Szkolenie: Jak ustrzec się uchybień w toku postępowania administracyjnego?

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/jak-ustrzec-sie-uchybien-w-toku-postepowania-administracyjnego-56388-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Jak ustrzec się uchybień w toku postępowania administracyjnego?


  ID szkolenia: 56388
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleń APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 26.05.2014
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-15.30
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy na szkolenie przygotowane specjalnie z myślą o uczestnikach postępowania administracyjnego. Trener zwróci szczególną uwagę na najczęstsze uchybienia popełniane w tym zakresie i zaprezentuje najlepsze sposoby na unikniecie ich.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

Jak ustrzec się uchybień w toku postępowania administracyjnego
Wszczęcie postępowania administracyjnego – zasada oficjalności i skargowości oraz skutki jej naruszenia (z urzędu i na wniosek).
Pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym (art. 28 k.p.a) w tym kwestia wielość stron postępowania administracyjnego ( współuczestnictwo procesowe) oraz związane z tymi zagadnieniami kwestie wadliwości decyzji administracyjnych).
Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku (w tym w szczególności jego sprecyzowanie) i jego wpływ na „prawidłowość” wydanej decyzji oraz kwestie związane z datą wszczęcia postępowania.
Naruszenie zasady czynnego udziału strony, w kontekście istotnego wpływu tego naruszenia na wynik sprawy, w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Istotne (elementarne) składniki decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu jaki wywiera brak poszczególnych składników na istnienie, nieważność, czy innego rodzaju wadliwość decyzji (czy i w jakich okolicznościach pismo organu może zostać uznane jako decyzja wydana w sprawie).
Zaskarżalność postanowień dotyczących zawieszenia postępowania administracyjnego w świetle zmian kodeksu postępowania administracyjnego.
Uprawnienia autokontrolne organu I instancji (a w szczególności skutki związane z nieprzestrzeganiem art. 132 k.p.a.), a uprawnienia autrokontolne organu odwoławczego przysługujące w oparciu o art. 54 par. 3 p.p.s.a.
Wydanie decyzji w sytuacji wydania prawomocnego wyroku sądu administracyjnego uchylającego zaskarżoną decyzję – zakres związania art. 153 (z uwzględnienie zakresu związania organu wyrokiem Naczelnego Sądu administracyjnego uchylającego wyrok i uchylającego decyzję organu).
Wyłączenie pracownika w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i jego wpływ na ocenę legalności wydanej decyzji administracyjnej.
Postępowanie dowodowe – ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie przeprowadzania dowodów z dokumentów (art. 76 a k.p.a.).
Różnica pomiędzy bezczynności, a przewlekłością postępowania. Czynności lub zaniechania prowadzące do powstania tego rodzaju „uchybień” w postępowaniu.
Wydanie decyzji w postępowaniu odwoławczym, a naruszenie zasady dwuinstancyjności, w kontekście obowiązku organu II instancji merytorycznego rozpoznania sprawy.
Odmowa wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności, a odmowa stwierdzenia nieważności. Odmownie kwestii stwierdzenia nieważności decyzji w sytuacji, kiedy podlegała ona ocenie przez sądy administracyjne.
Nieodwracalność skutków prawnych decyzji jako negatywna przesłanka stwierdzenia nieważności – ocena dokonywana przez pryzmat orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Odmowa wznowieni postępowania – elementy, które winny podlegać badani na tym etapie postępowania – najczęściej popełniane błędy.

Informacje o prelegentach:

Teresa Zyglewska

Wydarzenia towarzyszące:

CERTYFIKOWANY KURS Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA ZAAWANSOWANYCH
Zamówienia publiczne: Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne
Zamówienia publiczne: NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W UMOWACH O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Zamówienia publiczne:Zasady udzielania zamówień publicznych w placówkach naukowych oraz kultury w świetle nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 495 - W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena zawiera:

Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

.

Wydarzenie: Jak ustrzec się uchybień w toku postępowania administracyjnego?