Jak unikać pułąpek w umowach i formułować niezbędne zabezpiecznia?

O szkoleniu

Podstawą współpracy pomiędzy partnerami handlowymi powinno być wzajemne zaufanie. Niestety, wielu partnerów uznaje ten fakt jedynie do momentu powstania sporu, a o ten w trakcie realizacji umowy nie jest trudno. Dlatego też, każdy z partnerów stara się w jak najlepszy sposób zabezpieczyć zapisami umowy. Powszechnie wiadomo, że takie zabezpieczenia, w szczególności korzystne dla jednego z partnerów, są przedmiotem ostrego sprzeciwu drugiej strony.

Wielu handlowców stara się więc podejść do tego problemu manipulacyjnie – jak „przemycić” w umowie określone zapisy, żeby partner nie zwrócił na to uwagi. Niektórzy robią to „na wszelki wypadek”, ale są tacy, którzy potrafią to później skutecznie wykorzystać i to wcale nie w sytuacji spornej. Takie zapisy nazywamy pułapkami, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że słowo „pułapka” może oznaczać też brak zapisu, który powinien się pojawić, a nie uzgodniono takiej kwestii, co powoduje zastosowanie względnie obowiązujących rozwiązań prawnych czy zwyczajów, niekorzystnych dla naszej firmy.

Pamiętajmy, że w umowie znacznie trudniej szuka się tego, czego w niej nie ma. Mimo dużego zainteresowania w tym zakresie, zdecydowanie odmawiamy uczenia tego, jak stosować pułapki wobec partnera. Naszym obowiązkiem jest jednak uczenie tego, jak takich pułapek unikać i jak przed nimi się zabezpieczać. Bezpieczeństwo bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.
Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy

 • zdobędą wiedzę w zakresie posługiwania się klauzulami umownymi przy zawieraniu umów handlowych,
 • uporządkują wiedzę na temat systemu prawa handlowego i zasad jego wykorzystania w bieżącej pracy,
 • zdobędą wiedzę na temat skutecznego analizowania klauzul kontraktowych pod kątem niebezpieczeństw i pułapek,
 • zdobędą wiedzę odnośnie zasad interpretacji niebezpiecznych sformułowań w klauzulach handlowych,
 • zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się klauzulami kontraktowymi w umowach i warunkach ogólnych umów,
 • nabędą umiejętności radzenia sobie z różnymi pułapkami przy zawieraniu umów handlowych, zarówno w zakresie towarów jak i usług,
 • zdobędą praktyczne umiejętności zabezpieczania interesów własnej firmy w klauzulach umownych, w tym eliminowania największych zagrożeń,
 • nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy o klauzulach umownych, pułapkach w umowie, przepisach i ich aktualizacjach,
 • zdobędą kompetencje w zakresie fachowego porozumiewania się z uczestnikami rynku krajowego i rynków zagranicznych,
 • zdobędą kompetencje rozstrzygania sporów wynikających z różnej interpretacji zapisów umowy.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do:

 • kadry menedżerskiej i handlowców,
 • pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu,
 • oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów z partnerami zagranicznymi.
 • zapraszamy też przedstawicieli małych przedsiębiorstw.

Program szkolenia

1. JAKIE RYZYKA WIĄŻĄ SIĘ Z UMOWĄ Z PARTNEREM KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM?

 • Jakie ryzyka związane są z umową krajową a jakie z kontraktem zagranicznym?
 • Jak ustalić z góry problemy, które mogą pojawić się na etapie realizowania umowy?
 • Jak zmiana sytuacji rynkowej może wpłynąć na znalezienie się jednej ze stron w trudnej sytuacji lub na brak możliwości realizacji umowy krajowej lub kontraktu?

2. JAK PARTNERZY MOGĄ W SPOSÓB MANIPULACYJNY STARAĆ SIĘ UJĄĆ NIEKORZYSTNE DLA NAS SFORMUŁOWANIA W UMOWACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH?

 • Jakie są problemy wynikające z nieświadomych błędów w umowie?
 • Jakie są problemy wynikające z braku prognozowania skutków określonych zapisów umownych?
 • Jakie mogą być konsekwencje pominięcia określonych zapisów w umowie?
 • W jaki sposób partnerzy dokonują manipulacyjnych sformułowań w klauzulach zasadniczych?
 • W jaki sposób partnerzy dokonują manipulacyjnych sformułowań w klauzulach ogólnych umowy?

