Szkolenie

Jak z sukcesem zakończyć projekt inwestycyjny finansowany ze środków UE - nieprawidłowości, rozliczenie końcowe i trwałość projektu

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej poprawnego zakończenia projektu realizowanego ze środków UE, w aspekcie uniknięcia zwrotu dofinansowania, oraz poznanie obszarów szczególnego ryzyka i zasad, których należy przestrzegać w celu uniknięcia zwrotu dofinansowania w okresie trwałości projektu.

Cele szczegółowe:
• określenie pojęcia „nieprawidłowość” i „uchybienie”,
• przedstawienie rodzajów kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE i ich znaczenia dla projektu i instytucji realizującej projekt,
• poznanie przykładowych nieprawidłowości i uchybień w projekcie – jak zapobiec ich występowaniu,
• przedstawienie i omówienie „taryfikatora korekt”,
• przedstawienie głównych naruszeń Prawa Zamówień Publicznych w projektach finansowanych ze środków UE oraz grożących za nie korekt finansowych,
• jak najmniej stracić - przedstawienie zasad korygowania nieprawidłowości w projekcie,
• zakończenie projektu – właściwe pojęcia i konieczne działania,
• określenie pojęcia „trwałość projektu”,
• zapoznanie uczestników z podstawowymi dokumentami dotyczącymi trwałości projektu,
• prezentacja i omówienie algorytmu oceny możliwości dokonania zmian w projekcie w okresie jego trwałości,
• omówienie możliwych dla beneficjenta sankcji związanych z naruszeniem zasad trwałości projektu,
• prezentacja pozostałych obowiązków beneficjenta po zakończeniu projektu.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla beneficjentów projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach programów operacyjnych perspektywy 2007-2013 oraz pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażania funduszy UE.

Program szkolenia

1. Wstęp.

2. Pojęcie "nieprawidłowości" i "uchybienia".

3. Główne źródła wykrycia nieprawidłowości i uchybień w projektach – rodzaje kontroli realizowanych w projektach inwestycyjnych finansowanych ze środków UE.

4. Podmioty uprawnione do kontroli projektów.

5. Przykłady uchybień i nieprawidłowości w projektach.

6. Nieprawidłowości wskazywane w ramach kontroli zamówień publicznych - „taryfikatory korekt” - pojęcie i zasady stosowania.

7. Podstawy stosowania „taryfikatora korekt”.

8. Przykłady naruszeń objęte „taryfikatorem korekt”.

9. Analiza wyników kontroli.

10. Jak przygotować się do kontroli i współpracować z kontrolującymi?

11. Czy kontrolujący się nie mylą? – odwołanie od wyników kontroli.

12. Najczęstsze błędy kontrolowanych w aspekcie współpracy z kontrolującymi.

13. Skutki dla beneficjenta stwierdzenia uchybienia w projekcie.

14. Zasady korygowania wydatków w przypadku wystąpienia
nieprawidłowości.

15. Jak uniknąć nieprawidłowości i korekt finansowych w projekcie?

16. Zakończenie projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE.

17. Obowiązki beneficjanta po zakończeniu projektu inwestycyjnego.

18. Określenie pojęcia „trwałość projektu”.

19. Podstawowe dokumenty regulujące trwałość projektu finansowanego ze środków UE.

20. Projekty objęte kontrolą „trwałości projektu” – okres i zakres kontroli.

21. Ocena możliwości dokonania zmian w projekcie w okresie jego trwałości – algorytm postępowania:
o zasadnicza modyfikacja,
o zmiana charakteru własności infrastruktury,
o zaprzestanie działalności,
o wpływ na charakter lub warunki realizacji operacji,
o uzyskanie „nieuzasadnionej korzyści”.

22. Sankcje dla beneficjenta związane z całościowym lub częściowym brakiem zachowania zasad trwałości projektu.

23. Jak zachować trwałość projektu i uniknąć zwrotu dofinansowania w projekcie – praktyczne rady, dyskusja.

24. Podsumowanie szkolenia, konsultacje indywidualne.

Czas trwania

12-13.10.2015, poniedziałek (10.00-16.00) – wtorek (9.00-15.00)

Prelegenci

Cytat
Ekspert – praktyk, od 10 lat zajmuje się funduszami pomocowymi, sporządzaniem analiz finansowych i ekonomicznych a także pełni kierownicze funkcje w administracji państwowej.

Jako osoba zajmująca się wdrażaniem jednej z osi priorytetowej PO IiŚ w jednostce administracji publicznej, odpowiedzialny jest za cały proces wdrażania osi (nabór i ocena wniosków, płatności dla beneficjentów, sprawozdawczość i monitoring, kontrola, ustalanie i raportowanie nieprawidłowości, promocja, zapewnienie środków finansowych na funkcjonowanie działu, tworzenie i realizacja rocznego programu szkoleń dla beneficjentów). Współuczestniczy w opracowaniu dokumentów programowych i aplikacyjnych dla beneficjentów programu operacyjnego (w tym w studium wykonalności, kwalifikowalności wydatków, przygotowania i realizacji wydatków) a także w ocenie projektów i podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania (w tym ocena projektów pod kątem wykonalności projektów). Uczestniczył w przygotowaniu ponad 100 projektów, w znaczącej części opracowywanych w ramach pomocy technicznej, a także w przygotowaniu jednostek do pełnienia roli instytucji wdrażających w ramach krajowych programów operacyjnych w perspektywie 2007-2013.

Występuje jako trener na licznych szkoleniach z zakresu przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz analizy finansowej i ekonomicznej.

Gdzie i kiedy

Warszawa 12 - 13 października 2015
Golden Floor Plaza

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł brutto
1463 PLN
Cena zawiera:
  • Cena zawiera materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia.
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie formularza ze strony: http://www.jgt.pl/szkolenia/fundusze_ue_1503ntf

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!