Jak trafnie ocenić kondycję finansową firmy na podstawie analizy sprawozdań finansowych?

O szkoleniu

Jak trafnie ocenić kondycję finansową firmy na podstawie analizy sprawozdań finansowych?

Sprawozdanie finansowe jest cennym źródłem informacji na temat przedsiębiorstwa, w tym szczególnie jego kondycji finansowej. Ów dokument stanowi podstawę informacyjną niezbędną do efektywnego zarządzania firmą i podejmowania trafnych decyzji. Trzeba jednak umieć wydobyć z niego informacje dla przedsiębiorstwa i jego rozwoju kluczowe, a następnie trafnie je zinterpretować.

Cele szkolenia:
• pokazanie spektrum informacyjnego i analitycznego dotyczącego przedsiębiorstwa jakie daje sprawozdanie finansowe.
• wyodrębnienie ze sprawozdania finansowego danych najistotniejszych i umiejętna ich analiza oraz interpretacja.
• pokazanie jak wykorzystywać dane ze sprawozdania finansowego w procesie decyzyjnym do efektywnego zarządzania firmą.

Adresaci szkolenia:
kadra zarządzająca wyższego szczebla, właściciele spółek i członkowie rad nadzorczych, kadra zarządzająca średniego szczebla i pracownicy mający wpływ na wyniki finansowe firmy, dyrektorzy/kierownicy finansowi, pracownicy działów finansowych.

Metody szkoleniowe:
• miniwykład,
• dyskusja moderowana,
• studia przypadków
• ćwiczenia
Kto powinien wziąć udział?
kadra zarządzająca wyższego szczebla, właściciele spółek i członkowie rad nadzorczych, kadra zarządzająca średniego szczebla i pracownicy mający wpływ na wyniki finansowe firmy, dyrektorzy/kierownicy finansowi, pracownicy działów finansowych.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie.
a. główne cele i wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
b. źródła danych niezbędne do efektywnego zarządzania firmą oraz rzetelnej oceny jej kondycji finansowej.
c. analiza finansowa a wartość przedsiębiorstwa.
d. analiza finansowa jako element analizy strategicznej.

2. Rodzaje analizy.
a. analiza pionowa.
b. analiza pozioma.
c. analiza porównawcza (benchmarking).
d. analiza wskaźnikowa.

3. Analiza bilansu/sprawozdania z sytuacji finansowej.
a. bilans księgowy a bilans finansowy.
b. badanie płynności finansowej w ujęciu statycznym.
c. zarządzanie kapitałem obrotowym.
d. badanie struktury kapitałowej i zadłużenia.

4. Analiza rachunku zysków i strat/sprawozdania z całkowitych dochodów.
a. analiza poszczególnych kategorii zysku.
b. badanie rentowności sprzedaży.
c. badanie wydajności handlowej i ogólnej.

5. Analiza rentowności i efektywności zarządzania.
a. badanie rentowności aktywów i kapitałów.
b. analiza zależności pomiędzy wskaźnikami – model Du Ponta.
c. analiza BEP.
d. badanie cyklu/rotacji zapasów, należności i zobowiązań.

6. Analiza rachunku przepływów pieniężnych/sprawozdania z przepływów pieniężnych.
a. badanie płynności finansowej w ujęciu dynamicznym.
b. analiza wariantowa.
c. badanie rentowności kasowej.
d. badanie wystarczalności gotówkowej.

7. Analiza wartości przedsiębiorstwa.
a. zysk ekonomiczny w różnych ujęciach.
b. wskaźniki rynku kapitałowego.

8. Podsumowanie i powtórzenie.

Czas trwania

9:00 - 17:00
2 dni, 16 godzin

Aktualne terminy szkoleń znajdą Państwo na stronie:
www.wikconsulting.pl

Prelegenci

dr Piotr Szczurowski

trener i doradca firm w zakresie finansów, kontrolingu, opracowywania i wdrażania strategii w organizacjach, w tym z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników (ZKW) oraz zarządzania przez cele (ZPC) i KPI. Specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa, restrukturyzacją oraz powiązaniami pomiędzy wynikami finansowymi przedsiębiorstwa a pozornie niefinansowymi aspektami jego działalności (marketing, organizacja, zasoby). Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu finansów i strategii przedsiębiorstw.
Posiada wszechstronne, kilkunastoletnie doświadczenie liniowe związane z pracą, zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i specjalistycznych. Będąc prezesem zarządu spółki z branży hotelarskiej, w krótkim czasie znacząco poprawił jej wyniki finansowe. Jako dyrektor finansowy dużej spółki z branży nieruchomości wprowadził szereg usprawnień organizacyjnych (w tym nowe procedury), rozszerzył kontroling finansowy, znacząco poprawił ściągalność należności oraz brał czynny udział w pracach wielu zespołów projektowych, w tym jako szef zespołów ds. opracowania programu naprawczego dla przedsiębiorstwa czy też ZKW. Posiada również doświadczenie związane z pracą w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.
Doktor nauk ekonomicznych – praca doktorska z zakresu restrukturyzacji i jej uwarunkowań obroniona w Szkole Głównej Handlowej (Kolegium Zarządzania i Finansów). Uczestnik licznych szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania organizacjami, w tym z zakresu strategii, finansów, księgowości, marketingu, zakupów (w tym zagranicznych), negocjacji, kontroli i audytu wewnętrznego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
netto od osoby
1 490
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, certyfikaty, lunch, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

WIK Consulting
62-510 Konin
Różyckiego 2/23
woj. wielkopolskie
WIK Consulting to grono wysoko wykwalifikowanych konsultantów oraz trenerów z doświadczeniem menedżerskim i biznesowym, wyniesionym z różnych branż, posiadających na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesem projektów doradczych i szkoleniowych. ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 509 667798
Tel: +48 22 299 77 07
Fax: +48 22 379 64 83
mail: szkolenia@wikconsulting.pl
www.wikconsulting.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

WIK Consulting
62-510 Konin Różyckiego 2/23
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!