Szkolenie

Jak skutecznie pełnić funkcję społecznego inspektora pracy w 2020 roku?

O szkoleniu

Wprowadzony stan epidemii oraz ryzyko wystąpienia zagrożenia epidemicznego nakładają na SIP nowe obowiązki i zadania, szczególnie w zakresie nadzoru i kontroli warunków pracy oraz wynagradzania wprowadzone przez pracodawców na czas kryzysu.

Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu Społeczni Inspektorzy Pracy zaktualizują wiedzę na temat zmian w prawie, zapoznają się z najnowszym orzecznictwem i ciekawymi interpretacjami, których znajomość pozwoli swobodnie reprezentować interesy pracowników i skutecznie bronić swoich postulatów.

Warsztaty poprowadzi jeden z najbardziej rozpoznawalnych Ekspertów zbiorowego prawa pracy, specjalista psychologii pracy, zaangażowany w rozwiązywanie sporów zbiorowych i mediacje w wielu zakładach pracy i instytucjach na terenie całej Polski (m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.).
Na szkoleniu podpowiemy, jak uchronić Społecznych Inspektorów Pracy od często popełnianych błędów w interpretacji i stosowaniu przepisów Prawa Pracy i BHP.

Podczas organizowanego przez nas szkolenia dowiesz się m.in.

-jak właściwie interpretować przepisy Ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy, Kodeksu pracy, Ustawy o związkach zawodowych oraz tzw. tarczy antykryzysowej
-jak tworzyć, realizować i modyfikować plan pracy Społecznego Inspektora Pracy z uwzględnieniem nowych warunków pracy wprowadzonych wskutek epidemii
-jak wpisywać uwagi, wydawać zalecenia i skutecznie egzekwować ich wykonanie
-na jakich zasadach uzyskać dostęp do danych osobowych pracowników zgodnie z regulacjami RODO
-jak rozróżniać pojęcia nadzoru i kontroli nad warunkami pracy
-jak współpracować z inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy i uczestniczyć w prowadzonych kontrolach oraz Państwową Inspekcją Sanitarną i Urzędem Dozoru Technicznego
-jak skutecznie komunikować się z pracownikami, służbą BHP i pracodawcą
-jak skutecznie negocjować sprawy sporne i konfliktowe
-w jaki sposób i na jakich zasadach brać udział w postępowaniach powypadkowych
Kto powinien wziąć udział?

