Szkolenie

Jak przygotować się do zamknięcia projektów infrastrukturalnych w kontekście kontroli na zakończenie? Wnioski dla nowej perspektywy 2014-2020

O szkoleniu

Nowe wytyczne Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wprowadzają bezwzględny obowiązek aktualizowania analiz finansowo-ekonomicznych dla projektów generujących dochód w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 najpóźniej w momencie składania wniosku o płatność salda końcowego. W większości projektów samorządowych nie przewidywano żadnych opłat ponoszonych przez korzystających z infrastruktury wybudowanej przy wsparciu unijnym. Tymczasem infrastrukturę tę trzeba utrzymać, co w dobie kryzysu staje się szczególnie trudnym zadaniem. Jedynym sensownym rozwiązaniem w tej sytuacji okazuje się wprowadzanie odpłatności np. za parkowanie, umieszczanie reklam, korzystanie z sal gimnastycznych w godzinach popołudniowych i wieczornych, organizowanie wesel, wynajmowanie powierzchni pod kawiarenkę czy sklepik, etc. Umiejętna aktualizacja analizy w momencie składania wniosku o płatność końcową pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji związanych z koniecznością zwracania wypracowanego dochodu proporcjonalnie do dofinansowania i to w bardzo długim horyzoncie czasowym. Dodatkowo nakłada się na to wątek trwałości projektu, ryzyka wystąpienia pomocy publicznej oraz kwalifikowalności podatku VAT.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie
Trwałość
Dochodowość
Archiwizacja dokumentów
Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania na zakończenie realizacji projektu.
Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane.
Definicja okresu trwałości projektu.
Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Podstawowe zasady obliczania luki finansowej
Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód z dnia 27 września 2011r.
Wytyczne Komisji Europejskiej – Komitetu Koordynującego Fundusze (COCOF) - interpretacja zapisów art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (COCOF 07/0074/09 z dnia 30 listopada 2010 r.)
Metodologia przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Wytyczne, Nowy okres programowania 2007-2013, Dokument roboczy nr 4, Bruksela (ang. Guidance on the methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis)
Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (ang. Guide to cost-benefit analysis of investment projects)
dodatkowe wytyczne, w tym wytyczne JASPERS
Luka finansowa - określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki finansowej.
W jakich przypadkach należy ponownie przeliczać lukę finansową?
Zmiana poziomu dofinansowania w projekcie a luka finansowa.
Zmiana kosztów inwestycyjnych a luka finansowa i poziom dofinansowania.
Zasady określenia poziomu dofinansowania.
Wyłączenia ze stosowania luki finansowej modyfikacja art. 55 rozp. 1083/2006 wprowadzona rozp. 1341/2008
Ewentualne błędy w analizie finansowej i ekonomicznej
Rozliczenie projektu – horyzont czasowy monitorowania dochodów
Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości.
Obowiązki jakie nakłada na Instytucje Zarządzające ust. 3 i 4 art. 55 rozp. 1083/2006
Monitorowanie dochodów i kosztów w projektach, w tym w projektach projektów generujących dochód
Monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
Monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 539/2010)
Monitorowanie kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów generujących dochód
Czy raz wyliczona luka w momencie aplikowania o środki „zamyka” temat dochodowości?
Dochodowość w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 a trwałość projektu w rozumieniu art. 57 rozp. 1083/2006.
Kontrola projektów generujących dochody - instytucje kontrolujące i ich kompetencje.
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do projektów generujących dochody.
Kwalifikowalność podatku VAT.
Promocja projektów w okresie trwałości.

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Cytat
Michał Rutkowski

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 28 maja 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!