3. GDZIE SZUKAĆ NIEBEZPIECZEŃSTW W UMOWACH I KONTRAKTACH HANDLOWYCH?

 • Które metody wyszukiwania pułapek są najskuteczniejsze?
 • Dlaczego powinniśmy starać się szukać w umowach tego czego tam nie ma?
 • Jakich konkretnych kwestii dotyczą niebezpieczeństwa polegające na zamieszczeniu niekorzystnych sformułowań w umowie krajowej lub kontrakcie zagranicznym?
 • Jakich konkretnych kwestii dotyczą niebezpieczeństwa polegające na braku koniecznych uregulowań w umowie krajowej lub kontrakcie zagranicznym?

4. JAK UNIKAĆ NIEBEZPIECZEŃSTW BĘDĄC KUPUJĄCYM LUB IMPORTEREM?

 • Jakie są najczęściej spotykane niebezpieczeństwa w umowie stosowane przez sprzedających i eksporterów?
 • Gdzie w umowie powinien szukać niebezpieczeństw kupujący?
 • W jaki sposób manipulacyjne partner może wykorzystywać ofertę oraz potwierdzenie zamówienia i jak temu zapobiegać?
 • Jak zapobiegać włączaniu niekorzystnych sformułowań w Ogólnych Warunkach Sprzedaży?
 • Jak powinien unikać kupujący zobowiązania w umowie do odpowiedzialności za niedotrzymanie?

5. JAK UNIKAĆ NIEBEZPIECZEŃSTW BĘDĄC SPRZEDAJĄCYM LUB EKSPORTEREM?

 • Jakie są najczęściej spotykane niebezpieczeństwa w umowie stosowane przez kupujących i importerów?
 • W jaki sposób manipulacyjne partner może wykorzystywać zapytanie ofertowe oraz zamówienie i jak temu zapobiegać?
 • Jak zapobiegać włączaniu niekorzystnych sformułowań w Ogólnych Warunkach Zakupu?
 • Jak powinien unikać sprzedający zobowiązania w umowie do odpowiedzialności za podmioty trzecie, czy za bark dostawy spowodowany siłą wyższą?

6. JAK ELIMINOWAĆ NIEZGODNOŚCI W UMOWACH I KONTRAKTACH?

 • Jakie są zasady pierwszeństwa poszczególnych części umowy i jak rozwiązywać niezgodności pomiędzy nimi?
 • Jakie niebezpieczeństwa pojawiają się w załącznikach do umowy?
 • Które z zapisów w jej części zasadniczej mogą aktywować odmienne postanowienia w częściach uzupełniających?
 • Kiedy rozbieżności pomiędzy umową a warunkami ogólnymi na stronie www partnera mogą stanowić niebezpieczeństwo?

7. JAK ODWOŁAĆ SIĘ DO PRAWA WŁAŚCIWEGO W CELU ELIMINOWANIA NIEBEZPIECZEŃSTW?

 • Kiedy można obronić się przed niekorzystnymi postanowieniami prawno-zwyczajowymi, poprzez właściwe ich wyłączenie w tekście, a kiedy będzie to nieskuteczne?
 • W jaki sposób partner może wesprzeć się w sytuacji spornej systemem uwarunkowań umowy (konwencjami, prawem UE, ustawami, uzansami i zwyczajami)?
 • Które z niebezpieczeństw mogą wynikać z Konwencji CISG i nowojorskiej oraz zwyczajów i uzansów?

8. JAK RELACJE PARTNERSKIE Z PARTNEREM HANDLOWYM WYKORZYSTAĆ DO ELIMINOWANIA ZAGROŻEŃ W UMOWACH?

 • Na czym powinny polegać relacje partnerskie w biznesie i jak uświadomić to partnerowi?
 • Jakich argumentów użyć wobec partnera w trudnej sytuacji, która wyniknęła z niebezpiecznych zapisów w umowie?
 • Jak budować relacje z partnerem w celu rozwiązywania problemów, pojawiających się na etapie realizacji umowy?

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Dr Wojciech Budzyński

Jest uznanym specjalistą w zakresie transportu, spedycji oraz umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej.

Gdzie i kiedy

Online 24 maj 2022

Gdzie i kiedy

Online 25 kwiecień 2022

Rejestracja

Szkolenie online - promocja
za zgłoszenie min. 8 dni przed terminem
760
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę po okresie promocji
860
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

WIRTUALNA SALA ATL
Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!