Społecznych Inspektorów Pracy

Program szkolenia

 1. Wybory Społecznego Inspektora Pracy – tryb, zasady, organizacja i regulamin wyborów, przedsądowy i sądowy brak możliwości podważenia wyborów – omówienie przykładów regulaminów
 2. Ilu może być społecznych inspektorów pracy w jednym zakładzie – algorytm ich usankcjonowania względem struktury organizacyjnej zakładu pracy
 3. Tworzenie planu pracy Społecznego Inspektora Pracy z uwzględnieniem nadzoru nad świadczeniem pracy w oparciu o instrumenty prawne wprowadzone przez pracodawcę na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej, modyfikacja planu ze względu na skutki epidemii, zatwierdzanie planu przez organizacje związkowe, tworzenie sprawozdania z podjętych działań.
 4. Obowiązek zakładu pracy w zakresie założenia zakładowej księgi zaleceń i uwag oraz ustalenie zasad jej przechowywania oraz dostępu.
 5. Mocne, słabe strony, szanse i zagrożenia wynikające ze społecznego nadzoru nad warunkami pracy, nowe zagrożenia w miejscu pracy związane ze skutkami epidemii, nowe wyzwania społecznych inspektorów pracy – ćwiczenia
 6. Zadania Społecznego Inspektora pracy wynikające z art. 4 Ustawy
 7. obowiązki i uprawnienia Społecznego Inspektora Pracy – co należy wiedzieć?
 8. zasady wstępu do pomieszczeń pracy – czy zawsze i na jakich warunkach?
 9. metodyka kontroli stanu budynków, urządzeń, pomieszczeń – omówienie listy kontrolnej z uwzględnieniem zaleceń Ministerstwa Rozwoju i Państwowej Inspekcji Pracy wydanych w stanie epidemii COVID-19
 10. obszary kontroli warunków BHP oraz reżimu sanitarnego wprowadzonego w czasie epidemii, nadzór i kontrola wprowadzonych środków ochrony indywidualnej, dystansu itp.
 11. instrukcje bezpieczeństwa w zakładzie pracy – instrukcje dla stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz rola społecznego inspektora pracy w jej tworzeniu – omówienie wzorów instrukcji, odniesienie do opracowań przygotowanych przez Radę Ochrony Pracy
 12. rola społecznego inspektora pracy w kontroli warunków pracy zdalnej
 13. zasady kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności urlopów, czasu pracy, wynagrodzeń – omówienie listy kontrolnej
 14. rola społecznego inspektora pracy w zakresie przestrzegania przez pracodawcę zapisów porozumień zawartych na podstawie art. 15g i 15zf tzw. tarczy antykryzysowej
 15. skutki zastosowania przez pracodawcę instrumentów antykryzysowych w kontekście nowych zadań społecznego inspektora pracy – kontrola wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego, kontrola w zakresie zmian harmonogramów czasu pracy, kontrola obniżonej normy czasu pracy, kontrola wynagrodzeń, kontrola odpoczynków dobowych i tygodniowych
 16. ustalanie formy i trybu przeglądu warunków pracy, przegląd warunków pracy w zakresie charakterystyki stanowisk pracy i profilaktyki zagrożenia epidemicznego w zakładzie pracy
 17. opiniowanie projektów planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
 18. zasada wykonywania pracy poza godzinami pracy – odstępstwa, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – warunki konieczne
 19. Żądanie od pracodawcy informacji – tryb, ochrona danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa a spełnienie żądania, formułowanie i żądanie informacji w zakresie instrukcji bezpieczeństwa wprowadzonych w stanie epidemii – omówienie wzorów dokumentów i przykładów instrukcji
 20. Metody realizacji postanowień zawartych w art. 10 ust. 1 Ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy
 21. zwracanie uwagi pracownikom na przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa wprowadzonej w czasie epidemii
 22. udział w dokonywaniu pomiarów temperatury przez dopuszczeniem do pracy
 23. praktyczne zastosowanie art. 210 K.p. w kontekście kontroli warunków BHP
 24. egzekwowanie zachowań pożądanych w zakresie bezpieczeństwa pracy
 25. kontrola obowiązków, trybu kierowania i realizacji badań profilaktycznych pracowników na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej
 26. Kontrola realizacji szkoleń BHP na zasadach opisanych w przepisach antykryzysowych
 27. metody komunikacji z pracownikami – ćwiczenia
 28. Wydawanie zaleceń przez Społecznych Inspektorów Pracy
 29. zalecenie wstrzymania pracy – cechy występujących zagrożeń
 30. zasady wydawania zaleceń – treść zalecenia, podstanie podstawy prawnej, adresat zalecenia, powiadomienie pracodawcy o wydanym zaleceniu, termin na wykonanie (zalecenia natychmiastowe i terminowe)
 31. zasada sprzeciwu pracodawcy od zalecenia – obowiązek prawny po stronie pracodawcy, czy zalecenie ma charakter  decyzji administracyjnej?
 32. powiadomienie inspektora PIP
 33. zalecenie w sytuacji zagrożenia epidemicznego – jak uzasadnić, jaką podstawę prawną przywołać?
 34. Udział Społecznego Inspektora Pracy w pracach zespołu ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy
 35. metody wysłuchiwania poszkodowanego i świadków
 36. zbieranie i zabezpieczanie materiału dowodowego
 37. przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 29 RODO oraz szczególnych kategorii danych tj. stan zdrowia poszkodowanego
 38. formułowanie zdań odrębnych do protokołu
 39. formułowanie środków profilaktycznych
 40. postępowanie powypadkowe w sytuacji wypadku przy pracy zdalnej – zasady
 41. Współpraca Społecznego Inspektora Pracy ze służbą BHP
 42. metody identyfikacji, analizy, oceny i szacowania zagrożeń na stanowiskach pracy, w tym zagrożeń biologicznych – nowe standardy analizy – stanowiska szczególnie narożne – stanowiska związane ze wzmożonym przebywaniem w delegacji, kierowcy, aktualizacja oceny w przypadku stwierdzenia zarażenia COVID-19, wydanych decyzji inspekcji sanitarnej
 43. ocena ryzyka zawodowego – aktualizacja zagrożeń w związku z ryzykiem wystąpienia zagrożenia epidemicznego – omówienie metod szacowania i ustalania poziomu akceptowalności ryzyka w obecnych warunkach w zawodach szczególnie narażonych
 44. udział w realizacji chronometrażu stanowiskowego
 45. udział w odbiorze maszyn i urządzeń
 46. Szczególna ochrona stosunku pracy Społecznego Inspektora Pracy
 47. Omówienie wyroku TK w sprawie dostępu społecznego inspektora pracy do akt osobowych pracownika

Czas trwania

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00

Prelegenci

Cytat

Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
Stały członek komisji antymobbingowych. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

Wykładowca akademicki:
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

Gdzie i kiedy

Ustroń 1 - 2 października 2020
Hotel Olympic****Wellness&SPA

43-450 Ustroń

Grażyńskiego 10

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
zł brutto za 1 osobę
1290 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, obiady, parking hotelowy. Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie (2 kolacje, 2 śniadania, 2 obiady, przerwy kawowe), zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness. Parking hotelowy bez dodatkowych opłat.
Weź udział
Cena 2
zł brutto za 1 osobę za szkolenie z zakwaterowaniem
1750 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, obiady, parking hotelowy. Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie (2 kolacje, 2 śniadania, 2 obiady, przerwy kawowe), zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness. Parking hotelowy bez dodatkowych opłat.
Weź udział

Organizator

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice
ul. Kozielska 137d
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

 


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice ul. Kozielska 137d
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!