Jak się przygotować na kontrolę po zmianach w 2023 r.?

O szkoleniu

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak przygotować się na kontrolę po zmianach w 2023 roku.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania.

Program szkolenia

I . Kontrola podatnik prowadzona na podstawie Ordynacji Podatkowej oraz w ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej:

 1.  Formy kontroli podatników przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej:
  a) Działalność analityczna KAS.
  b) Nabycie sprawdzające od roku 2022.
  c) Czynności sprawdzające.
  d) Kontrola podatkowa.
  e) Kontrola celno-skarbowa – nowe przepisy od marca 2017 r.
 2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli organów kontroli podatkowej i celno-skarbowej od
  powstania Krajowej Administracji Skarbowej.
 3. Właściwość miejscowa organów w zakresie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i celno-skarbowej.

II. Działalność analityczna jako podstawowa forma kontroli podatników:

 1. Analityczne narzędzia kontroli podatników (JPK, STIR, VIES, KSeF).
 2. Dowody zebrane w toku działalności analitycznej a dalsze postępowanie organów KAS.
 3. Polski Ład – nowe metody kontroli analitycznej od 2022 r. oraz od 2023 r.
  a) zmiany w JPK_V7 od roku 2022:
  – rozszerzenie zakresu niektórych danych,
  – korekta części ewidencyjnej JPK a „czynny żal” – zmiana KKS.
  b) obowiązek przekazywania cyklicznie ksiąg podatkowych (ksiąg rachunkowych, PKPiR oraz
  ewidencji przychodów) w strukturach JPK od 2023 r.,
  c) zmniejszenie limitu płatności bezgotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami,
  d) ustanowienie limitu płatności bezgotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami,
  e) obowiązek zapewnienia płatności bezgotówkowych przez podatników posiadających kasy fiskalne,
  f) informacja od KAS o transakcjach z nieuczciwym kontrahentem
 4. Faktura ustrukturyzowana – nowe narzędzie do kontroli podatników od 2022 r.:
  a) system KSeF jako narzędzie do wystawiania faktur,
  b) dane faktur ustrukturyzowanych podlegające analizie organów KAS.

III. Polski Ład – „Zakup Kontrolowany”, czyli nabycie sprawdzające – nowa metoda kontrolowania prawidłowości fiskalizacji:

 1. Procedura dokonania „zakupu kontrolowanego” przez urzędników KAS?
 2. Procedura postępowania z towarem oraz środkami pieniężnymi w ramach „zakupu
  kontrolowanego”.
 3. Dokumenty towarzyszące czynności „zakupu kontrolowanego”.
 4. Skutki stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku dokonania „zakupu kontrolowanego”.

IV. Kontrola podatkowa oraz celno-skarbowa:

 1.  Omówienie przebiegu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej:
  a) Wszczęcie kontroli (formy, sposoby, podstawy prawne).
  b) Procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli, w tym wyjątki od zawiadomienia.
  c) Czas trwania kontroli celno-skarbowej, a czas trwania kontroli podatkowej.
 2. Elementy kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej:
 3. Najczęściej kontrolowane obszary w trakcie kontroli podatkowej lub celno-skarbowej:
 4. Prawa i obowiązki kontrolowanego:
  a) Jakie są prawa podatnika w związku ze wszczęciem kontroli bez zawiadomienia?
  b) Jak przygotować się do kontroli po otrzymaniu zawiadomienia o planowanej kontroli?
  c) Inicjatywa podatnika w zakresie gromadzenia materiału dowodowego,
  d) Czy organ kontrolny może kierować żądania (wezwania) do pracowników kontrolowanego?
  e) Elementy prawidłowego wezwania oraz sposób doręczenia a konsekwencje dla podatnika –
  najczęściej popełniane błędy oraz ich pozytywne skutki dla podatników,
  f) Jak reagować w trakcie kontroli na ustne, telefoniczne lub mailowe polecenia kontrolujących?
  g) Obowiązek oraz termin zawiadamiania podatnika o czynnościach dowodowych,
  h) Dostęp podatnika do materiału dowodowego zgromadzonego w trakcie czynności kontrolnych.
 5.  Rozstrzygnięcia organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej – protokół, decyzja, wynik,
  postanowienie.
 6.  Pełnomocnik w trakcie kontroli:
  a) w jakim zakresie pełnomocnik zastępuje kontrolowanego?
  b) kiedy działanie pełnomocnika jest wyłączone?
  c) odpowiedzialność pełnomocnika w trakcie kontroli.
 7. Środki zaskarżania rozstrzygnięć i czynności organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej.
 8. Dotkliwe skutki kontroli w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej.

Zmiany w ramach SLIM VAT 3:

 • dodatkowe zobowiązanie 100%, do 30% lub do 20%,
 • konsekwencje KKS,
 • podwyższone odsetki w podatku VAT do 150%,
 • pozbawienie statusu podatnika VAT czynnego,
 • możliwość korekty deklaracji i skutki korekty deklaracji – odsetki i dodatkowe sankcje podatkowe i KKS.

Czas trwania

9:00 - 13:00

Prelegenci

0
Marcin Otręba

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz zagadnieniami związanymi z kontrolą podatkową, celno-skarbową oraz postępowaniami podatkowymi prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem VAT oraz procedurą podatkową.
W ramach własnej działalności gospodarczej prowadzi specjalistyczne szkolenia podatkowe. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, w której prowadzi wykłady z zakresu podatków. Współpracuje również z szeregiem renomowanych firm szkoleniowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT wydawnictwa INFOR.
Prywatnie pasjonata starych aut. Klasyki mają duszę.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Dostęp do internetu, Clickmeeting

Rejestracja

Cena standardowa
154
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 159 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Akademia Podatków i Prawa
50-502 Wrocław
Hubska 52/14
woj. dolnośląskie
Akademia Podatków i Prawa powstała z inicjatywy kancelarii Staniek&Partners w celu szerzenia wiedzy prawno-podatkowej. W biznesie rozpoznanie i identyfikowanie potencjalnych problemów oraz wyzwań natury prawnej jest ważną umiejętnością. Dysponując...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Podatków i Prawa
50-502 Wrocław Hubska 52/14
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!