Szkolenie

Jak przygotować inwestycje z funduszy finansowanych z ue na lata 2014-2020

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników sektora prywatnego oraz administracji publicznej z możliwością pozyskania środków dotacyjnych UE w ramach prawidłowego przygotowania Projektu pod Zintegrowane Inwestycje Terytorialne pod perspektywę lat 2014-2020. W ramach szkolenia słuchacz zdobędzie wiedzę, jak przygotować projekt w kontekście Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz prawidłowego zarządzania i rozliczania projektu względem pierwotnych założeń beneficjenta i umowy o dofinansowanie. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności niezbędnych do skutecznego rozpoznawania źródeł finansowania ze środków zewnętrznych, zasad przygotowania, wdrożenia oraz rozliczenia projektów UE.

Szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą zwiększyć swoją skuteczność w pozyskiwaniu finansowania projektów z udziałem dotacji UE oraz pozyskać wiedzę w zakresie technik przygotowania, zarządzania i rozliczania projektu UE. Szkolenie dedykowane dla menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, kierowników projektu, specjalistów w zakresie planowania i budżetowania inwestycji.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

DZIEŃ I

Dokumenty i akty prawne funduszy na lata 2014-2020,
Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
Strategia Europa 2020
Na co się można starać w nowej perspektywie - 11 celów tematycznych
Mapa orientacyjna po Programach Operacyjnych
Kontrakt terytorialny
ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - analiza przedmiotowa
Plany Strategii Rozwoju Regionalnego
Kategorie i rodzaje projektów do współfinansowania
Instrumentarium finansowe – montaże finansowe
PPP a ZIT
Narzędzia i instrumenty w ramach oferty inwestycyjnej
SIT – System Informacji o Terenie
Media i uzbrojenie terenu
Wizualizacja oferty
Projektowanie oferty
Materiały pomocnicze w opracowaniu ZIT
Współpraca z podmiotami trzecimi w ramach tworzenia oferty
Władza centralna i regionalna a oferta inwestycyjna
Rozmowa z inwestorami strategicznymi
Massmedia a oferta inwestycyjna
Targi wystawiennicze krajowe i zagraniczne
Kanały dystrybucji oferty inwestycyjnej
Reklama i promocja oferty

DZIEŃ II

Przygotowanie projektu
Partnerzy projektu
Formy współpracy
Analiza SWOT
Analiza wielokryterialna
Matryca Logiczna
Wniosek aplikacyjny
Studium wykonalności do projektu
Umowa o dofinansowanie
Analiza kosztów i korzyści projektu
Eko-Innowacje
Obowiązki Beneficjenta
Realizacja projektu
Zarządzanie projektem
Zespół Beneficjenta
Zdolność Instytucjonalna Beneficjenta
Koszty kwalifikowane projektu
Pomoc publiczna w ramach projektu
Sprawozdawczość i Monitoring projektu
Kontrole audyty w ramach projektu
Rozliczanie projektu : Produkt i Rezultat
Zamknięcie projektu
Trwałość projektu

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Cytat
Tomasz Leszczyński

Gdzie i kiedy

Warszawa 7 - 8 kwietnia 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

02-222 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
gdy szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników. (Przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.
990 PLN
Cena zawiera:
  • szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!