Szkolenie

Jak usprawnić produkcję i poprawić wyniki finansowe firmy? Lean Management

O szkoleniu

Cele:
* Zrozumienie kompleksowego podejścia do efektywnego zarządzania produkcją zgodnie z koncepcją Lean Manufacturing.
* Poznanie metod poszukiwania rezerw wydajności firmy produkcyjnej
* Opanowanie praktycznego stosowania narzędzi Lean Manufacturing do usprawniania procesów produkcyjnych.
* Nauczenie się wykorzystywania technik kreatywnego myślenia do ulepszania dotychczasowych działań.
Kto powinien wziąć udział?
Prezesi i członkowie zarządów, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy ds. produkcji, dyrektorzy ds. rozwoju, dyrektorzy do spraw infrastruktury, dyrektorzy i kierownicy zakładów produkcyjnych.

Program szkolenia

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)
1. Wprowadzenie – cele seminarium.
2. Test wprowadzający.
3. Strategie i założenia Lean Manufacturing.
3.1. Jak zidentyfikować i zredukować straty i marnotrawstwo w przedsiębiorstwie?
Muda typ I i II.
3.2. Etapy wdrożenia Lean Manufacturing.
3.3. Narzędzia Lean Manufacturing: 5S, TPM, SMED, KAIZEN.
4. Myślenie kreatywne w zarządzaniu jako skuteczne narzędzie zmiany przyzwyczajeń
4.1. Czym jest myślenie kreatywne i jak je wyzwalać?
4.2. Co wspiera ludzką kreatywność, a co ją hamuje?
4.3. W jaki sposób wykorzystać twórcze myślenie do ulepszania dotychczasowych działań? Metody twórczego rozwiązywania problemów.


5. Jak zorganizować efektywne stanowisko pracy? System 5S.
5.1. Czym jest system 5S?
5.2. Etapy wdrożenia systemu 5S.
5.3. Promocja i ustalenie polityki wprowadzenia systemu 5S w zakładzie produkcyjnym.
6. Proces produkcyjny według filozofii lean.
6.1. System pchany czy reenginering? Tradycyjny układu procesu produkcyjnego a koncepcja lean.
6.2. Techniki zmiany układu procesu – linia U.
6.3. Jaki jest najlepszy sposób eksploatacji istniejących ograniczeń?
6.4. Korzyści wynikające z wprowadzenia nowego układu linii produkcyjnej.


Drugi dzień (9.00 - 17.00)
1. Kto powinien inicjować zmiany? Wybór liderów obszarów.
1.1. Dobór członków zespołu inicjowania zmian.
1.2. Metodyka pracy zespołowej MZZ.
2. Jak zmniejszyć wielkość partii produkcyjnych, by dostosować się do zmieniających się wymagań rynku? Metodyka SMED.
2.1. Czy możliwa jest wymiana narzędzia i części wyposażenia maszyny w czasie krótszym niż 10 min? Ogólne zasady przezbrojeń a metodyka SMED.
2.2. Jak usprawnić operacje przygotowawcze? Etapy realizacji metody SMED.
2.3. Jak rozróżnić czynności zewnętrzne i wewnętrzne? Analiza czynności przygotowawczych.
2.4. Jakie korzyści wynikają dla przedsiębiorstwa i pracownika z zastosowania metody SMED?
3. Jak poprawić efektywność wykorzystania parku maszynowego? System Total Productive Maintenance.
3.1. Jak skutecznie zminimalizować liczbę awarii oraz poprawić jakość produkcji? Tradycyjne podejście do utrzymania ruchu a TPM.
3.2. Najczęstsze przyczyny zmniejszonej wydajności maszyn oraz propozycje środków zaradczych.
3.3. Jakie korzyści dla służb utrzymania ruchu wynikną z wdrożenia TPM? Nowa rola Działu Utrzymania Ruchu.
4. Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
4.1. Jaka jest dynamika zmian i jak przygotowywać strategię zmiany?
4.2. Jak pokonać opór pracowników wobec wprowadzania zmian?
5. Kaizen – proces nieustannego doskonalenia.
5.1. Jak małymi krokami dojść do wielkich usprawnień? Filozofia Kaizen.
5.2. Jak szukać możliwości ulepszania organizacji? Systemy wdrażania wniosków poprawy.
5.3. Warunki konieczne do odniesienia sukcesu przy wdrożeniu filozofii Kaizen w organizacji.
6. Podsumowanie seminarium.

