J/BOSS Administracja serwerem aplikacji JBoss

O szkoleniu

Szkolenie obejmuje nie tylko zagadnienia związane z konfiguracją serwera JBoss ale jest rozszerzone o informacje pozwalające całościowo spojrzeć na specyfikę uruchamiania aplikacji zgodnych z Java EE.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane jest do administratorów systemów informatycznych oraz programistów Java EE zainteresowanych rozszerzeniem swoich umiejętności o konfigurowanie serwera aplikacyjnego JBoss.

Program szkolenia

Zagadnienia podstawowe

I. Instalacja produktu
1. Przygotowanie do instalacji
• minimalne wymagania systemowe
• wybór systemu operacyjnego
• wybór i pozyskanie wersji instalacyjnej produktu
• wybór i pozyskanie właściwej maszyny JVM
2. Instalacja produktu – step-by-step wszystkie czynności, sprawdzenie poprawności instalacji
3. Konfiguracja środowiska dla JBoss
4. Uruchomienie/zatrzymanie serwera aplikacji

II. Podstawowa administracja systemem JBoss
1. Struktura katalogowa serwera aplikacji – wskazanie kluczowych z punktu widzenia administratora lokalizacji na dysku
2. Organizacja serwera JBoss
• architektura serwera
• kontener web’owy Tomcat
• architektura JBoss deployer
• podsystemy usługowe JBoss

III. Zarządzanie systemem JBoss – wprowadzenie
1. Wprowadzenie do interfejsu API JMX – trzy warstwy interfejsu, komponenty programowe (MBean)
2. Implementacja JMX w systemie JBoss – komponenty XMBeans, budowa i struktura
3. Zarządzanie serwerem aplikacji poprzez interfejs JMX - relacja pomiędzy obiektami interfejsu JMX na podsystemami pracującymi na platformie JBoss
4. Narzędzia zarządzania systemem – konsola administracyjna, wiersz poleceń, informacyjnie – metody programowe

IV. Konfigurowanie usługi JNDI
1. Przeznaczenie usług nazewniczych w środowisku serwera aplikacji
2. Architektura usług nazewniczych implementowana w JBoss
3. Zarządzanie usługami nazewniczymi – zadania administratora, narzędzia

V. Instalacja aplikacji webowych
1. Konfiguracja wbudowanego serwera Tomcat
2. Struktura modułu aplikacji internetowej
3. Proces deploy’u aplikacji internetowej

VI. Instalacja komponentów biznesowych
1. Połączenia klienckie do komponentów biznesowych (RMI)
2. Organizacja komponentów biznesowych po stronie serwera
3. Konfiguracja właściwości kontenera EJB
4. Struktura modułu komponentu EJB
5. Proces deploy’u komponentu EJB

VII. Konfiguracja połączeń z bazą danych, Boss i Hibernate
1. Podsystem JCA – informacje ogólne o architekturze umożliwiającej integrację zewnętrznych zasobów ze środowiskiem serwera aplikacji
2. Konfiguracja źródeł danych JDBC
3. Wykorzystanie źródeł danych w aplikacjach osadzonych na platformie Boss
4. Hibernate – Podejście klasyczne
5. Hibernate – Deployment pakietów .har

VIII. Konfiguracja podsystemu JMS
1. Architektura podsystemu wymiany komunikatów JMS – opis modelu komunikacji, oraz sposobu wykorzystania podsystemu przez aplikacje
2. Elementy podsystemu komunikacji – wyszczególnienie i opis przeznaczenia
3. Konfiguracja podsystemu komunikacji – dla każdego z elementów wskazanie istotnych parametrów konfiguracyjnych

Zagadnienia zaawansowane

I. Konfiguracja środowiska produkcyjnego, fine tuning:
1. Usunięcie konsoli JMX z systemu
2. Ograniczenie dostępu do konsoli JMX
3. Usunięcie konsoli WEB z systemu
4. Ograniczenie dostępu do konsoli WEB
5. Usunięcie RMI Invoker (zdalny dostęp np. twiddle.sh) z systemu
6. Ograniczenie dostępu do wywołań JMX poprzez RMI Invoker (twiddle.sh działa ale wymagana autentyfikacja)
7. Usunięcie HTTP Invoker (dostęp do EJB, JNDI przez HTTP) z systemu
8. Ograniczenie dostępu do wywołań JMX poprzez HTTP Invoker (wymagana autentyfikacja)
9. Ochrona drzewa JNDI
10. Usunięcie usługi JMS z systemu
11. Ograniczenie dostępu do usługi JMS
12. Ograniczenie dostępu do JMS/HTTP
13. Slimming Boss – usunięcie pozostałych niepotrzebnych usług
14. Usunięcie domyślnej bazy danych (HypersonicSQL) z systemu, podmiana na inną
15. Ochrona dostępu do kontenera webowego

II. Netboot

III. Środowisko klastrowe
1. Konfiguracja
2. Replikacja drzewa JNDI
3. Failover statefull session bean

IV. Szczegółowa konfiguracja kontenera webowego – Tomcat
1. Filtracja adresów i nazw hostów dla protokołu HTTP
2. Konfiguracja plików logowania
3. Usunięcie zbędnych aplikacji webowych
4. Połączenie Tomcat + Apache
5. Tomcat w środowisku klastrowych – replikacja sesji HTTP
6. Failover sesji HTTP

V. Monitoring
1. Szczegółowe omówienie narzędzi command line
2. Szczegółowe omówienie konsoli webowej
3. Monitoring działania serwletów
4. Monitoring działania EJB
5. Monitoring puli i cache EJB
6. Monitoring innych aspektów pracy serwera (pamięć, wątki, GC, ...)
7. Monitoring dostępu do bazy danych
8. Generowania grafów, snapshotów
9. Tworzenie monitorów
10. Alerty – konfiguracja automatycznej notyfikacji w sytuacji wyjątkowej
11. Definiowanie formatu logów / analiza logów
12. Narzędzia 3 – rd party
13. Narzędzia własne
14. Bezpieczeństwo
15. Autentyfikacja w oparciu o usługę LDAP

VI. JMX
1. Szczegółowe omówienie technologii JMX
2. Zdalny dostęp do mikrojądra i usług na JBossie

VII. JBoss internals
1. Architektura
2. Mikrojądro
3. UCL – architektura ładowania klas
4. Interceptory
5. Invokery
6. Client Proxy
7. Bootstrap serwera

Czas trwania

Zajęcia odbywają się w dni powszednie, w godzinach 9:00 - 17:00 (w tym 1h na lunch)
Czas trwania szkolenia: 4 dni * 7h

Prelegenci

doświadczeni trenerzy Sages

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Sages Sp. z o.o.

02-796 Warszawa

Wąwozowa 11

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
cena netto/osobę
3 950
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Sages Sp. z o.o.
02-796 Warszawa
ul. Wąwozowa 11
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W celu zgłoszenia się na szkolenie, prosimy o kontakt telefoniczny: 22.2035600
lub mailowy: j.ambroziak@sages.com.pl

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość zasad działania aplikacji internetowych, rozproszonych systemów informatycznych oraz protokołów sieciowych (tcp/ip, http, https). Znajomość platformy Java nie jest wymagana jednak jej podstawy pozwolą na lepsze zrozumienie materiału szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Sages Sp. z o.o.
02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 11
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!