Jak skutecznie różnicować metody i formy pracy z uczniem w spektrum w procesie uczenia w oparciu o praktyczny model taksonomii B. Blooma?

O szkoleniu

Jak Beniamin Bloom stawiałby pytania w klasie, żeby dziecko w spektrum podnosiło rękę, chciało rozwiązać zadania i napisało chętnie sprawdzian?

Po co kolorowe instrukcje graficzne do rozwiązywania zadań na pracy klasowej?

Czy potrafisz wejść z uczniem w spektrum po edukacyjnych schodach od wiedzy i rozumienia po analizę i syntezę czyli szukanie rozwiązań?

Zobacz lekcję pokazową z zastosowaniem polisensorycznych metod uczenia. Poznaj profil zdolności swojego ucznia w spektrum wg modelu diagnostycznego H. Gardnera. Pozwól mu się uczyć w kolorowych pokojach – gdzie może wybrać zadanie żółte, czerwone, niebieskie lub zielone. Naucz się zarządzać motywacją dziecka w spektrum stosując komunikaty amortyzujące niepowodzenia.

Zapraszam serdecznie!

Edukator i nauczyciel współorganizujący kształcenie - Dorota Rzepczyńska

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli współorganizujących kształcenie, pedagogów, psychologów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków socjoterapii, świetlic terapeutycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Program szkolenia

SOBOTA

8:30 – rejestracja uczestników

9:00 - 10:45 wykład interaktywny

1.Taksonomia B. Blooma – Jak skutecznie stawiać pytania uczniom w spektrum o zróżnicowanych kompetencjach poznawczych, aby zwiększyć efektywność uczenia się. Jak pytać w klasie, aby każdy, w tym dziecko w spektrum, chciało ponieść rękę?

2. Różnicowanie zadań w klasie w kontekście dostosowania wymagań edukacyjnych – przetwarzanie podstawowe (wiedza, rozumienie, zastosowanie) i przetwarzanie głębokie (analiza, synteza, ewaluacja).

3. Metody uczenia na różnych poziomach taksonomii Blooma wspomagające efektywność pracy uczniów z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (przykłady zastosowanych metod z uwzględnieniem zadań do wykonania dla uczniów na różnych przedmiotach).

Przerwa 15 min.

11:00 - 12:45 ćwiczenia warsztatowe - arkusze zadaniowe

1. Przyporządkowywanie pytań do różnych poziomów taksonomii Blooma – ćwiczenie wstępne.

2. Formułowanie pytań do uczniów wg taksonomii Blooma z uwzględnieniem uczniów w spektrum w kontekście wybranych tematów (jęz. polski, matematyka).

3. Formułowanie poleceń do zadań wykonywanych w klasie lub zawartych w kartach pracy z uwzględnieniem przetwarzania podstawowego i głębokiego (B. Bloom).

Przerwa 15 min.

13:00 - 14:30 ćwiczenia warsztatowe

1. Omówienie przykładowych sprawdzianów i kart pracy przygotowanych dla uczniów w spektrum przygotowanych wg taksonomii Blooma zawierających graficzne instrukcje do rozwiązywania zadań.

2. Metoda zeszytu równoległego - rekapitulacja a tworzenie notatek dla ucznia w spektrum w oddzielnym zeszycie w formie wykresów i map mentalnych.

3. Przygotowanie sprawdzianu z wybranego przedmiotu wg Taksonomii Blooma (polecenia, instrukcje graficzne, kolejność zadań, stopień trudności).

Przerwa 30 min.

15:00 - 16:30 wykład – prezentacja multimedialna z przykładami przygotowanymi do konkretnej lekcji

1. Metody uczenia się wspomagające efektywność uczenia dzieci z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym uczniów w spektrum dopasowanie do różnych poziomów przetwarzania Blooma:

- metoda kodów pamięciowych

- metoda słów kluczy,

- mapa mentalna,

- szukanie błędów

- podobieństwa/różnice

-prawda/fałsz/brak danych

 

NIEDZIELA

9:00 - 10:45 ćwiczenia warsztatowe

1. Jak przygotować jednostkę lekcyjną wg taksonomii Blooma uwzględniając uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym uczniów w spektrum.

2. Poprowadzenie 45 min. lekcji dla uczestników szkolenia z uwzględnieniem wszystkich elementów uwzględniających dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów w spektrum funkcjonujących w szkole masowej wg taksonomii Blooma.

3. Przykłady rekapitulacji – zapobieganie frustracji wynikającej z ryzyka popełnienia błędu.

Przerwa 15 min.

11:00 - 12:45 wykład - ćwiczenia warsztatowe

1. Taksonomia Blooma, Krathwohla – poziomy motywacji do nauki (sfera afektywna).

2. Po czym rozpoznamy na jakim poziomie motywacji znajduje się nasz uczeń w spektrum? (przyporządkowanie aktywności poznawczych do różnych poziomów motywacji ucznia wg Blooma, Krathwohla)

3. Cechy motywującej informacji zwrotnej. Nagradzanie wyniku czy wysiłku? Formułowanie poleceń motywujących.

4. Strategie motywacyjne w sytuacji sukcesu i niepowodzenia – komunikaty „doceniam to” i „ jestem z tobą”.

5. Komunikaty amortyzujące niepowodzenia – arkusze zadaniowe.

Przerwa 15 min.

13:00 - 14:40 ćwiczenia warsztatowe

Diagnoza uzupełniająca – jak uwzględniać profil poznawczy dziecka i jednocześnie kształtować adekwatną samocenę u ucznia w spektrum:

- profil zdolności - badanie kwestionariuszem H. Gardnera,

- styl uczenia się a kolorowe pokoje – zadania niebieskie, zielone, czerwone i żółte,

- wzorzec poznawczy – test Markova Powell.

Przerwa 20 min.

15:00 - 16:30 ćwiczenia warsztatowe

1. Szkolna struktura współpracy nauczyciela przedmiotu, nauczyciela współorganizującego kształcenie ucznia w spektrum, wychowawcy i pedagoga szkolnego lub specjalnego -zweryfikowane standardy współpracy, przydział zadań.

2. Niespodzianka metodyczna - Zapomnij, że jesteś w klasie i ucz się części mowy oglądając Jasia Fasolę.

Czas trwania

2 dni warsztatów szkoleniowych po 7,5 h

Prelegenci

Dorota Rzepczyńska

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Fundacja SYNAPSIS

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
685
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa
  • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Fundacja SYNAPSIS
  • Ulica i nr: Ondraszka 3
  • Kod pocztowy: 02-085
  • Miejscowość: Warszawa
  • Numer NIP: 5260302522

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja SYNAPSIS
02-085 Warszawa, Polska Ondraszka 3

Organizator

Fundacja SYNAPSIS
02-085 Warszawa, Polska
Ondraszka 3
woj. mazowieckie
Fundacja Synapsis jest polską organizacją pozarządową, która działa na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin. Została założona w 1989 roku i jest największą organizacją tego typu w Polsce. Misją Fundacji Synapsis jest niesienie profesjonalnej pomocy ...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!