Jak skutecznie kierować zespołem i motywować do osiągania celu ze sprawdzonymi elementami coachingu - WARSZAWA - Stopień I

O szkoleniu

Szkolenie jest realizowane w formie dwustopniowej. Cena obejmuje udział w obu stopniach szkolenia (4 dni szkoleniowe)

Szkolenie prowadzone jest przez dr Pawła Błaszkiewicza

Zarządzanie grupą ludzi stanowi jedno z największych wyzwań dla menedżera. Współpraca z ludźmi o różnych typach osobowości i na różnym poziomie rozwoju zawodowego ma niewątpliwie swoje zalety, ale może też nastręczać wiele problemów. Dwuetapowe warsztaty menedżerskie to zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania, strategicznego planowania, podejmowania decyzji oraz analizy problemów i potrzeb zmian w firmie.
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się między innymi, w jaki sposób formułować polecenia, aby były one zrozumiałe, w jaki sposób motywować pracowników oraz w jaki sposób egzekwować wykonanie zadań. Poznają również zasady skutecznego komunikowania się oraz budowania relacji.
Korzyści dla uczestnika:
• poznanie technik strategicznego planowania
• zdobycie umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
• odkrycie nowych metod efektywnego zarządzania czasem i zmianą
• zwiększenie praktycznej wiedzy na temat zarządzania i pracy zespołowej
• poprawa umiejętności zarządzania i przywództwa w grupie
• rozwinięcie zdolności interpersonalnych
• poznanie zasad psychologii kierowania ludźmi, w tym techniki wywierania wpływu, metod radzenia sobie z trudnym pracownikiem
• zwiększenie umiejętności budowania świadomości i odpowiedzialności pracowników dzięki odpowiedniemu motywowaniu
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu głównych zasad psychologii kierowania ludźmi, technik wywierania wpływu na ludzi, metod radzenia sobie z trudnym pracownikiem, metod budowania świadomości i odpowiedzialności pracowników oraz nabycie umiejętności właściwego motywowania pracowników oraz sposobu egzekwowania wykonywanych zadań, skutecznego komunikowania się oraz budowania relacji, formułowania poleceń, aby były zrozumiałe, umiejętnego dyscyplinowania pracowników, delegowania zadań, prowadzenia spotkań coachingowych
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które chcą lepiej przewodzić swoim zespołem i skuteczniej zarządzać zadaniami.

Program szkolenia

STOPIEŃ I – warsztaty dwudniowe
O SKUTECZNOŚCI KIEROWANIA ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW ŚWIADCZĄ WYNIKI I UZYSKANA JAKOŚĆ. CENA ZA REZULTATY PRACY BYWA JEDNAK RÓŻNA. NIEKTÓRYM SZEFOM SUKCESY PRZYCHODZĄ ŁATWO, INNI HARUJĄ ZA WSZYSTKICH A NIEKTÓRZY NIESTETY WYPALAJĄ SIĘ W TEJ ROLI. SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ NABYĆ LUB UDOSKONALIĆ UMIEJĘTNOŚCI WPŁYWANIA NA ZACHOWANIA PRACOWNIKÓW, OPTYMALIZACJI PROCESÓW I ROZWIJANIA KOMPETENCJI W ZESPOLE. WSZYSTKO PO TO, ABY ENERGII I ZAPAŁU STARCZYŁO WSZYSTKIM NA DŁUŻEJ.

1. ZMIANA ROLI W ORGANIZACJI – SPECJALISTA STAJE SIĘ MENEDŻEREM:

• Wyzwania w roli szefa
• Budowanie autorytetu
• Źródła wpływu na pracowników
• Expose szefa – narzędzie do kształtowania wizji zespołu

2. KLUCZOWE ZADANIA DLA MENEDŻERA:

• Informowanie
• Planowanie
• Organizowani
• Motywowanie
• Kontrolowanie
• Wspieranie
• Ocenianie

3. MOTYWOWANIE – ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU I PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRACY:

• Motywacja i zaangażowanie – kluczowe różnice i podobieństwa
• Fakty i mity na temat wpływu motywacji na efekty pracy – Teoria X i Y McGregora
• Metody motywowania pozapłacowego – dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga
– Osiągnięcia
– Uznanie
– Odpowiedzialność
– Wywieranie wpływu
– Rozwój osobisty
• Piramida potrzeb Maslowa – motywacja z punktu widzenia biologii i psychologii

