JAK ZBUDOWAĆ I WDROŻYĆ SKUTECZNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU FIRMY, WYKORZYSTUJĄC ZRÓWNOWAŻONĄ KARTĘ WYNIKÓW (BALANCED SCORECARD, BSC)?

O szkoleniu

Każda firma powinna mieć wdrożoną długoterminową strategię działania, która jest kluczowym warunkiem optymalnego rozwoju przedsiębiorstwa i długoterminowego wzrostu jego wartości. Odpowiedzią na powyższe wyzwanie jest umiejętność praktycznego zastosowania narzędzi analizy strategicznej oraz aplikacji zrównoważonej karty wyników, będącej przydatnym instrumentem budowy, wdrożenia i monitorowania realizacji strategii.

Cele szkolenia:
• poznanie efektywnej metodyki opracowania i wdrożenia strategii w organizacji,
• zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu analizy strategicznej,
• zdobycie praktycznych umiejętności aplikacji BSC.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzająca wyższego szczebla, właścicieli spółek i członków rad nadzorczych, kadry zarządzającej średniego szczebla i pracowników mających wpływ na wyniki finansowe firmy oraz biorących udział w opracowywaniu i wdrażaniu strategii organizacji.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie:
a) definiowanie sukcesu firmy,
b) cele organizacji,
c) elementy tworzące wartość przedsiębiorstwa,
d) etapy budowy strategii.

2. Analiza strategiczna jako baza diagnostyczna do budowy strategii i wyznaczania celów:
a) analiza otoczenia ogólnego – wybór praktycznych narzędzi,
b) analiza otoczenia branżowego – wybór praktycznych narzędzi,
c) analiza wewnętrzna przedsiębiorstwa – wybór praktycznych narzędzi,
d) agregacja wyników analizy strategicznej z wykorzystaniem analizy SWOT i określenie pozycji strategicznej firmy jako podstawa wyborów strategicznych.
Ćwiczenie 1: analiza strategiczna organizacji z wykorzystaniem wybranych narzędzi.

3. Wybory strategiczne:
a) wybór strategii – opcje strategiczne,
b) zdefiniowanie wizji, misji i wartości firmy.

4. Zarządzanie przez cele jako podstawa myślowa BSC:
a) istota zarządzania przez cele,
b) co to jest cel?,
c) poprawne formułowanie celów,
d) cele a działania.

5. Zrównoważona karta wyników:
a) istota BSC,
b) wyznaczanie celów strategicznych w czterech płaszczyznach BSC,
c) konstruowanie mapy celów strategicznych i definiowanie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy nimi,
d) trafny dobór miar realizacji wyznaczonych celów strategicznych (KPI) – rodzaje KPI,
e) budowa karty wyników firmy,
f) operacjonalizacja celów strategicznych firmy – budowa kart wyników pionów i działów,
Ćwiczenie 2: budowa BSC firmy i BSC działu.
g) przełożenie strategii na działania – projekty strategiczne.

6. Komunikacja strategii i motywacja – powiązanie BSC z systemem wynagrodzeń.

7. Monitoring wdrożenia – BSC jako narzędzie controllingu strategicznego i operacyjnego.

8. Podsumowanie i powtórzenie.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1390 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1290 zł/os + 23% VAT.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Anita Musiał
tel. (022) 208 28 33, fax (022) 211 20 90
anita.musial@akademiamddp.pl

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!