Szkolenie

Jak skutecznie dochodzić swoich praw wobec zamawiających? Przygotowanie odwołania

O szkoleniu

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie z zakresu zamówień publicznych, przygotowane specjalnie dla wykonawców. Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat praw wykonawcy wobec zamawiającego i umiejętności praktycznych ich obrony. Wykonawcy dowiedzą się, jak skutecznie brać udział w przetargach.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM ORAZ UZYSKIWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Jawność postępowania:

mechanizmy dostępu do informacji o zamówieniach publicznych,
możliwość kserowanie ofert konkurencji,
przesyłanie kopii protokołu postępowania na każde żądanie wykonawcy,
zasady zawiadamiania Wykonawców o wyborze oferty, odrzuceniu ofert i wykluczeniu z postępowania,
bezprawne utajnianie ofert przez konkurentów - jak skutecznie z tym walczyć?

Dialog techniczny w zamówieniach publicznych:

zasady wszczynania dialogu technicznego,
prowadzenie dialogu technicznego,
obowiązki informacyjne Zamawiającego związane z dialogiem technicznym.

Kontaktowanie się z Zamawiającym:

wniosek o udzielenie wyjaśnień i związane z nim terminy ustawowe,
uzyskanie odpowiedzi zbyt późno, a obowiązek przedłużenia terminu składania ofert,
wyjaśnienia zapisów ogłoszenia o zamówieniu w trybach ze wstępną kwalifikacją (przetarg ograniczone, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny),
„negocjowanie” z Zamawiającym treści SIWZ i domaganie się jej zmian.

MECHANIZMY OBRONY PRZED BŁĘDAMI POPEŁNIANYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ


„Informacja o stwierdzonych naruszeniach”:

co to jest, kiedy ma zastosowanie i jaka jest jej skuteczność?
obowiązki zamawiającego po otrzymaniu „informacji o stwierdzonych naruszeniach”.

Odwołanie w „małych” i „dużych“ zamówieniach:

wpis, forma i terminy na wnoszenie odwołań – kiedy odwołanie jest wniesione nieskutecznie?
wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym, zgłaszanie przystąpienia do postępowania odwoławczego, instytucja „sprzeciwu“,
odpowiedź na odwołanie – co to jest?, kiedy można uniknąć rozprawy przed KIO?
koszty postępowania odwoławczego - omówienie wariantów.

Wniosek o przeprowadzenie kontroli doraźnej – gdzie składać i co pozwala osiągnąć.

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Cytat
Iwona Holka

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związanych z zamówieniami publicznymi.

Ma ponad 6 lat doświadczenia w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy.
Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.
Jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz funduszy unijnych.
Pracowała m. in. w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta we Wrocławiu, współpracowała z Kancelarią Prawną JTP Pieróg oraz Gazetą Prawną.

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 marca 2015
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
.
608 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie, wyżywienie, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!