunkach,
 • przeformułowania problemów w celu rozwiązywania tych właściwych zamiast straty czasu na walkę z symptomami,
 • zwiększania elastyczności w odpowiedzi na reagować na bieżące wyzwania.
Kto powinien wziąć udział?

Adresatami szkolenia są wszystkie osoby, które zarządzają zespołami stałymi lub projektowymi w procesie zmiany w celu usprawnienia działania oraz utrzymania pożądanego poziomu zaangażowania.

Program szkolenia

1.    Rola przełożonego w zmianie

 • budowanie poczucia współodpowiedzialności z zespole,
 • identyfikowanie niewyartykułowanych potrzeb,
 • zarządzanie z „ludzką twarzą”.

2.    Zarządzanie stresem i oporem 

 • przyczyny i rodzaje oporu w zmianach,
 • sposoby przezwyciężenia trudności na różnych etapach zmian, 
 • niwelowanie napięcia i minimalizacja konfliktów w zespole.

3.    Motywacja i rozwój zespołu w zmianie 

 • analiza luk kompetencyjnych i zapewnienie wsparcia pracownikom
 • dostrzeganie i prezentowanie efektów zmian w zespole,
 • budowanie na różnorodności.

4.    Efektywna komunikacja 

 • zasady i techniki aktywnego słuchania,
 • konstruktywna informacja zwrotna, 
 • fundamenty komunikacji bez przemocy.

5.    Praktyczne podejście do zmian

 • tworzenie warunków sprzyjających efektywnemu przechodzeniu przez zmiany, 
 • podejście do zmian „tu i teraz”,
 • zmiana jako projekt. 

6.    Postępy dzięki zmianom 

 • sposoby monitorowania nastrojów w zmianie,
 • zasady prowadzenia angażujących spotkań operacyjnych i rozwojowych w zespole,
 • wzmacnianie osobistego zaangażowania w zespole. 

7.    Pytania, dyskusje, konsultacje.

Czas trwania

9.00 - 16.00

Prelegenci

Cytat

Konsultantka biznesowa i trenerka dla wyższej kadry menedżerskiej oraz przedstawicieli działów: komunikacji, HR, marketingu i sprzedaży z kilkunastoletnim doświadczeniem. Moderatorka Design Thinking. Action Learning Coach. Trenerka-wykładowczyni z zakresu: zarządzania ludźmi w procesie zmian, budowania efektywnych i innowacyjnych zespołów, tworzenia pozytywnych doświadczeń pracowników oraz kandydatów, a także stymulowania myślenia innowacyjnego w celu generowania nieoczywistych, ale trafionych rozwiązań. 
Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach współpracy z: oddziałami międzynarodowych koncernów i dużymi polskimi firmami / grupami kapitałowymi, podmiotami z sektora MŚP, administracją publiczną / JST,  organizacjami pozarządowymi. Odpowiedzialna za strategiczne wsparcie dużych podmiotów w: zarządzaniu zmianą, usprawnianiu procesów informacyjnych, realizacji audytów efektywności komunikacji, a także w trakcie wejścia w nowe obszary działalności. 

Gdzie i kiedy

Warszawa 11 marca 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 11 marca 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 stycznia 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 29 stycznia 2021

Zapisz się

Cena
za osobę
740 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!