Jak skutecznie i efektywnie prowadzić postępowania na prace projektowe, roboty budowalne i nadzór inwestorski w Pzp

O szkoleniu

Jak skutecznie z prawem udzielać zamówień na usługi i roboty budowlane z uwzględnieniem waloryzacji umów i dobrych praktyk UZP? Potrzebujesz fachowej odpowiedzi? 

Ten najnowszy kurs jest zdecydowanie dla Ciebie!

Na tym kursie dowiesz się również o:

 1. Rozporządzeniach w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 2. Sposoby realizacji zamówienia
 3. Jak przygotować analizę potrzeb i wymagań i warunki udziału w postępowaniu?
 4. Prawo opcji do czego wykorzystać
 5. Waloryzacja wynagrodzenia w umowie na prace projektowe, roboty budowalne i nadzór inwestorski;
 6. Umowy
Kto powinien wziąć udział?

Do wszystkich chcących pogłębić wiedzę z zakresu udzielania zamówień na usługi i roboty budowlane z uwzględnieniem waloryzacji umów i dobrych praktyk UZP (skutecznie z prawem).

Program szkolenia

Zasada legalności i efektywności w zamówieniach publicznych

Analiza potrzeb i wymagań, raport z realizacji zamówienia jako początek i koniec procesu zakupowego

Wybór sposobu realizacji zamówienia i ryzyka z tym związane:

 • Zaprojektuj i wybuduj;
 • Wybuduj.

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, usługi projektowe, nadzór autorski i nadzór inwestorski

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Omówienie zakresu i formy dokumentacji projektowej i STWIORB

Omówienie zakresu i formy Programu funkcjonalno- użytkowego

Opis przedmiotu zamówienia na usługi projektowe

Opis przedmiotu zamówienia na usługi nadzoru inwestorskiego

Szacowanie wartości zamówienia na usługi projektowe, nadzór autorski, nadzór inwestorski i roboty budowlane. Kiedy nie agregujemy.

Rozporządzenie w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych

Dopuszczenie w opisie przedmiotu zamówienia rozwiązań równoważnych , kiedy badamy równoważność.

Prawo opcji do czego wykorzystać

 • Zakres podstawowy
 • Zakres objęty prawem opcji

Ramowy układ umowy. Istotne postanowienia umowy: strony umowy, obowiązki stron umowy, wymagania wynikające z prawa budowlanego, kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych.

Podział ryzyk w umowie. Podział odpowiedzialności pomiędzy strony umowy. Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy w celu prawidłowej realizacji zamówienia.

Wybór formy wynagrodzenia. Wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe, mieszane, warunki zmian.

Niedopuszczalne postanowienia umowy. Klauzule abuzywne.

Klauzule przeglądowe

Waloryzacja wynagrodzenia w umowie na prace projektowe, roboty budowalne i nadzór inwestorski; Dobre praktyki UZP dla rynku robót budowlanych.

Sposób potwierdzenia zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia a sposób świadczenia. Zmiana podwykonawcy udostępniającego zasób.

Podwykonawstwo, ograniczanie podwykonawstwa, skutki określenia kluczowej części zamówienia do osobistego wykonania na realizację umowy.

Akceptacja umowy o podwykonawstwo według Pzp i według KC, podobieństwa i różnice.

Wniosek o bezpośrednią zapłatę należnego wynagrodzenia.

Solidarna odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych.

Kary umowne za zwłokę i opóźnienie. Dochodzenie kar umownych.

Pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

9:30-15:30

Prelegenci

Ewa Wiktorowska

Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych. Były trener zamówień publicznych z listy Prezesa UZP.

Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Były Arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbywa się na żywo w formie online.
Otrzymują Państwo od nas link do pokoju szkoleniowego.
Podczas szkolenia mają Państwo możliwość kontaktu z Moderatorem i Trenerem szkolenia za pomocą czatu.

Rejestracja

1099
za osobę
1 099
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • Nagrania z webinarów ApexNet, Spotkania z ekspertami po godzinach,Roczny dostęp do EduStrefy, Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS, EduBox
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • Ulica i nr: ul. Atlasowa 41
 • Kod pocztowy: 02-437
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010371279

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa, Polska ul. Atlasowa 41

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa, Polska
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!