Szkolenie

JAK WYZWALAĆ KREATYWNOŚĆ ORAZ MOTYWOWAĆ PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNIEJSZEJ PRACY?

O szkoleniu

Korzyści z udziału w szkoleniu:
- zdobycie wiedzy z zakresu metod i technik motywacji,
- doskonalenie umiejętności prowadzenia w sposób motywacyjny rozmów z pracownikami - udzielania informacji zwrotnej, rozmów oceniających, delegowania zadań itp.,
- poznanie najczęściej popełnianych błędów demotywujących pracownika,
- rozwój umiejętności osobistych i interpersonalnych niezbędnych w motywowaniu,
- zdobycie umiejętności wywierania wpływu na pracowników bez uciekania się do autorytarnych metod,
- nabycie umiejętności stymulowania kreatywności indywidualnej i zespołowej.
Kto powinien wziąć udział?
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
- menadżerów na różnych poziomach zarządzania,
- kierowników operacyjnych,
- kierowników projektów
- osoby odpowiedzialne za kierowanie zespołami pracowniczymi.

Program szkolenia

1. Motywowanie zespołu do osiągnięć
potrzeby jako podstawa ludzkich dążeń i aspiracji
pozamaterialne sposoby motywowania członków zespołu
osobowość lidera jako narzędzie motywowania - kształtowanie autorytetu i charyzmy
specyfika motywowania zespołu na różnych etapach jego rozwoju
wytwarzanie atmosfery sprzyjającej osiągnięciom zespołu
czynniki zwiększające spoistość i efektywność zespołu pracowniczego
sprawna organizacja pracy zespołu jako aspekt porządku w działaniach zawodowych i poczucia bezpieczeństwa
kształtowanie poczucia indywidualnej siły i sprawstwa pracowników w relacjach zawodowych

2. Znajomość człowieka jako podstawa skuteczności wywierania wpływu
psychologiczne podłoże oddziaływań perswazyjnych- rozpoznawanie i wykorzystanie cech osobowości odbiorcy, sprzyjających wywieraniu wpływu w procesie zmiany postaw
autodiagnostyka - analiza cech osobowości wzmacniających i ograniczających indywidualną skuteczność w zakresie motywowania i oddziaływań perswazyjnych

3. Komunikacja w procesie pracy i kształtowania postaw pracowników
zasady budowy komunikatywnej i sugestywnej wypowiedzi
mowa ciała jako czynnik wzmacniający siłę przekazu werbalnego
zasady udzielania motywacyjnej informacji zwrotnej
reguły i techniki wywierania wpływu - poszukiwanie granicy między socjotechniką a manipulacją

4. Pochwała jako spoiwo systemu oddziaływań motywacyjnych
psychologiczne podłoże skuteczności pochwały
co, kogo, kiedy i jak chwalić - zasady udzielania pochwał
komplementowanie współpracowników - kształtowanie wewnętrznej kultury współpracy

5. Jednostka twórcza- stymulowanie kreatywnego myślenia:
przełamywanie ograniczeń i barier blokujących kreatywność
myślenie wertykalne i lateralne
umiejętność alternatywnego postrzegania tej samej rzeczy
przełamywanie oporu przeciw zmianom
kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań
kreowanie nowych rozwiązań
techniki wspomagające poszukiwanie innowacji

6. Budowanie zespołu twórczego
grupowe rozwiązywanie problemów
patologiczne interesy indywidualne i zespołowe
stosunki w zespole twórczym
twórcze współdziałanie w zespole

7. Motywowanie w różnych sytuacjach zawodowych
wyznaczanie celów, określanie zadań indywidualnych i zespołowych
oceny formalne i nieformalne - kształtowanie motywacyjnego charakteru rozmowy oceniającej
style kierowania zespołem jako podłoże oddziaływań motywacyjnych
kreatywne rozwiązywanie problemów i współdecydowanie.

Czas trwania

3 dni (20 godz..)

Promocja cenowa! (*)
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1796,00 zł netto + VAT)
7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1758,00 zł netto + VAT)
Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 18.02.2013 r.

Prelegenci

Cytat
Ceniony specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, umiejętności menedżerskich oraz procesów informacyjno - decyzyjnych. Prezes Fundacji Rozwoju Kultury Negocjacji, współzałożyciel Mazowieckiego Polsko - Amerykańskiego Klubu Przedsiębiorczości, były wiceprezes Klubu Przedsiębiorców Polskich. Ekspert firm konsultingowych, wykładowca polskich i międzynarodowych szkół menedżerskich. Praktyk - przez kilka lat pracował na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach rożnej wielkości. Autor szeregu ekspertyz organizacyjnych, kierownik i wykonawca projektów badawczych i doradczych. Autor kilkunastu opracowań i publikacji naukowych. Przeprowadził liczne szkolenia dla wielu firm polskich i międzynarodowych koncernów.

Gdzie i kiedy

Zakopane 18-20 marzec 2013
Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
1890 PLN
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!