4. PRZYWÓDZTWO W PRAKTYCE:

• Zastosowanie stylów zarządzania w różnych momentach życia zespołu
• Dostosowanie stylów zarządzania zespołem do tzw. poziomu gotowości podwładnego (model przywództwa sytuacyjnego Herseya i Blancharda)
• Przywództwo transformacyjne – zasada „4 I” w podejściu do ludzi

5. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH W ZAKRESIE ZLECANIA ZADAŃ:

• Zasady komunikacji z pracownikami
• Profesjonalny instruktaż
• Określanie poziomu autonomii pracownikom

6. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ:

• Wyznaczanie celów dopasowanych do strategii organizacji
• Podejmowanie decyzji przez kierownika
• Charakterystyka dobrze sformułowanego celu – zasada SMART
• Identyfikacja zadań i działań na poszczególnych etapach procesu

7. METODY RADZENIA SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH:

• Ocena/ informacja zwrotna dotycząca pracy
• Dyscyplinowanie pracowników
• Konstruktywna krytyka
• Reagowanie za niepokojące zachowania, postawy, błędy

8. BUDOWA I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

• Struktura grupy i role grupowe – typologia Belbina
• Rola jednostki w zespole
• Co decyduje o sukcesie zespołu – zarządzanie różnicami w zakresie kompetencji i cech charakteru
• Typy szefa w kontekście etapów rozwoju pracownika
• Dobre praktyki w kierowaniu zespołem – fazy rozwoju grupy Tuckmana
• Komunikacja wewnątrz zespołu

STOPIEŃ II – warsztaty dwudniowe
DRUGIE SPOTKANIE BĘDZIE MIAŁO Z JEDNEJ STRONY NA CELU UTRWALENIE WIADOMOŚCI ZDOBYTYCH PODCZAS PIERWSZEGO SPOTKANIA, A Z DRUGIEJ STRONY ROZWIJANIU UMIEJĘTNOŚCI KIEROWANIA W STYLU COACHINGOWYM. UCZESTNICY BĘDĄ TRENOWAĆ TECHNIKI ROZWIJANIA PRACOWNIKÓW, PROWADZENIA ZEBRAŃ, ZESPOŁOWEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W GRUPIE.

1. PRZYPOMNIENIE ZAWARTOŚCI I STOPNIA SZKOLENIA:

• Quiz wiedzy
• Model kompetencji kierowniczych
• Przykłady uczestników szkolenia

2. BUDOWANIE RELACJI W ZESPOŁACH:

• Specyficzne aspekty komunikacji
• Budowanie kapitału zaufania w zespole
• Rozwijanie postawy win-win w komunikacji
• Budowanie kontaktu i relacji z drugim człowiekiem

3. KSZTAŁTOWANIE POSTAWY ASERTYWNEJ (WYDAWANIE POLECEŃ, WYMAGANIE, KRYTYKA, ASERTYWNA ODMOWA):

• Postawa asertywna (świadomość swoich praw wynikających z powierzonych nam odpowiedzialności, postawy życiowe)
• Efektywne sposoby egzekwowania wspólnych ustaleń
• Sposoby radzenia sobie z emocjami innych ludzi
• Konstruktywne udzielanie krytyki i oceny
• Pozostawanie w dobrej relacji z osobami, którym odmawiamy
• Techniki i procedury zachowań asertywnych

4. COACHING – PROWADZENIE OSOBY KU ZMIANIE NA LEPSZE:

• Etapy coachingu: definiowanie, planowanie, rozwój, kontrola
• Coaching jako styl zarządzania
• Założenia i metody pracy podczas coachingu
• Model Diltsa w coachingu menedżerskim
• Metody pracy coacha
• Struktura rozmowy coachingowej

5. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW WEWNĄTRZ GRUPY:

• Źródła i rodzaje konfliktów
• Sposoby radzenia sobie z sytuacją konfliktową
• Test style reakcji na konflikt
– rywalizacja
– unikanie
– kompromis
– łagodzenie
– kooperacja

