Jak przygotować się do zamknięcia projektów infrastrukturalnych w kontekście kontroli na zakończenie? Wnioski dla nowej perspektywy 2014-2020

O szkoleniu

Nowe wytyczne Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wprowadzają bezwzględny obowiązek aktualizowania analiz finansowo-ekonomicznych dla projektów generujących dochód w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 najpóźniej w momencie składania wniosku o płatność salda końcowego. W większości projektów samorządowych nie przewidywano żadnych opłat ponoszonych przez korzystających z infrastruktury wybudowanej przy wsparciu unijnym. Tymczasem infrastrukturę tę trzeba utrzymać, co w dobie kryzysu staje się szczególnie trudnym zadaniem. Jedynym sensownym rozwiązaniem w tej sytuacji okazuje się wprowadzanie odpłatności np. za parkowanie, umieszczanie reklam, korzystanie z sal gimnastycznych w godzinach popołudniowych i wieczornych, organizowanie wesel, wynajmowanie powierzchni pod kawiarenkę czy sklepik, etc. Umiejętna aktualizacja analizy w momencie składania wniosku o płatność końcową pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji związanych z koniecznością zwracania wypracowanego dochodu proporcjonalnie do dofinansowania i to w bardzo długim horyzoncie czasowym. Dodatkowo nakłada się na to wątek trwałości projektu, ryzyka wystąpienia pomocy publicznej oraz kwalifikowalności podatku VAT.
Kto powinien wziąć udział?
Administracja publiczna

Program szkolenia

1. Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z rozporządzeń unijnych oraz umowy o dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020
• Trwałość (art. 57 rozp. 1083 oraz art. 71 rozp. 1303)
• Dochodowość (art. 55 rozp. 1083 oraz 61 rozp. 1303)
• Archiwizacja dokumentów (art. 90 rozp. 1083 oraz art. 140 rozp. 1303)
2. Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania na zakończenie realizacji projektu
3. Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane
4. Definicja okresu trwałości projektu w perspektywie 2007-2013 (art. 57 rozp. 1083) oraz 2014-2020 (art. 71 rozp. 1303)
5. Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 oraz art. 61 rozp. 1303 a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
6. Podstawowe zasady obliczania luki finansowej
• Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód z dnia 27 września 2011r.
• Wytyczne Komisji Europejskiej – Komitetu Koordynującego Fundusze (COCOF) - interpretacja zapisów art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (COCOF 07/0074/09 z dnia 30 listopada 2010 r.)
• Metodologia przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Wytyczne, Nowy okres programowania 2007-2013, Dokument roboczy nr 4, Bruksela (ang. Guidance on the methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis)
• Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (ang. Guide to cost-benefit analysis of investment projects)
• Dodatkowe wytyczne, w tym wytyczne JASPERS
7. Nowe metody określenia dochodu generowanego przez projekty, w tym uproszczone podejście oparte na stawkach zryczałtowanych dla operacji w dziedzinach technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), badań, rozwoju i innowacji oraz efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020
8. Luka finansowa - określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki finansowej
• W jakich przypadkach należy ponownie przeliczać lukę finansową?
• Zmiana poziomu dofinansowania w projekcie a luka finansowa
• Zmiana kosztów inwestycyjnych a luka finansowa i poziom dofinansowania
9. Zasady określenia poziomu dofinansowania
• Wyłączenia ze stosowania luki finansowej modyfikacja art. 55 rozp. 1083/2006 wprowadzona rozp. 1341/2008
• Ewentualne błędy w analizie finansowej i ekonomicznej
• Rozliczenie projektu – horyzont czasowy monitorowania dochodów
10. Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020
11. Obowiązki jakie nakłada na Instytucje Zarządzające ust. 3 i 4 art. 55 rozp. 1083 oraz art. 61 rozp. 1303
• Monitorowanie dochodów i kosztów w projektach, w tym w projektach projektów generujących dochód
• Monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
• Monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 539/2010)
• Monitorowanie kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów generujących dochód
• Czy raz wyliczona luka w momencie aplikowania o środki „zamyka” temat dochodowości?
12. Dochodowość w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 a trwałość projektu w rozumieniu art. 57 rozp. 1083/2006
13. Dochodowość w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a trwałość w rozumieniu art. 71 rozp. 1303 w perspektywie 2014-2020
14. Kontrola projektów generujących dochody - instytucje kontrolujące i ich kompetencje
15. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do projektów generujących dochody
16. Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2007-2013
17. Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2014-2020
18. Promocja projektów w okresie trwałości

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Michał Rutkowski

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Fian

Zakopane

Chałubińskiego 38

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
Pokój 1-os.
1 890
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, szkolenie.
Zapisz się
Cena 2
Pokój 2-os.
1 690
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, szkolenie.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!