Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/jak-przygotowac-inwestycje-finansowane-z-funduszy-unijnych-58137-id8286

Informacje o szkoleniu

APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników sektora prywatnego oraz administracji publicznej z możliwością pozyskania środków dotacyjnych UE w ramach prawidłowego przygotowania Projektu pod Zintegrowane Inwestycje Terytorialne pod perspektywę lat 2014-2020. W ramach szkolenia słuchacz zdobędzie wiedzę, jak przygotować projekt w kontekście Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz prawidłowego zarządzania i rozliczania projektu względem pierwotnych założeń beneficjenta i umowy o dofinansowanie. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności niezbędnych do skutecznego rozpoznawania źródeł finansowania ze środków zewnętrznych, zasad przygotowania, wdrożenia oraz rozliczenia projektów UE.

Szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą zwiększyć swoją skuteczność w pozyskiwaniu finansowania projektów z udziałem dotacji UE oraz pozyskać wiedzę w zakresie technik przygotowania, zarządzania i rozliczania projektu UE. Szkolenie dedykowane dla menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, kierowników projektu, specjalistów w zakresie planowania i budżetowania inwestycji.

Szkolenie skierowane jest do:

Administracja publiczna

Program szkolenia:

DZIEŃ I
• Dokumenty i akty prawne funduszy na lata 2014-2020,
• Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
• Strategia Europa 2020
• Na co się można starać w nowej perspektywie - 11 celów tematycznych
• Mapa orientacyjna po Programach Operacyjnych
• Kontrakt terytorialny
• ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - analiza przedmiotowa
• Plany Strategii Rozwoju Regionalnego
• Kategorie i rodzaje projektów do współfinansowania
• Instrumentarium finansowe – montaże finansowe
• PPP a ZIT
• Narzędzia i instrumenty w ramach oferty inwestycyjnej
• SIT – System Informacji o Terenie
• Media i uzbrojenie terenu
• Wizualizacja oferty
• Projektowanie oferty
• Materiały pomocnicze w opracowaniu ZIT
• Współpraca z podmiotami trzecimi w ramach tworzenia oferty
• Władza centralna i regionalna a oferta inwestycyjna
• Rozmowa z inwestorami strategicznymi
• Massmedia a oferta inwestycyjna
• Targi wystawiennicze krajowe i zagraniczne
• Kanały dystrybucji oferty inwestycyjnej
• Reklama i promocja oferty
DZIEŃ II
• Przygotowanie projektu
• Partnerzy projektu
• Formy współpracy
• Analiza SWOT
• Analiza wielokryterialna
• Matryca Logiczna
• Wniosek aplikacyjny
• Studium wykonalności do projektu
• Umowa o dofinansowanie
• Analiza kosztów i korzyści projektu
• Eko-Innowacje
• Obowiązki Beneficjenta
• Realizacja projektu
• Zarządzanie projektem
• Zespół Beneficjenta
• Zdolność Instytucjonalna Beneficjenta
• Koszty kwalifikowane projektu
• Pomoc publiczna w ramach projektu
• Sprawozdawczość i Monitoring projektu
• Kontrole audyty w ramach projektu
• Rozliczanie projektu : Produkt i Rezultat
• Zamknięcie projektu
• Trwałość projektu

Informacje o prelegentach:

Tomasz Leszczyński

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 990 W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena zawiera:

Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Wydarzenie: Jak przygotować inwestycje finansowane z funduszy unijnych?