6. OMÓWIENIE NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCYCH SIĘ PROBLEMÓW W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI:

• Omówienie wcześniej przygotowanych przez uczestników problemów
• Odniesienie ich do tematów o których mówiliśmy na poprzedniej i na obecnej edycji szkolenia
• Podział uczestników na grupy i przydzielenie im konkretnych tematów
i problemów do opracowania
• Omówienie poszczególnych opracowanych tematów – prezentacje na forum
• Informacja zwrotna na temat poszczególnych scenek, co było dobrze, co do poprawy. Dyskusje.
• Podsumowanie opracowanych rozwiązań

Czas trwania

Stopień I:
14 godzin

Prelegenci

dr Paweł Błaszkiewicz

KONSULTANT, PRAKTYK ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI. DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGII. W PRACY DOKTORSKIEJ ZAJMOWAŁ SIĘ PROBLEMATYKĄ MOTYWACJI DO PRACY POD KIERUNKIEM PROF. JANUSZA CZAPIŃSKIEGO. ABSOLWENT UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA. UKOŃCZYŁ SOCJOLOGIĘ, PODYPLOMOWE STUDIA Z DORADZTWA PERSONALNEGO ORAZ STUDIUM MENEDŻERÓW PERSONALNYCH W GDAŃSKU. WYKŁADOWCA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ, WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA W GDAŃSKU ORAZ WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ.

Odpowiedzialny za realizację projektów szkoleniowych i doradczych z zakresu:
– sprzedaż i obsługa klienta,
– umiejętności menedżerskie,
– zaawansowana komunikacja,
– kompetencje osobiste,
– współpraca w zespole i wiele innych.

Zanim rozpoczął pracę jako trener-konsultant, zdobył doświadczenie w pracy w działach personalnych dużych firm produkcyjnych: Philips Consumer Electronics Industries w Kwidzynie oraz Flextronics International w Tczewie. Uczestniczył w transferze najlepszych metod zarządzania zasobami ludzkimi na grunt polskiego przedsiębiorstwa (zarządzanie kompetencjami, wycena zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki, wskaźniki biznesowe w dziale personalnym). Pełnił role menedżerskie kierując projektami doradczymi i szkoleniowymi w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku. Obecnie współpracuje z kilkoma firmami szkoleniowymi z Trójmiasta, Poznania, Legnicy, Torunia oraz Warszawy.

Stale publikuje artykuły poświęcone zarządzaniu personelem (głównie w Serwisie HR, a także Studiach Socjologicznych i w Personelu). Przeprowadził adaptację narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (projekt pod nadzorem Stowarzyszenia Pomorskie w Unii oraz Inwestycja w Kadry pod nadzorem Nowoczesnej Firmy).

Specjalizuje się w badaniach organizacyjnych, projektuje i wdraża systemy wspierające zarządzanie rozwojem pracowników w firmie (unikalna metodyka warsztatów strategicznych). Opracowuje narzędzia personalne oraz zarządza projektami zmiany organizacyjnej. Kierownik merytoryczny programów szkoleniowych realizowanych w ramach dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego (ogólnopolskie cykle szkoleń).

Współpracuje z Akademią im. Leona Koźmińskiego i Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów w ramach studiów podyplomowych Akademia Menedżera Personalnego jako prowadzący zajęcia oraz opiekun prac dyplomowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

Centrum

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł netto
2 100
Cena zawiera:
  • udział jednej osoby w dwóch dwudniowych szkoleniach, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, wyżywienie.
Zapisz się

Organizator

Akademia Menedżera
61-894 Poznań
Niezłomnych 1/210 A
woj. mazowieckie
Akademia Controllingu Sp. z o.o. jest firmą szkoleniową, której celem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności menedżerów i pracowników z różnych szczebli organizacyjnych w nowoczesnych przedsiębiorstwach.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza na naszej stronie http://www.akademiacontrollingu.pl/ bądź pobranie ze strony i odesłanie faksem pod nr (61) 666 03 63 lub e-mail’em na adres info@akademiamenedzera.pl oraz dokonanie wpłaty na konto organizatora w terminie 5 dni przed datą szkolenia.

http://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/warszawa-16-17-03-2017-r/

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Menedżera
61-894 Poznań Niezłomnych 1/210 A
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!