Szkolenie

Jak ustrzec się uchybień w toku postępowania administracyjnego?

O szkoleniu

Celem szkolenia jest wskazanie na najczęściej spotykane błędy proceduralne skutkujące wadliwością decyzji, a w konsekwencji jej uchyleniem. Udział w szkoleniu pracowników wydających decyzje pozwoli im w przyszłości uniknąć tych błędów, radcom prawnym i adwokatom zwróci uwagę na okoliczności, które mogą stanowić podstawę do prawidłowego zaskarżenia decyzji.
Kto powinien wziąć udział?
Pracownicy administracji publicznej

Program szkolenia

Jak ustrzec się uchybień w toku postępowania administracyjnego
Wszczęcie postępowania administracyjnego – zasada oficjalności i skargowości oraz skutki jej naruszenia (z urzędu i na wniosek).
Pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym (art. 28 k.p.a) w tym kwestia wielość stron postępowania administracyjnego ( współuczestnictwo procesowe) oraz związane z tymi zagadnieniami kwestie wadliwości decyzji administracyjnych).
Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku (w tym w szczególności jego sprecyzowanie) i jego wpływ na „prawidłowość” wydanej decyzji oraz kwestie związane z datą wszczęcia postępowania.
Naruszenie zasady czynnego udziału strony, w kontekście istotnego wpływu tego naruszenia na wynik sprawy, w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Istotne (elementarne) składniki decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu jaki wywiera brak poszczególnych składników na istnienie, nieważność, czy innego rodzaju wadliwość decyzji (czy i w jakich okolicznościach pismo organu może zostać uznane jako decyzja wydana w sprawie).
Zaskarżalność postanowień dotyczących zawieszenia postępowania administracyjnego w świetle zmian kodeksu postępowania administracyjnego.
Uprawnienia autokontrolne organu I instancji (a w szczególności skutki związane z nieprzestrzeganiem art. 132 k.p.a.), a uprawnienia autrokontolne organu odwoławczego przysługujące w oparciu o art. 54 par. 3 p.p.s.a.

Wydanie decyzji w sytuacji wydania prawomocnego wyroku sądu administracyjnego uchylającego zaskarżoną decyzję – zakres związania art. 153 (z uwzględnienie zakresu związania organu wyrokiem Naczelnego Sądu administracyjnego uchylającego wyrok i uchylającego decyzję organu).
Wyłączenie pracownika w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i jego wpływ na ocenę legalności wydanej decyzji administracyjnej.
Postępowanie dowodowe – ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie przeprowadzania dowodów z dokumentów (art. 76 a k.p.a.).
Różnica pomiędzy bezczynności, a przewlekłością postępowania. Czynności lub zaniechania prowadzące do powstania tego rodzaju „uchybień” w postępowaniu.
Wydanie decyzji w postępowaniu odwoławczym, a naruszenie zasady dwuinstancyjności, w kontekście obowiązku organu II instancji merytorycznego rozpoznania sprawy.
Odmowa wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności, a odmowa stwierdzenia nieważności. Odmownie kwestii stwierdzenia nieważności decyzji w sytuacji, kiedy podlegała ona ocenie przez sądy administracyjne.
Nieodwracalność skutków prawnych decyzji jako negatywna przesłanka stwierdzenia nieważności – ocena dokonywana przez pryzmat orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Odmowa wznowieni postępowania – elementy, które winny podlegać badani na tym etapie postępowania – najczęściej popełniane błędy.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Cytat
Teresa Zyglewska

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 listopada 2014
Warszawa

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 6 października 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 maja 2014
Centrum Szkoleń APEXnet

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
cena promocyjna: 445,5
495 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!