Jak w przetargu nieograniczonym prawidłowo sporządzać ogłoszenia, SIWZ i protokół postępowania oraz obowiązki informacyjne zamawiającego w postępowaniu - Kielce

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w sporządzaniu ogłoszeń, SIWZ i protokołu postępowania oraz informacji o wyborze oferty, wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.


Podczas szkolenia:

-nabędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do sporządzania ogłoszeń, SIWZ, informacji o odrzuceniu oferty, wykluczeniu z postępowania, wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia postępowania - w „procedurze odwróconej”,
-nabędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do sporządzania protokołu postępowania,
-zapoznasz się z najczęściej popełnianym błędami w ogłoszeniach oraz w przypadku zmiany i wyjaśniana treści SIWZ.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci:

-Specjaliści ds. zamówień publicznych.
-Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
-Osoby wykonujące czynności w postępowaniu.
-Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia.
-Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych.

Program szkolenia

JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIAĆ WZORY OGŁOSZEŃ I ZAMIESZCZAĆ OGŁOSZENIA

1. Omówienie zasad zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych i publikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Omówienie elementów ogłoszenia o zamówieniu.

3. Obowiązki zamawiającego w przypadku zmiany treści ogłoszenia.

4. Obowiązki zamawiającego w przypadku zmiany treści SIWZ rzutującej na zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

5. Jak wypełniać ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
ogłoszenie o zamówieniu,
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
ogłoszenie o zmianie umowy.
6. Jak wypełniać ogłoszenia, które zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
ogłoszenie o zamówieniu,
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
ogłoszenie o zmianie umowy.

JAK PRAWIDŁOWO WYJAŚNIAĆ I DOKONYWAĆ ZMIAN TREŚCI SIWZ

7. Różnica między zmianą a wyjaśnianiem treści SIWZ na przykładach zapytań wykonawców z praktyki.

8. Jak formułować dokumenty dotyczące zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ - przykłady.

9. Jakie błędy popełnia się w przypadku sporządzania SIWZ.

10. Obowiązki zamawiającego w przypadku dokonania zmiany i wyjaśniania treści SIWZ.


JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

11. Omówienie „krok po kroku” sporządzanie protokołu postępowania, z uwzględnieniem podziału zamówienia na części, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE ZAMAWIAJĄCEGO

12. Omówienie czynności dokonywanych przez zamawiającego po odrzuceniu oferty, wykluczeniu z postępowania, wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia postępowania - w „procedurze odwróconej”.

Czas trwania

9.00-15.00

Prelegenci

Józef Edmund Nowicki
Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1999 r.
Redaktor naczelny portalu wPrzetargach.pl
Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz kilkuset publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych w czasopismach branżowych.
Właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego oraz kontroli zarządczej i koordynacji kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz wdrażaniu procedur antykorupcyjnych.
Wieloletni ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych wykładowców problematyki zamówień publicznych w Polsce. Prelegent na konferencjach, zjazdach i seminariach eksperckich.
Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Specjalizuje się również w doradztwie w przypadku kontroli zamówień publicznych wykonywanych m. in. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, urzędy kontroli skarbowej, regionalne izby obrachunkowe, instytucje wdrażające. Reprezentuje również obwinionych w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, postępowaniu przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą.
Wieloletni członek międzynarodowej organizacji zrzeszającej ekspertów ds. przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji.
Od 2010 r. stale jest biegłym sądowym w dziedzinie zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Qubus Hotel

Kielce

Składowa 2

woj. świętokrzyskie

Rejestracja

Cena 1
Cena- 349 zł zw. z VAT.- dla opłacających szkolenie ze środków publicznych.
429
Cena zawiera:
  • -udział w szkoleniu -materiały szkoleniowe -imienny certyfikat ukończenia szkolenia -przerwy kawowe oraz poczęstunki -indywidualne konsultacje u wykładowcy szkolenia
Zapisz się

Organizator

Ekspert Sp. z o.o.
77-100 Bytów
Udorpie 83C
woj. pomorskie
Nie sprzedajemy szkoleń. My realizujemy Twoje marzenie bycia najlepszym w branży. Ekspert Sp. z o.o. jest firmą szkoleniowo doradczą. Stanowimy zespół doświadczonych organizatorów szkoleń i konferencji. W ramach naszej działalności, poprzez ć...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy poprzez wypełnienie z naszej strony: www.szkoleniaekspert.pl formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej lub word i przesłanie mailem bądź faksem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ekspert Sp. z o.o.
77-100 Bytów Udorpie 83C
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!