Jak zrozumieć finanse firmy i wpływać na jej wyniki finansowe? Finanse dla niefinansistów

O szkoleniu

Każdy z menedżerów, czy to wysokiego, czy średniego szczebla ma wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Każdy z nich w swej codziennej pracy spotyka się z zestawieniami finansowymi i dyskutuje z przedstawicielami służb finansowo-księgowych. Dlatego każdy menedżer powinien znać przynajmniej podstawy finansów przedsiębiorstwa, tak aby zdawać sobie sprawę z tego jaki wpływ na wyniki finansowe firmy mają jego działania oraz żeby być równorzędnym partnerem dla finansistów, zarówno w zakresie dyskusji, jak i podejmowania decyzji.

Cele szkolenia:
• nabycie podstawowej wiedzy z zakresu księgowości i zarządzania finansami niezbędnej na każdym stanowisku kierowniczym,
• zdobycie podstawowych umiejętności oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na bazie dokumentów finansowych,
• zrozumienie powiązań pomiędzy decyzjami i działaniami na szczeblu strategicznym i operacyjnym a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa.

Adresaci szkolenia:
kadra zarządzająca wyższego szczebla, właściciele spółek i członkowie rad nadzorczych, kadra zarządzająca średniego szczebla i pracownicy mający wpływ na wyniki finansowe firmy.

Metody szkoleniowe:
• miniwykład,
• dyskusja moderowana,
• studia przypadków
• ćwiczenia

Korzyści dla Uczestników:
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:
• nabywając wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa stanie się równorzędnym partnerem dla przedstawicieli służb finansowo-księgowych w zakresie dyskusji nt. wyników finansowych firmy oraz podejmowania decyzji związanych z tymiż wynikami,
• lepiej będzie rozumiał powiązania pomiędzy swoimi działaniami a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa,
• lepiej będzie rozumiał dokumenty finansowe firmy.
Kto powinien wziąć udział?
kadra zarządzająca wyższego szczebla, właściciele spółek i członkowie rad nadzorczych, kadra zarządzająca średniego szczebla i pracownicy mający wpływ na wyniki finansowe firmy

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa.
a. główne cele i wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
b. podstawowe pojęcia z zakresu księgowości i finansów.
c. podstawowe zasady i standardy księgowości (PSR/MSSF).

2. Sprawozdanie finansowe.
a. bilans/sprawozdanie z sytuacji finansowej.
b. rachunek zysków i strat/sprawozdanie z całkowitych dochodów.
c. rachunek przepływów pieniężnych/sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

3. Analiza sprawozdania finansowego.
a. analiza wstępna.
b. analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności finansowej, rentowności, struktury i zadłużenia, operacyjności, rynku kapitałowego).
c. analityczne punkty odniesienia.

4. Koszt kapitału i źródła finansowania przedsiębiorstwa.
a. finansowanie kapitałem własnym.
b. finansowanie kapitałem obcym.
c. koszt kapitału własnego i obcego.

5. Wynik finansowy.
a. zjawisko dźwigni operacyjnej.
b. efekt dźwigni finansowej.
c. wpływ różnych elementów na wynik finansowy.

6. Podstawy matematyki finansowej.
a. rodzaje stóp procentowych.
b. rodzaje kapitalizacji odsetek.
c. wartość przyszła i bieżąca przepływów pieniężnych.

7. Metody oceny opłacalności inwestycji.
a. definicja oraz rodzaje inwestycji.
b. elementy składowe inwestycji.
c. proste metody oceny opłacalności inwestycji.
d. dyskontowe metody oceny opłacalności inwestycji.

8. Podsumowanie i powtórzenie

Czas trwania

9:00 - 17:00
2 dni, 16 godzin

Aktualne terminy szkoleń znajdą Państwo na stronie:
www.wikconsulting.pl

Prelegenci

Piotr Szczurowski
trener i doradca firm w zakresie finansów, kontrolingu, opracowywania i wdrażania strategii w organizacjach, w tym z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników (ZKW) oraz zarządzania przez cele (ZPC) i KPI. Specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa, restrukturyzacją oraz powiązaniami pomiędzy wynikami finansowymi przedsiębiorstwa a pozornie niefinansowymi aspektami jego działalności (marketing, organizacja, zasoby). Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu finansów i strategii przedsiębiorstw.
Posiada wszechstronne, kilkunastoletnie doświadczenie liniowe związane z pracą, zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i specjalistycznych. Będąc prezesem zarządu spółki z branży hotelarskiej, w krótkim czasie znacząco poprawił jej wyniki finansowe. Jako dyrektor finansowy dużej spółki z branży nieruchomości wprowadził szereg usprawnień organizacyjnych (w tym nowe procedury), rozszerzył kontroling finansowy, znacząco poprawił ściągalność należności oraz brał czynny udział w pracach wielu zespołów projektowych, w tym jako szef zespołów ds. opracowania programu naprawczego dla przedsiębiorstwa czy też ZKW. Posiada również doświadczenie związane z pracą w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.
Doktor nauk ekonomicznych – praca doktorska z zakresu restrukturyzacji i jej uwarunkowań obroniona w Szkole Głównej Handlowej (Kolegium Zarządzania i Finansów). Uczestnik licznych szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania organizacjami, w tym z zakresu strategii, finansów, księgowości, marketingu, zakupów (w tym zagranicznych), negocjacji, kontroli i audytu wewnętrznego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
netto od osoby
1 390
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, certyfikaty, lunch, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

WIK Consulting
62-510 Konin
Różyckiego 2/23
woj. wielkopolskie
WIK Consulting to grono wysoko wykwalifikowanych konsultantów oraz trenerów z doświadczeniem menedżerskim i biznesowym, wyniesionym z różnych branż, posiadających na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesem projektów doradczych i szkoleniowych. ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 509 667798
Tel: +48 22 299 77 07
Fax: +48 22 379 64 83
mail: szkolenia@wikconsulting.pl
www.wikconsulting.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

WIK Consulting
62-510 Konin Różyckiego 2/23
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!