Prelegenci

Cytat
Specjalizuje się w obszarach związanych z organizacją produkcji i procesów produkcyjnych.

Doświadczenie zdobywał w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie zajmował się pracą standaryzowaną, kaizen, a także szkoleniem pracowników z zakresu metodyki lean manufacturing. Pracował na stanowiskach kierowniczych na produkcji, a także był odpowiedzialny za transfer produkcji do polskiej fabryki i nowe uruchomienia. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Warszawskiej.

Ekspert pracy standaryzowanej według metodyki GM i certyfikowany audytor ISO. Prowadzi szkolenia ilustrowane grami symulacyjnymi dotyczące poprawy organizacji procesów produkcyjnych. Doradzał znanym firmom z wielu branż w zakresie podnoszenia efektywności procesu produkcyjnego, eliminacji strat i lepszego wykorzystania posiadanych zasobów.

W FIG Polska prowadzi seminarium: „Jak poprawić zarządzanie produkcją? Lean Manufacturing”, którego Uczestnikami byli przedstawiciele firm takich jak: BE GROUP Sp. z o.o., Kirchoff Polska Sp. z o.o., Fakro WDF Sp. z o.o.

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 - 18 kwietnia 2013
Hotel Golden Tulip

00-811 Warszawa

Ul. Towarowa 2

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
przy zgłoszeniu jednej osoby z firmy
2 PLN
Cena zawiera:
  • Uczestnictwo w zajęciach, tematyczne skrypty autorskie FIG Polska, wydruk oraz CD z nagraniem prezentacji multimedialnych, komplet materiałów z ćwiczeń praktycznych wraz z rozwiązaniami, case studies, analizy przypadków polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, konsultacje z trenerem w trakcie zajęć lub przerw, certyfikat ukończenia zajęć, posiłki w trakcie zajęć w restauracji hotelowej oraz przerwy kawowe.
Weź udział
Cena 2
przy zgłoszeniu min. 2-óch osób z firmy
1 PLN
Cena zawiera:
  • Uczestnictwo w zajęciach, tematyczne skrypty autorskie FIG Polska, wydruk oraz CD z nagraniem prezentacji multimedialnych, komplet materiałów z ćwiczeń praktycznych wraz z rozwiązaniami, case studies, analizy przypadków polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, konsultacje z trenerem w trakcie zajęć lub przerw, certyfikat ukończenia zajęć, posiłki w trakcie zajęć w restauracji hotelowej oraz przerwy kawowe.
Weź udział

Organizator

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
02-032 Warszawa
ul. Filtrowa 75/5
woj. mazowieckie
Francuski Instytut Gospodarki Polska jest firmą ekspercką, której misją jest: „Wspierać najwyższą kadrę zarządzającą w osiąganiu przełomowych wyników poprzez edukację, doradztwo oraz nadzór nad realizacją projektów biznesowych w oparciu o &b...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem na konto FIG Polska Sp. z o.o., ALIOR BANK S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63, nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293. Po otrzymaniu płatności prześlemy Państwu fakturę. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
W przypadku nie wpłynięcia opłaty w wyznaczonym terminie, FIG Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zwrócenia się o przesłanie faksem potwierdzenia przelewu.

Uprzejmie informujemy, że przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi. Możliwe jest natomiast zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Uczestnik ma prawo do przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium. Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć, zmiany trenera lub zmiany miejsca zajęć przed ich planowanym rozpoczęciem z przyczyn niezależnych od organizatora.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
02-032 Warszawa ul. Filtrowa 75/5
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!