Szkolenie

Jak skutecznie dochodzić swoich praw wobec zamawiającego? Informacje o nieprawidłowościach, przygotowanie odwołania

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie z zakresu zamówień publicznych, przygotowane specjalnie dla wykonawców. Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat praw wykonawcy wobec zamawiającego i umiejętności praktycznych ich obrony. Wykonawcy dowiedzą się, jak skutecznie brać udział w przetargach.
Kto powinien wziąć udział?
Administracja publiczna

Program szkolenia

Weryfikacja dokumentacji przetargowej - na co należy zwrócić uwagę przed przystąpieniem do postępowania przetargowego
1. opis przedmiotu zamówienia
2. warunki udziału w postępowaniu
3. kryteria oceny ofert
4. istotne postanowienia umowy
5. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom zgodnie z ustawą PZP
1. informacja o niezgodnej z przepisami czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności
• zasady wnoszenia
• termin wniesienia
• wymagania formalne
• konsekwencje wniesienia informacji dla zamawiającego
• obowiązki zamawiającego w związku z wniesieniem informacji
2. odwołanie
• ograniczenia we wnoszeniu odwołań: wartość zamówienia
• interes prawny: interes wykonawcy wykluczonego/którego ofertę odrzucono, interes w żądaniu unieważnienia postępowania, interes prawny w przypadku kwestionowania oferty innego wykonawcy
• zasady wnoszenia, doręczenia odwołań,
• wysokość wpisu od odwołania, koszty postępowania
• termin wniesienia odwołania
• wymagania formalne
• zasady reprezentacji wykonawcy w postępowaniu odwoławczym w zależności od formy prowadzenia działalności, pełnomocnictwa do reprezentacji wykonawcy
• konsekwencje wniesienia odwołania dla zamawiającego
• obowiązki zamawiającego w związku z wniesieniem odwołania
• uwzględnienie odwołania przez zamawiającego
• odpowiedź zamawiającego na odwołanie
• przystąpienie do postępowania odwoławczego
• opozycja i sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania
• podstawy do odrzucenia odwołania
• postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą
• rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej
3. skarga
• zasady wnoszenia i zakres rozpoznania przez sąd okręgowy

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Administracja publiczna

Gdzie i kiedy

Warszawa 12 - 13 czerwca 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!