Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/jak-wyzwalac-kreatywnosc-oraz-motywowac-pracownikow-do-efektywniejszej-pracy-47879-id71

Informacje o szkoleniu

 • JAK WYZWALAĆ KREATYWNOŚĆ ORAZ MOTYWOWAĆ PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNIEJSZEJ PRACY?


  ID szkolenia: 47879
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Wersal ***
  Tetmajera 14a
  34-500 Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni (20 godz..)

  Promocja cenowa! (*)
  5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1796,00 zł netto + VAT)
  7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1758,00 zł netto + VAT)
  Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 18.02.2013 r.
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Korzyści z udziału w szkoleniu:
- zdobycie wiedzy z zakresu metod i technik motywacji,
- doskonalenie umiejętności prowadzenia w sposób motywacyjny rozmów z pracownikami - udzielania informacji zwrotnej, rozmów oceniających, delegowania zadań itp.,
- poznanie najczęściej popełnianych błędów demotywujących pracownika,
- rozwój umiejętności osobistych i interpersonalnych niezbędnych w motywowaniu,
- zdobycie umiejętności wywierania wpływu na pracowników bez uciekania się do autorytarnych metod,
- nabycie umiejętności stymulowania kreatywności indywidualnej i zespołowej.

Szkolenie skierowane jest do:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
- menadżerów na różnych poziomach zarządzania,
- kierowników operacyjnych,
- kierowników projektów
- osoby odpowiedzialne za kierowanie zespołami pracowniczymi.

Program szkolenia:

1. Motywowanie zespołu do osiągnięć
potrzeby jako podstawa ludzkich dążeń i aspiracji
pozamaterialne sposoby motywowania członków zespołu
osobowość lidera jako narzędzie motywowania - kształtowanie autorytetu i charyzmy
specyfika motywowania zespołu na różnych etapach jego rozwoju
wytwarzanie atmosfery sprzyjającej osiągnięciom zespołu
czynniki zwiększające spoistość i efektywność zespołu pracowniczego
sprawna organizacja pracy zespołu jako aspekt porządku w działaniach zawodowych i poczucia bezpieczeństwa
kształtowanie poczucia indywidualnej siły i sprawstwa pracowników w relacjach zawodowych

2. Znajomość człowieka jako podstawa skuteczności wywierania wpływu
psychologiczne podłoże oddziaływań perswazyjnych- rozpoznawanie i wykorzystanie cech osobowości odbiorcy, sprzyjających wywieraniu wpływu w procesie zmiany postaw
autodiagnostyka - analiza cech osobowości wzmacniających i ograniczających indywidualną skuteczność w zakresie motywowania i oddziaływań perswazyjnych

3. Komunikacja w procesie pracy i kształtowania postaw pracowników
zasady budowy komunikatywnej i sugestywnej wypowiedzi
mowa ciała jako czynnik wzmacniający siłę przekazu werbalnego
zasady udzielania motywacyjnej informacji zwrotnej
reguły i techniki wywierania wpływu - poszukiwanie granicy między socjotechniką a manipulacją

4. Pochwała jako spoiwo systemu oddziaływań motywacyjnych
psychologiczne podłoże skuteczności pochwały
co, kogo, kiedy i jak chwalić - zasady udzielania pochwał
komplementowanie współpracowników - kształtowanie wewnętrznej kultury współpracy

5. Jednostka twórcza- stymulowanie kreatywnego myślenia:
przełamywanie ograniczeń i barier blokujących kreatywność
myślenie wertykalne i lateralne
umiejętność alternatywnego postrzegania tej samej rzeczy
przełamywanie oporu przeciw zmianom
kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań
kreowanie nowych rozwiązań
techniki wspomagające poszukiwanie innowacji

6. Budowanie zespołu twórczego
grupowe rozwiązywanie problemów
patologiczne interesy indywidualne i zespołowe
stosunki w zespole twórczym
twórcze współdziałanie w zespole

7. Motywowanie w różnych sytuacjach zawodowych
wyznaczanie celów, określanie zadań indywidualnych i zespołowych
oceny formalne i nieformalne - kształtowanie motywacyjnego charakteru rozmowy oceniającej
style kierowania zespołem jako podłoże oddziaływań motywacyjnych
kreatywne rozwiązywanie problemów i współdecydowanie.

Informacje o prelegentach:

Ceniony specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, umiejętności menedżerskich oraz procesów informacyjno - decyzyjnych. Prezes Fundacji Rozwoju Kultury Negocjacji, współzałożyciel Mazowieckiego Polsko - Amerykańskiego Klubu Przedsiębiorczości, były wiceprezes Klubu Przedsiębiorców Polskich. Ekspert firm konsultingowych, wykładowca polskich i międzynarodowych szkół menedżerskich. Praktyk - przez kilka lat pracował na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach rożnej wielkości. Autor szeregu ekspertyz organizacyjnych, kierownik i wykonawca projektów badawczych i doradczych. Autor kilkunastu opracowań i publikacji naukowych. Przeprowadził liczne szkolenia dla wielu firm polskich i międzynarodowych koncernów.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1890 zł netto

Cena zawiera:

zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.

Wydarzenie: JAK WYZWALAĆ KREATYWNOŚĆ ORAZ MOTYWOWAĆ PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNIEJSZEJ PRACY?