Szkolenie

Jak przygotować inwestycje finansowane z funduszy unijnych?

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników sektora prywatnego oraz administracji publicznej z możliwością pozyskania środków dotacyjnych UE w ramach prawidłowego przygotowania Projektu pod Zintegrowane Inwestycje Terytorialne pod perspektywę lat 2014-2020. W ramach szkolenia słuchacz zdobędzie wiedzę, jak przygotować projekt w kontekście Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz prawidłowego zarządzania i rozliczania projektu względem pierwotnych założeń beneficjenta i umowy o dofinansowanie. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności niezbędnych do skutecznego rozpoznawania źródeł finansowania ze środków zewnętrznych, zasad przygotowania, wdrożenia oraz rozliczenia projektów UE.

Szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą zwiększyć swoją skuteczność w pozyskiwaniu finansowania projektów z udziałem dotacji UE oraz pozyskać wiedzę w zakresie technik przygotowania, zarządzania i rozliczania projektu UE. Szkolenie dedykowane dla menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, kierowników projektu, specjalistów w zakresie planowania i budżetowania inwestycji.
Kto powinien wziąć udział?
Administracja publiczna

Program szkolenia

DZIEŃ I
• Dokumenty i akty prawne funduszy na lata 2014-2020,
• Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
• Strategia Europa 2020
• Na co się można starać w nowej perspektywie - 11 celów tematycznych
• Mapa orientacyjna po Programach Operacyjnych
• Kontrakt terytorialny
• ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - analiza przedmiotowa
• Plany Strategii Rozwoju Regionalnego
• Kategorie i rodzaje projektów do współfinansowania
• Instrumentarium finansowe – montaże finansowe
• PPP a ZIT
• Narzędzia i instrumenty w ramach oferty inwestycyjnej
• SIT – System Informacji o Terenie
• Media i uzbrojenie terenu
• Wizualizacja oferty
• Projektowanie oferty
• Materiały pomocnicze w opracowaniu ZIT
• Współpraca z podmiotami trzecimi w ramach tworzenia oferty
• Władza centralna i regionalna a oferta inwestycyjna
• Rozmowa z inwestorami strategicznymi
• Massmedia a oferta inwestycyjna
• Targi wystawiennicze krajowe i zagraniczne
• Kanały dystrybucji oferty inwestycyjnej
• Reklama i promocja oferty
DZIEŃ II
• Przygotowanie projektu
• Partnerzy projektu
• Formy współpracy
• Analiza SWOT
• Analiza wielokryterialna
• Matryca Logiczna
• Wniosek aplikacyjny
• Studium wykonalności do projektu
• Umowa o dofinansowanie
• Analiza kosztów i korzyści projektu
• Eko-Innowacje
• Obowiązki Beneficjenta
• Realizacja projektu
• Zarządzanie projektem
• Zespół Beneficjenta
• Zdolność Instytucjonalna Beneficjenta
• Koszty kwalifikowane projektu
• Pomoc publiczna w ramach projektu
• Sprawozdawczość i Monitoring projektu
• Kontrole audyty w ramach projektu
• Rozliczanie projektu : Produkt i Rezultat
• Zamknięcie projektu
• Trwałość projektu

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Tomasz Leszczyński

Gdzie i kiedy

Warszawa 10-11 czerwiec 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!