Szkolenie

Jak skutecznie przygotować i prowadzić zebrania wspólnoty, czyli procedury w zarządzaniu nieruchomością

O szkoleniu

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:

Wiedzy i umiejętności oraz postaw społecznych: Przedstawienie Uczestnikom podstaw prawnych regulujących wzajemne stosunki we wspólnocie pomiędzy zarządem a właścicielami lokali oraz wynikające z tego obowiązki. Zostaną uczestnikom podane procedury obowiązujące w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, z uwzględnieniem specyfiki nieruchomości i jej wyposażenia (studium przypadków), co przyczyni się do udoskonalenia ich umiejętności w tym zakresie. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak kształtują się prawa, obowiązki i odpowiedzialność zarządu wspólnoty i osób wchodzących w jego skład i przyczyni się do działania zgodnie z prawem i wyeliminowania niepotrzebnego ryzyka z tym związanego. Omówione zostanie pozyskiwanie informacji o stanie technicznym nieruchomości, planowanie i przygotowanie konserwacji i remontów, oraz dokumentowanie i rozliczanie wykonanych prac (mn. książka obiektu budowlanego) - cel ten przyczyni się do rozwoju kompetencji w dziedzinie planowania, przygotowywania i rozliczania. Omówione zostaną zadania i obowiązki zarządu i zarządcy nieruchomości w zakresie przygotowania się do zebrania wspólnoty, a dzięki podanym wskazówkom technicznym oraz elementów socjotechniki w zakresie przygotowania zabrania wspólnoty, Uczestnik w sposób profesjonalny przeprowadzi wspomniane zebranie.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest:

do zarządców nieruchomości, którzy zarządzają wspólnotami mieszkaniowymi oraz
do zarządów wspólnot mieszkaniowych, aby wskazać zasady i obowiązki w zakresie zarządzania wspólnotą mieszkaniowa wynikające z przepisów prawa.

Program szkolenia

Moduł I -Przepisy prawa regulujące działalność wspólnoty mieszkaniowej.

Nieruchomości wspólna, lokale oraz członkowie wspólnoty.

Granica nieruchomości wspólnej

Prawa i obowiązki członków wspólnoty.

Moduł II – Zarząd wspólnoty

Obowiązki i prawa i zarządu oraz jego członków

Kontrola działalności zarządu

Moduł III – Obowiązki i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego:

obowiązki i zadania wynikające z przepisów prawa,

odpowiedzialność właściciela i zarządcy w świetle przepisów prawa.

Moduł IV - Źródła informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego:

rodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów,

rola służb obsługujących nieruchomość,

rola dokumentacji i jak ją archiwizować.

Moduł V – Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:

planowanie i realizacja prac z zakresu bieżącej konserwacji,

planowanie i realizacja robót remontowych i budowlanych.

Moduł VI - Przygotowanie do zebrania

sprawozdanie zarządu lub zarządcy

plan gospodarczy

projekty uchwał

Moduł VII - Zwołanie i przeprowadzenie zebrania

prowadzenie zebrania oraz głosowanie wniosków i uchwał

protokół z zebrania

działania po zebraniu

Moduł VIII – Procedury w zarządzaniu i administrowaniu:

zbiory i katalogi informacji o wyposażeniu i stanie technicznym nieruchomości,

grafiki i harmonogramy obsługi nieruchomości,

dokumentowanie i rozliczanie wykonanych prac.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Prelegenci

Cytat

M. S - Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Gdzie i kiedy

Poznań 6 października 2020
Sale Omega

60-529 Poznań

Dąbrowskiego 79 A/11

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 stycznia 2020
Hotel Ibis

04-118 Warszawa

Ostrobramska 36

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
zł + 23% VAT za 1 os.
500 PLN
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.
Weź udział

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!