Szkolenie

Jak wyprowadzić firmę z kryzysu? Opracowanie i wdrożenie strategii naprawczej

O szkoleniu

Co roku w Polsce upada kilkaset firm, a znacznie więcej nie osiąga wyników finansowych na miarę możliwości rynkowych. Receptą na powyższe może być przeprowadzenie skutecznej sanacji przedsiębiorstwa, poprzedzone rzetelną diagnozą jego sytuacji oraz opracowaniem i wdrożeniem dobrego programu naprawczego.

Cele szkolenia:
• poznanie narzędzi diagnozowania kryzysu w przedsiębiorstwie,
• poznanie efektywnej metodyki opracowania i wdrożenia programu naprawczego dla firmy,
• poznanie warunków powodzenia i przyczyn niepowodzenia wdrożeń strategii naprawczych.

Metody szkoleniowe:
• miniwykład,
• dyskusja moderowana,
• studia przypadków,
• ćwiczenia

Korzyści dla Uczestników:
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik zdobędzie umiejętność diagnozowania sytuacji przedsiębiorstwa oraz opracowania i wdrożenia skutecznego programu naprawczego.
Kto powinien wziąć udział?
kadra zarządzająca wyższego szczebla, właściciele spółek i członkowie rad nadzorczych, kadra zarządzająca średniego szczebla i pracownicy uczestniczący w procesie naprawy przedsiębiorstwa, wierzyciele spółek restrukturyzowanych, przedstawiciele banków kredytujących tego typu podmioty.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
a. kryzys w firmie a kryzys w gospodarce
b. przyczyny sytuacji kryzysowej

2. Trafne zdiagnozowanie objawów kryzysu – wybór narzędzi diagnostycznych
a. międzynarodowe modele dyskryminacyjne
b. polskie modele dyskryminacyjne

3. Pogłębiona analiza i diagnoza przedsiębiorstwa
a. analiza strategiczna
b. pogłębiona analiza finansowa
c. benchmarking danych finansowych i procesów – porównanie z konkurencją

4. Program naprawczy
a. odpowiedzialność za opracowanie i wdrożenie programu naprawczego
b. elementy składowe programu naprawczego
c. odbiorcy programu naprawczego

5. Wybór działań naprawczych
a. wybór priorytetów
b. pozyskanie źródeł finansowania
c. zasoby ludzkie – klucz do sukcesu
d. marketing i sprzedaż – nowe otwarcie
e. aktywa, organizacja, procesy – ciągła poprawa efektywności
f. zdefiniowanie możliwych scenariuszy wydarzeń

6. Wdrożenie programu naprawczego
a. warunki skutecznego wdrożenia
b. główne przyczyny niepowodzeń we wdrażaniu działań naprawczych – problemy przywództwa
c. zarządzanie relacjami z grupami interesu

7. Monitoring realizacji programu naprawczego
a. dobór celów i mierników (KPI)
b. dobór działań wspierających realizację założonych celów

8. Powtórzenie i podsumowanie

Czas trwania

9:00 - 17:00
2 dni, 16 godzin

Aktualne terminy szkoleń znajdą Państwo na stronie:
www.wikconsulting.pl

Prelegenci

Cytat
dr Piotr Szczurowski

trener i doradca firm w zakresie finansów, kontrolingu, opracowywania i wdrażania strategii w organizacjach, w tym z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników (ZKW) oraz zarządzania przez cele (ZPC) i KPI. Specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa, restrukturyzacją oraz powiązaniami pomiędzy wynikami finansowymi przedsiębiorstwa a pozornie niefinansowymi aspektami jego działalności (marketing, organizacja, zasoby). Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu finansów i strategii przedsiębiorstw.
Posiada wszechstronne, kilkunastoletnie doświadczenie liniowe związane z pracą, zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i specjalistycznych. Będąc prezesem zarządu spółki z branży hotelarskiej, w krótkim czasie znacząco poprawił jej wyniki finansowe. Jako dyrektor finansowy dużej spółki z branży nieruchomości wprowadził szereg usprawnień organizacyjnych (w tym nowe procedury), rozszerzył kontroling finansowy, znacząco poprawił ściągalność należności oraz brał czynny udział w pracach wielu zespołów projektowych, w tym jako szef zespołów ds. opracowania programu naprawczego dla przedsiębiorstwa czy też ZKW. Posiada również doświadczenie związane z pracą w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.
Doktor nauk ekonomicznych – praca doktorska z zakresu restrukturyzacji i jej uwarunkowań obroniona w Szkole Głównej Handlowej (Kolegium Zarządzania i Finansów). Uczestnik licznych szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania organizacjami, w tym z zakresu strategii, finansów, księgowości, marketingu, zakupów (w tym zagranicznych), negocjacji, kontroli i audytu wewnętrznego.

Gdzie i kiedy

Warszawa 20 - 21 maja 2014
Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 - 26 marca 2014
Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 7 - 8 stycznia 2014
Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
netto od osoby
1490 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, certyfikaty, lunch, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

WIK Consulting
62-510 Konin
Różyckiego 2/23
woj. wielkopolskie
WIK Consulting to grono wysoko wykwalifikowanych konsultantów oraz trenerów z doświadczeniem menedżerskim i biznesowym, wyniesionym z różnych branż, posiadających na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesem projektów doradczych i szkoleniowych. ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 509 667798
Tel: +48 22 299 77 07
Fax: +48 22 379 64 83
mail: szkolenia@wikconsulting.pl
www.wikconsulting.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

WIK Consulting
62-510 Konin Różyckiego 2/23
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!