Szkolenie: JAK UDZIELAĆ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 TYS. EURO? Nowe regulaminy, dyscyplina finansów publicznych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/jak-udzielac-zamowien-publicznych-do-30-tys-euronowe-regulaminy-dyscyplina-finansow-publicznych-58071-id8286

Informacje o szkoleniu

APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

16 kwietnia 2014 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 14 marca 2014r. Zmiany dotyczącą między innymi podwyższenia progu stosowania ustawy z 14 do 30 tys. euro.

W związku z nowelizacją zapraszamy na szkolenie szczegółowo omawiające i porządkujące te kwestie. Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro służących z jednej strony zachowaniu swobód wynikających z niestosowania Prawa zamówień publicznych, z drugiej uniknięciu ewentualnych nieprawidłowości i zarzutów kontroli finansowej. Na szkoleniu zostanie dokładnie omówiony sposób przygotowania regulaminu udzielania zamówień do 30 tys. euro.

Szkolenie skierowane jest do:

Administracja publiczna

Program szkolenia:

1. Kiedy mamy do czynienia z zamówieniem publicznym do 30 000 euro?
• Jak poprawnie ustalać szacunkową wartość zamówienia?
• Jak unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia
• Zamówienia do 30 tys. euro a art. 6a Pzp
2. Jak udzielać zamówień publicznych do 30 000 euro?
• Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro
• Co powinno a co może się znaleźć w regulaminie zamówień publicznych do 30 000 euro?
• Przykładowe sposoby udzielania zamówień do 30 000 euro
• Ofertowy sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
• Negocjacyjny sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
• Przetargi wg. Kc w zamówieniach publicznych do 30 000 euro
• Dokumentowanie udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
3. Jak rejestrować zamówienia publiczne do 30 tys. euro na potrzeby sprawozdawczości?
• Rejestrowanie umów pisemnych
• Rejestrowanie faktur i rachunków
• Zamówienia nieplanowane
4. Kiedy może dojść do naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach do 30 tys. euro
• Odpowiedzialność za nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia
• Zarzut nieustalenia należności. Problem kar umownych w umowach o zamówienie publiczne do 30 000 euro
• Zarzut niedochodzenia należności od wykonawcy
• Zarzut dopuszczenia do przedawnienia należności wykonawcy
• Zaciągnięcie zobowiązania poza plan finansowych w zamówieniach do 30 000 euro
• Problem zmiany umowy o zamówienia publiczne do wartości 30 000 euro
• Kto ponosi odpowiedzialność za błędy w zamówieniach do 30 000 euro
• Problem prawidłowego powierzania pracownikom czynności przez kierownika jednostki
5. Zamówienia do 30 tys. euro a zamówienia dodatkowe i uzupełniające

Informacje o prelegentach:

Ewaryst Kowalczyk

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 495 zł - W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena zawiera:

Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Wydarzenie: JAK UDZIELAĆ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 TYS. EURO? Nowe regulaminy, dyscyplina finansów publicznych