Jak przeprowadzić zespół przez zmianę? Skuteczne zarządzanie zmianą w zespole

O szkoleniu

Na szkoleniu omówimy zagadnienia takie, jak: rola menedżera w zmianie, zarządzanie stresem i oporem, motywowanie zespołu w zmianie, efektywna komunikacja, jak komunikować zmianę, jak monitorować efekty zmian w zespole.

Powiedzenie, że „jedyną stałą rzeczą jest zmiana” istnieje od wieków. Nigdy nie było ono tak aktualne, jak w dzisiejszych czasach. Żyjemy w kulturze zmiany, a umiejętność radzenia sobie z nią jest kluczowa zarówno dla naszego funkcjonowania w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Dobry lider potrafi przeprowadzić zespół przez każdą zmianę tak, by zarówno poszczególni pracownicy, jak i cała organizacja, odnieśli dzięki temu sukces.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • uporządkowanie wiedzy uczestników o zarządzaniu zmianą, 
 • wypracowanie bazy dobrych praktyk związanych z zarządzaniem zmianą na różnych jej etapach (przygotowanie, realizacja, ewaluacja),
 • wzmocnienie przełożonych w identyfikowaniu potrzeb zespołów na różnych etapach adaptacji w zmianie (świadomość i chęć, wiedza i umiejętności, utrwalenie i wzmocnienie).

Korzyści ze szkolenia:

 • praca w zaangażowanym, zmotywowanym zespole,
 • zbudowanie wizerunku zaangażowanego, wspierającego i profesjonalnego lidera,
 • efektywna praca zespołu przekładająca się na sukces firmy.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • najlepszych praktykach związanych ze wzmacnianiem zespołów na różnych etapach adaptacji,
 • sposobach identyfikacji potencjalnych szans i ryzyk w zmianach, 
 • zasadach wdrażania zmian w zespołach.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • identyfikacji i niwelowania barier w zmianie w celu szybszej adaptacji w dynamicznie zmieniających się warunkach,
 • przeformułowania problemów w celu rozwiązywania tych właściwych zamiast straty czasu na walkę z symptomami,
 • zwiększania elastyczności w odpowiedzi na bieżące wyzwania.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które zarządzają zespołami stałymi lub projektowymi w procesie zmiany w celu usprawnienia działania oraz utrzymania pożądanego poziomu zaangażowania.

Program szkolenia

1. Rola przełożonego w zmianie

 • budowanie poczucia współodpowiedzialności w zespole
 • identyfikowanie niewyartykułowanych potrzeb
 • zarządzanie z „ludzką twarzą”

2. Zarządzanie stresem i oporem

 • przyczyny i rodzaje oporu w zmianach
 • sposoby przezwyciężenia trudności na różnych etapach zmian
 • niwelowanie napięcia i minimalizacja konfliktów w zespole

3. Motywacja i rozwój zespołu w zmianie

 • analiza luk kompetencyjnych i zapewnienie wsparcia pracownikom
 • dostrzeganie i prezentowanie efektów zmian w zespole
 • budowanie na różnorodności

4. Efektywna komunikacja

 • zasady i techniki aktywnego słuchania
 • konstruktywna informacja zwrotna
 • fundamenty komunikacji bez przemocy

5. Praktyczne podejście do zmian

 • tworzenie warunków sprzyjających efektywnemu przechodzeniu przez zmiany
 • podejście do zmian „tu i teraz”
 • zmiana jako projekt

6. Postępy dzięki zmianom

 • sposoby monitorowania nastrojów w zmianie
 • zasady prowadzenia angażujących spotkań operacyjnych i rozwojowych w zespole
 • wzmacnianie osobistego zaangażowania w zespole

7. Pytania, dyskusje, konsultacje

Czas trwania

10.00 - 16.00

Prelegenci

Menedżer HR z 15-letnim doświadczeniem we współpracy z zespołami wielokulturowymi i wielopokoleniowymi w międzynarodowych korporacjach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji, szkoleń dla pracowników wszystkich szczebli, w firmach o profilu produkcyjnym i sprzedażowym.  Zajmowała się budowaniem komunikacji zespołów wielopokoleniowych, wielonarodowych, funkcjonujących w rozporoszonej strukturze organizacyjnej, nastawionej na osiągnięcie celu i pracę w atmosferze współpracy.
Obserwując różnice kulturowe różnych nacji, pokoleń, prowadząc powyżej 500 rozmów rekrutacyjnych i rozwojowych rocznie, spotkań z pracownikami wielu szczebli, spotykając się z osobami z bardzo zróżnicowanych środowisk i kultur, obserwowała i cały czas obserwuje, jak ważna jest komunikacja do osiągnięcia celu, pracy w atmosferze współpracy, pozyskania i przekazania wiedzy. Codzienne obcowanie z ludźmi, prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji (na rynku polskim o zagranicznym) pokazało jej, jak łatwo można zaprzepaścić osiągnięcie celu, zdemotywować się, a często nawet obrazić i pokłócić się z błahego powodu – różnej, nieskutecznej komunikacji.
Stąd w pracy zawodowej i w życiu prywatnym niezmiernie ważna jest umiejętność komunikowania się – słuchania, mówienia – werbalnego i niewerbalnego. Jest to umiejętność, której podstawy można poznać w trakcie szkolenia, ale aby ją utrwalić, konieczna jest ciągła praca nad sobą, swoim stylem porozumiewania się i jego doskonaleniem.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!