Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/jak-skutecznie-przygotowac-i-prowadzic-zebrania-wspolnoty-czyli-procedury-w-zarzadzaniu-nieruchomoscia-71872-id8

Informacje o szkoleniu

 • Jak skutecznie przygotować i prowadzić zebrania wspólnoty, czyli procedury w zarządzaniu nieruchomością


  ID szkolenia: 71872
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie Budownictwo, architektura
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Sale Omega
  Dąbrowskiego 79 A/11
  60-529 Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień szkolenia:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:

Wiedzy i umiejętności oraz postaw społecznych: Przedstawienie Uczestnikom podstaw prawnych regulujących wzajemne stosunki we wspólnocie pomiędzy zarządem a właścicielami lokali oraz wynikające z tego obowiązki. Zostaną uczestnikom podane procedury obowiązujące w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, z uwzględnieniem specyfiki nieruchomości i jej wyposażenia (studium przypadków), co przyczyni się do udoskonalenia ich umiejętności w tym zakresie. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak kształtują się prawa, obowiązki i odpowiedzialność zarządu wspólnoty i osób wchodzących w jego skład i przyczyni się do działania zgodnie z prawem i wyeliminowania niepotrzebnego ryzyka z tym związanego. Omówione zostanie pozyskiwanie informacji o stanie technicznym nieruchomości, planowanie i przygotowanie konserwacji i remontów, oraz dokumentowanie i rozliczanie wykonanych prac (mn. książka obiektu budowlanego) - cel ten przyczyni się do rozwoju kompetencji w dziedzinie planowania, przygotowywania i rozliczania. Omówione zostaną zadania i obowiązki zarządu i zarządcy nieruchomości w zakresie przygotowania się do zebrania wspólnoty, a dzięki podanym wskazówkom technicznym oraz elementów socjotechniki w zakresie przygotowania zabrania wspólnoty, Uczestnik w sposób profesjonalny przeprowadzi wspomniane zebranie.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest:

do zarządców nieruchomości, którzy zarządzają wspólnotami mieszkaniowymi oraz
do zarządów wspólnot mieszkaniowych, aby wskazać zasady i obowiązki w zakresie zarządzania wspólnotą mieszkaniowa wynikające z przepisów prawa.

Program szkolenia:

Moduł I -Przepisy prawa regulujące działalność wspólnoty mieszkaniowej.

Nieruchomości wspólna, lokale oraz członkowie wspólnoty.

Granica nieruchomości wspólnej

Prawa i obowiązki członków wspólnoty.

Moduł II – Zarząd wspólnoty

Obowiązki i prawa i zarządu oraz jego członków

Kontrola działalności zarządu

Moduł III – Obowiązki i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego:

obowiązki i zadania wynikające z przepisów prawa,

odpowiedzialność właściciela i zarządcy w świetle przepisów prawa.

Moduł IV - Źródła informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego:

rodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów,

rola służb obsługujących nieruchomość,

rola dokumentacji i jak ją archiwizować.

Moduł V – Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:

planowanie i realizacja prac z zakresu bieżącej konserwacji,

planowanie i realizacja robót remontowych i budowlanych.

Moduł VI - Przygotowanie do zebrania

sprawozdanie zarządu lub zarządcy

plan gospodarczy

projekty uchwał

Moduł VII - Zwołanie i przeprowadzenie zebrania

prowadzenie zebrania oraz głosowanie wniosków i uchwał

protokół z zebrania

działania po zebraniu

Moduł VIII – Procedury w zarządzaniu i administrowaniu:

zbiory i katalogi informacji o wyposażeniu i stanie technicznym nieruchomości,

grafiki i harmonogramy obsługi nieruchomości,

dokumentowanie i rozliczanie wykonanych prac.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

M. S - Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 500 zł + 23% VAT za 1 os.

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem


Wydarzenie: Jak skutecznie przygotować i prowadzić zebrania wspólnoty, czyli procedury w zarządzaniu nieruchomością