Szkolenie: Jak skutecznie kierować zespołem i motywować do osiągania celu ze sprawdzonymi elementami coachingu (szkolenie dwustopniowe)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/jak-skutecznie-kierowac-zespolem-i-motywowac-do-osiagania-celu-ze-sprawdzonymi-elementami-coachingu-szkolenie-dwustopniowe-69980

Informacje o szkoleniu

 • Jak skutecznie kierować zespołem i motywować do osiągania celu ze sprawdzonymi elementami coachingu (szkolenie dwustopniowe)


  ID szkolenia: 69980
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota
  Al. Jerozolimskie 181b
  02-222 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Dzień 1: 10:00 - 17:00
  Dzień 2: 9:00 - 15:00
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Menedżera
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zarządzanie grupą ludzi stanowi jedno z największych wyzwań dla menedżera. Współpraca z ludźmi o różnych typach osobowości i na różnym poziomie rozwoju zawodowego ma niewątpliwie swoje zalety, ale może też nastręczać wiele problemów. Dwuetapowe warsztaty menedżerskie to zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania, strategicznego planowania, podejmowania decyzji oraz analizy problemów i potrzeb zmian w firmie.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się między innymi, w jaki sposób formułować polecenia, aby były one zrozumiałe, w jaki sposób motywować pracowników oraz w jaki sposób egzekwować wykonanie zadań. Poznają również zasady skutecznego komunikowania się oraz budowania relacji.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które chcą lepiej przewodzić swoim zespołem i skuteczniej zarządzać zadaniami.

Program szkolenia:

STOPIEŃ I – warsztaty dwudniowe
O SKUTECZNOŚCI KIEROWANIA ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW ŚWIADCZĄ WYNIKI I UZYSKANA JAKOŚĆ. CENA ZA REZULTATY PRACY BYWA JEDNAK RÓŻNA. NIEKTÓRYM SZEFOM SUKCESY PRZYCHODZĄ ŁATWO, INNI HARUJĄ ZA WSZYSTKICH A NIEKTÓRZY NIESTETY WYPALAJĄ SIĘ W TEJ ROLI. SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ NABYĆ LUB UDOSKONALIĆ UMIEJĘTNOŚCI WPŁYWANIA NA ZACHOWANIA PRACOWNIKÓW, OPTYMALIZACJI PROCESÓW I ROZWIJANIA KOMPETENCJI W ZESPOLE. WSZYSTKO PO TO, ABY ENERGII I ZAPAŁU STARCZYŁO WSZYSTKIM NA DŁUŻEJ.
1. ZMIANA ROLI W ORGANIZACJI – SPECJALISTA STAJE SIĘ MENEDŻEREM:
• Wyzwania w roli szefa
• Budowanie autorytetu
• Źródła wpływu na pracowników
• Expose szefa – narzędzie do kształtowania wizji zespołu

2. KLUCZOWE ZADANIA DLA MENEDŻERA:
• Informowanie
• Planowanie
• Organizowanie
• Motywowanie
• Kontrolowanie
• Wspieranie
• Ocenianie

3. MOTYWOWANIE – ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU I PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRACY:
• Motywacja i zaangażowanie – kluczowe różnice i podobieństwa
• Fakty i mity na temat wpływu motywacji na efekty pracy – Teoria X i Y McGregora
• Metody motywowania pozapłacowego – dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga
– Osiągnięcia
– Uznanie
– Odpowiedzialność
– Wywieranie wpływu
– Rozwój osobisty
• Piramida potrzeb Maslowa – motywacja z punktu widzenia biologii i psychologii

4. PRZYWÓDZTWO W PRAKTYCE:
• Zastosowanie stylów zarządzania w różnych momentach życia zespołu
• Dostosowanie stylów zarządzania zespołem do tzw. poziomu gotowości podwładnego (model przywództwa sytuacyjnego Herseya i Blancharda)
• Przywództwo transformacyjne – zasada „4 I” w podejściu do ludzi

5. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH W ZAKRESIE ZLECANIA ZADAŃ:
• Zasady komunikacji z pracownikami
• Profesjonalny instruktaż
• Określanie poziomu autonomii pracownikom

6. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ:
• Wyznaczanie celów dopasowanych do strategii organizacji
• Podejmowanie decyzji przez kierownika
• Charakterystyka dobrze sformułowanego celu – zasada SMART
• Identyfikacja zadań i działań na poszczególnych etapach procesu

7. METODY RADZENIA SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH:
• Ocena/ informacja zwrotna dotycząca pracy
• Dyscyplinowanie pracowników
• Konstruktywna krytyka
• Reagowanie za niepokojące zachowania, postawy, błędy

8. BUDOWA I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM:
• Struktura grupy i role grupowe – typologia Belbina
• Rola jednostki w zespole
• Co decyduje o sukcesie zespołu – zarządzanie różnicami w zakresie kompetencji i cech charakteru
• Typy szefa w kontekście etapów rozwoju pracownika
• Dobre praktyki w kierowaniu zespołem – fazy rozwoju grupy Tuckmana
• Komunikacja wewnątrz zespołu

STOPIEŃ II – warsztaty dwudniowe
DRUGIE SPOTKANIE BĘDZIE MIAŁO Z JEDNEJ STRONY NA CELU UTRWALENIE WIADOMOŚCI ZDOBYTYCH PODCZAS PIERWSZEGO SPOTKANIA, A Z DRUGIEJ STRONY ROZWIJANIU UMIEJĘTNOŚCI KIEROWANIA W STYLU COACHINGOWYM. UCZESTNICY BĘDĄ TRENOWAĆ TECHNIKI ROZWIJANIA PRACOWNIKÓW, PROWADZENIA ZEBRAŃ, ZESPOŁOWEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W GRUPIE.
1. PRZYPOMNIENIE ZAWARTOŚCI I STOPNIA SZKOLENIA:
• Quiz wiedzy
• Model kompetencji kierowniczych
• Przykłady uczestników szkolenia

2. BUDOWANIE RELACJI W ZESPOŁACH:
• Specyficzne aspekty komunikacji
• Budowanie kapitału zaufania w zespole
• Rozwijanie postawy win-win w komunikacji
• Budowanie kontaktu i relacji z drugim człowiekiem

3. KSZTAŁTOWANIE POSTAWY ASERTYWNEJ (WYDAWANIE POLECEŃ, WYMAGANIE, KRYTYKA, ASERTYWNA ODMOWA):
• Postawa asertywna (świadomość swoich praw wynikających z powierzonych nam odpowiedzialności, postawy życiowe)
• Efektywne sposoby egzekwowania wspólnych ustaleń
• Sposoby radzenia sobie z emocjami innych ludzi
• Konstruktywne udzielanie krytyki i oceny
• Pozostawanie w dobrej relacji z osobami, którym odmawiamy
• Techniki i procedury zachowań asertywnych

4. COACHING – PROWADZENIE OSOBY KU ZMIANIE NA LEPSZE:
• Etapy coachingu: definiowanie, planowanie, rozwój, kontrola
• Coaching jako styl zarządzania
• Założenia i metody pracy podczas coachingu
• Model Diltsa w coachingu menedżerskim
• Metody pracy coacha
• Struktura rozmowy coachingowej

5. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW WEWNĄTRZ GRUPY:
• Źródła i rodzaje konfliktów
• Sposoby radzenia sobie z sytuacją konfliktową
• Test style reakcji na konflikt
– rywalizacja
– unikanie
– kompromis
– łagodzenie
– kooperacja

6. OMÓWIENIE NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCYCH SIĘ PROBLEMÓW W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI:
• Omówienie wcześniej przygotowanych przez uczestników problemów
• Odniesienie ich do tematów o których mówiliśmy na poprzedniej i na obecnej edycji szkolenia
• Podział uczestników na grupy i przydzielenie im konkretnych tematów
i problemów do opracowania
• Omówienie poszczególnych opracowanych tematów – prezentacje na forum
• Informacja zwrotna na temat poszczególnych scenek, co było dobrze, co do poprawy. Dyskusje.
• Podsumowanie opracowanych rozwiązań

Informacje o prelegentach:

