Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/jak-unikac-pulapek-w-umowach-i-formulowac-niezbedne-zabezpiecznia-74775-id17740

Informacje o szkoleniu

 • Jak unikać pułąpek w umowach i formułować niezbędne zabezpiecznia?


  ID szkolenia: 74775
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Handel, FMCG Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Ibis Stare Miasto
  Muranowska 2
  00-209 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Szkolenie stacjonarne: 10.00-16.00
  Szkolenie online: 10:00- 16:00
 • Organizator szkolenia:

  ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
  ul. Jana Sebastiana Bacha 2
  02-743 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CELE SZKOLENIA:
- zapoznanie z zasadami analizy kontraktów i umów pod kątem niebezpiecznych sformułowań dla sprzedającego i kupującego,
- wykształcenie umiejętności prognozowania konsekwencji określonych sformułowań w umowie krajowej i kontrakcie zagranicznym,
- uzyskanie praktycznych porad dotyczących pułapek i błędów w umowach,
- nabycie umiejętności zabezpieczania się w umowach przed niebezpieczeństwami wynikającymi z pułapek.

Szkolenie skierowane jest do:

Kadry menedżerskiej i handlowców, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów z partnerami zagranicznymi. Zapraszamy też przedstawicieli małych przedsiębiorstw.

Program szkolenia:

 1. JAKIE RYZYKA WIĄŻĄ SIĘ Z UMOWĄ Z PARTNEREM KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM?
  • Jakie ryzyka związane są z umową krajową a jakie z kontraktem zagranicznym?
  • Jak ustalić z góry problemy, które mogą pojawić się na etapie realizowania umowy?
  • Jak zmiana sytuacji rynkowej może wpłynąć na znalezienie się jednej ze stron w trudnej sytuacji lub na brak możliwości realizacji umowy krajowej lub kontraktu?
 2. JAK PARTNERZY MOGĄ W SPOSÓB MANIPULACYJNY STARAĆ SIĘ UJĄĆ NIEKORZYSTNE DLA NAS SFORMUŁOWANIA W UMOWACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH?
  • Jakie są problemy wynikające z nieświadomych błędów w umowie?
  • Jakie są problemy wynikające z braku prognozowania skutków określonych zapisów umownych?
  • Jakie mogą być konsekwencje pominięcia określonych zapisów w umowie?
  • W jaki sposób partnerzy dokonują manipulacyjnych sformułowań w klauzulach zasadniczych?
  • W jaki sposób partnerzy dokonują manipulacyjnych sformułowań w klauzulach ogólnych umowy?
 3. GDZIE SZUKAĆ NIEBEZPIECZEŃSTW W UMOWACH I KONTRAKTACH HANDLOWYCH?
  • Które metody wyszukiwania pułapek są najskuteczniejsze?
  • Dlaczego powinniśmy starać się szukać w umowach tego czego tam nie ma?
  • Jakich konkretnych kwestii dotyczą niebezpieczeństwa polegające na zamieszczeniu niekorzystnych sformułowań w umowie krajowej lub kontrakcie zagranicznym?
  • Jakich konkretnych kwestii dotyczą niebezpieczeństwa polegające na braku koniecznych uregulowań w umowie krajowej lub kontrakcie zagranicznym?
 4. JAK UNIKAĆ NIEBEZPIECZEŃSTW BĘDĄC KUPUJĄCYM LUB IMPORTEREM?
  • Jakie są najczęściej spotykane niebezpieczeństwa w umowie stosowane przez sprzedających i eksporterów?
  • Gdzie w umowie powinien szukać niebezpieczeństw kupujący?
  • W jaki sposób manipulacyjne partner może wykorzystywać ofertę oraz potwierdzenie zamówienia i jak temu zapobiegać?
  • Jak zapobiegać włączaniu niekorzystnych sformułowań w Ogólnych Warunkach Sprzedaży?
  • Jak powinien unikać kupujący zobowiązania w umowie do odpowiedzialności za niedotrzymanie?
 5. JAK UNIKAĆ NIEBEZPIECZEŃSTW BĘDĄC SPRZEDAJĄCYM LUB EKSPORTEREM?
  • Jakie są najczęściej spotykane niebezpieczeństwa w umowie stosowane przez kupujących i importerów?
  • W jaki sposób manipulacyjne partner może wykorzystywać zapytanie ofertowe oraz zamówienie i jak temu zapobiegać? Jak zapobiegać włączaniu niekorzystnych sformułowań w Ogólnych Warunkach Zakupu? Jak powinien unikać sprzedający zobowiązania w umowie do odpowiedzialności za podmioty trzecie, czy za bark dostawy spowodowany siłą wyższą?
 6. JAK ELIMINOWAĆ NIEZGODNOŚCI W UMOWACH I KONTRAKTACH?
  • Jakie są zasady pierwszeństwa poszczególnych części umowy i jak rozwiązywać niezgodności pomiędzy nimi?
  • Jakie niebezpieczeństwa pojawiają się w załącznikach do umowy?
  • Które z zapisów w jej części zasadniczej mogą aktywować odmienne postanowienia w częściach uzupełniających?
  • Kiedy rozbieżności pomiędzy umową a warunkami ogólnymi na stronie www partnera mogą stanowić niebezpieczeństwo?
 7. JAK ODWOŁAĆ SIĘ DO PRAWA WŁAŚCIWEGO W CELU ELIMINOWANIA NIEBEZPIECZEŃSTW?
  • Kiedy można obronić się przed niekorzystnymi postanowieniami prawno-zwyczajowymi, poprzez właściwe ich wyłączenie w tekście, a kiedy będzie to nieskuteczne?
  • W jaki sposób partner może wesprzeć się w sytuacji spornej systemem uwarunkowań umowy (konwencjami, prawem UE, ustawami, uzansami i zwyczajami)?
  • Które z niebezpieczeństw mogą wynikać z Konwencji CISG i nowojorskiej oraz zwyczajów i uzansów?
 8. JAK RELACJE PARTNERSKIE Z PARTNEREM HANDLOWYM WYKORZYSTAĆ DO ELIMINOWANIA ZAGROŻEŃ W UMOWACH?
  • Na czym powinny polegać relacje partnerskie w biznesie i jak uświadomić to partnerowi?
  • Jakich argumentów użyć wobec partnera w trudnej sytuacji, która wyniknęła z niebezpiecznych zapisów w umowie?
  • Jak budować relacje z partnerem w celu rozwiązywania problemów, pojawiających się na etapie realizacji umowy?
 9. Analiza przypadków (case study):
 10. Wyszukiwanie pułapek w kontraktach eksportowych i importowych oraz umowach krajowych.
   
 11. Analiza umów i procedur pod kątem zabezpieczeń przed pułapkami.
   
 12. Analiza bieżących problemów uczestników (na przykładach).

Informacje o prelegentach:

Dr Wojciech Budzyński.

Jest uznanym specjalistą w zakresie transportu, spedycji oraz umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej, m.in.: „Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja i reklamacje.”, „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 790 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia stacjonarnego
 • 890 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia stacjonarnego po okresie promocji
 • 590 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia online
 • 690 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia online po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały
szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy
kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Wydarzenie: Jak unikać pułąpek w umowach i formułować niezbędne zabezpiecznia?