JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ KOSZTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - WARSZTATY

O szkoleniu

Cel szkolenia
Przedstawienie zasad funkcjonowania rachunku kosztów w firmie oraz budżetowanie i rozliczanie budżetu.

Metody szkolenia
• dyskusja
• ćwiczenia z użyciem komputerów
• case study
• mini wykład
• prezentacja

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• zdobycie wiedzy z zakresu rachunku kosztów i budżetowania, która pozwoli na ocenę możliwości ich zastosowania w firmie oraz na przygotowanie jej do wdrożenia
• nabycie praktycznych umiejętności z zakresu podstaw rachunku kosztów stałych i zmiennych
• nabycie umiejętności doboru wskaźników do badania stopnia realizacji budżetów
• poznanie praktycznych rozwiązań związanych z wdrażaniem rachunku kosztów i budżetów do polskich firm
• poszerzenie wiedzy z rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów i budżetowania
• budowa arkuszy kalkulacyjnych usprawniających przygotowanie informacji zarządczych
• możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• kadra zarządzająca od najwyższego do operacyjnego szczebla
• pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie danych koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
• specjaliści, chcący podnieść swoje kompetencje
• osoby, które w swojej codziennej pracy wykorzystują informacje finansowe

Program szkolenia

Moduł I - Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem

1. Zarządcze ujęcie kosztu
• pojęcie kosztu – nakładu – wydatku
• rola rachunku kosztów w decyzjach zarządczych
• rachunek kosztów istotnych dla podejmowania decyzji
• próg rentowności jedno i wieloasortymentowy
• próg rentowności płynności finansowej (cash breakeven point)
• margines bezpieczeństwa i dźwignia operacyjna
• analiza wrażliwości

2. Zarządzanie kosztami w firmie
• rachunek kalkulacyjny i rodzajowy w tradycyjnych rozwiązaniach rachunku kosztów
• wady tradycyjnego rachunku kosztów
• praktyczny przykład błędnych decyzji zarządczych na podstawie informacji księgowej
• warsztaty z zakresu rachunku kosztów pełnych i zmiennych
• praktyczny przykład optymalizacji decyzji kosztowych w obszarze produkcji i sprzedaży
• rachunek kosztów działań (Activity Based Costing)
• praktyczne zastosowanie metody ABC w przedsiębiorstwie
• czynniki uwzględniane w rachunku decyzyjnym w zakresie ustalania cen sprzedaży produktówceny transferowe – zasady ustalania i przykład analizy

Moduł II - Budżetowanie

3. Budżet jako narzędzie zarządzania kosztami:
• funkcje budżetu w przedsiębiorstwie
• etapy procesu budżetowania
• harmonogram sporządzania budżetu
• częstotliwość sporządzania budżetów
• budżet przychodów i kosztów
• budżetowany rachunek zysków i strat, budżet środków pieniężnych
• praktyczny przykład budowy budżetów cząstkowych
• praktyczny przykład budowy budżetu głównego przedsiębiorstwa pro forma

4. Weryfikacja stopnia realizacji budżetu
• analiza odchyleń od budżetu jako podstawa oceny centrów
• rachunek marży pokrycia w centrach wynikowych
• wielosegmentowy rachunek kosztów w ocenie rentowności centrów
• praktyczny przykład monitoringu stopnia wykonania zadań w centrach
• propozycja mierników oceny centrów kosztów, przychodów, zysku i inwestycji
© Copyright d Janusz Nesterak

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

DR JANUSZ NESTERAK - Ekspert w dziedzinie controllingu i zarządzania finansami. Specjalizuje się we wdrażaniu procesów biznesowych, opartych na controllingu oraz systemów informatycznych klasy Business Intelligence, wspomagających controlling w obszarze hurtowni danych, budżetowania i wielowymiarowej analizy danych. Wieloletni trener szkoleń biznesowych. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, jest współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych, wycen firm i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych. Szkolenia prowadzi w formie warsztatu, stawiając na praktyczny aspekt przekazywanej wiedzy. Jest aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego oraz doradcą zarządów firm w obszarze zarządzania i finansów. Ekspert i trener Szkoły Controllingu i Szkoły Finansów.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Wrocław

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 290
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się
Cena 2
przy zgłoszeniu 3 osób
1 220
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się
Cena 3
przy zgłoszeniu 5 osób
1 180
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!