Dr Paweł Błaszkiewicz
KONSULTANT, PRAKTYK ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI. DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGII. W PRACY DOKTORSKIEJ ZAJMOWAŁ SIĘ PROBLEMATYKĄ MOTYWACJI DO PRACY POD KIERUNKIEM PROF. JANUSZA CZAPIŃSKIEGO. ABSOLWENT UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA. UKOŃCZYŁ SOCJOLOGIĘ, PODYPLOMOWE STUDIA Z DORADZTWA PERSONALNEGO ORAZ STUDIUM MENEDŻERÓW PERSONALNYCH W GDAŃSKU. WYKŁADOWCA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ, WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA W GDAŃSKU ORAZ WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ.
Zanim rozpoczął pracę jako trener-konsultant, zdobył doświadczenie w pracy w działach personalnych dużych firm produkcyjnych: Philips Consumer Electronics Industries w Kwidzynie oraz Flextronics International w Tczewie. Uczestniczył w transferze najlepszych metod zarządzania zasobami ludzkimi na grunt polskiego przedsiębiorstwa (zarządzanie kompetencjami, wycena zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki, wskaźniki biznesowe w dziale personalnym). Pełnił role menedżerskie kierując projektami doradczymi i szkoleniowymi w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku.

Stale publikuje artykuły poświęcone zarządzaniu personelem (głównie w Serwisie HR, a także Studiach Socjologicznych i w Personelu). Przeprowadził adaptację narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (projekt pod nadzorem Stowarzyszenia Pomorskie w Unii oraz Inwestycja w Kadry pod nadzorem Nowoczesnej Firmy).
Specjalizuje się w badaniach organizacyjnych, projektuje i wdraża systemy wspierające zarządzanie rozwojem pracowników w firmie (unikalna metodyka warsztatów strategicznych). Opracowuje narzędzia personalne oraz zarządza projektami zmiany organizacyjnej. Kierownik merytoryczny programów szkoleniowych realizowanych w ramach dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego (ogólnopolskie cykle szkoleń).

Współpracuje z Akademią im. Leona Koźmińskiego i Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów w ramach studiów podyplomowych Akademia Menedżera Personalnego jako prowadzący zajęcia oraz opiekun prac dyplomowych.

Trener tzw. umiejętności społecznych. Opracowuje szczegółowe programy rozwoju kompetencji dla pracowników w ramach sesji diagnozy kompetencji (assessment center/ development center).
Od 2001 roku realizował projekty szkoleniowo-doradcze m.in. dla: Avans, Agalight S.A., Budimex S.A., Bank Zachodni WBK, Boehringer Ingelheim Pharma, C.Hartiwg Gdynia, Delecta, DeLaval Polska, Elektrociepłownia Gdynia, Goodyear Polska, Geofizyka Toruń, GPEC, Instytut Marka Kamińskiego, International Paper Kwidzyn, Invest Komfort, Kujawska Fabryka Manometrów, Legro, LOT, LOTOS, Lukas Bank S.A., Polar Wrocław, Philips Piła, Port Gdynia, Pipelife Polska, PZU, Provident Polska, Prokom Software S.A., Skok im. Mikołaja Kopernika, Strabag S.A. Thompson Polkolor, Poczta Polska, Synthos Oświęcim, Torfarm S.A, Tensho Corporation, ThyssenKrupp Energostal, Telekomunikacja Polska, Organika S.A., Unilever Poznań, Viterra Energy Servises, Wojewódzki Urząd Pracy, Związek Pracodawców Kolejowych, Żabka Polska S.A. i innych organizacji.

W sumie przeprowadził ponad 300 warsztatów w czasie 15 lat pracy trenerskiej. W tym ponad 1000 godzin z obszaru zarządzania zespołem i motywowania pracowników.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2 190 zł - + 23% VAT

Cena zawiera:

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwóch dwudniowych szkoleniach, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, napoje, ciastka oraz lunch.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie faksem pod nr 61 666 03 63 lub e-mail’em na adres info@akademiacontrollingu.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego (http://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/warszawa-19-20-04-2018r/) oraz dokonanie wpłaty na konto organizatora w terminie 5 dni przed datą szkolenia.

Wydarzenie: Jak skutecznie kierować zespołem i motywować do osiągania celu ze sprawdzonymi elementami coachingu (szkolenie dwustopniowe)