Szkolenie

JESSICA, JEREMIE, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - Pozadotacyjne instrumenty wsparcia w praktyce.

O szkoleniu

JESSICA, JEREMIE, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - Pozadotacyjne instrumenty wsparcia w praktyce.

Cel szkolenia:
Przekazanie Uczestnikom kluczowej wiedzy z zakresu JESSICA, JEREMIE, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.
Kto powinien wziąć udział?
Grupa docelowa:
Do udziału w szkoleniu szczególnie zachęcamy:
pracowników administracji publicznej;
głównych księgowych;
kierowników działów finansowo – księgowych;
pracowników jednostek sektora finansów publicznych;
osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu otwartym organizowanym przez IIST?
kompetentny wykładowca - praktyk;
ciekawa forma prowadzenia zajęć;
możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu;
udział w szkoleniach otwartych to dużo więcej niż poddanie się procesowi szkoleniowemu - to niepowtarzalna możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi, nierzadko inspirującymi ludźmi a także asumpt do nawiązania nowych, owocnych kontaktów zawodowych.

Program szkolenia

Program szkolenia:
Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.

TEMAT ZAJĘĆ

OPIS ZAGADNIEŃ

Zasady funkcjonowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz zasady udzielania pożyczek w funduszach

§ Podstawy prawne funkcjonowania pozadotacyjnych instrumentów wsparcia

§ Potencjalni Beneficjenci i adresaci wsparcia – analiza instytucjonalna

§ Ramy organizacyjne i zasady funkcjonowania funduszy pożyczkowych

§ Rodzaje pożyczek i procedura ich udzielania

§ Ramy organizacyjne i zasady funkcjonowania funduszy poręczeniowych

§ Rodzaje poręczeń i procedura ich udzielania

Przepływy finansowe oraz założenia mechanizmu finansowego w ramach Jeremie i Jessica

§ Formalne podstawy i założenia w zakresie powołania i istnienia instrumentów zwrotnych w Unii Europejskiej,

§ Inicjatywa JEREMIE – konstrukcja instytucjonalna i adresaci wsparcia

§ Mechanizm przepływu środków JEREMIE

§ Inicjatywa JESSICA – konstrukcja instytucjonalna i adresaci wsparcia

§ Mechanizm przepływu środków JESSICA

§ Analiza poszczególnych instrumentów inżynierii finansowej - pożyczka globalna, reporęczenie, poręczenie portfelowe.

Zasady wnioskowania o płatność.§ Obowiązki sprawozdawcze i rozliczeniowe w ramach instrumentów inżynierii finansowej

§ Zasady sporządzania wniosków o płatność

§ Zasady dokumentowania postępu rzeczowo-finansowego

§ Weryfikacja zasadności rozliczanych wydatków oraz badanie efektywności kosztowej

§ Przykłady naruszeń zasad rzetelnej i przejrzystej gospodarki finansowej projektu

Końcowe rozliczenie i wychodzenie/ likwidacja instrumentu inżynierii finansowej

§ Polityka wyjścia lub likwidacji instrumentu inżynierii finansowej

§ Ponowne wykorzystanie środków zwróconych do instrumentu inżynierii finansowej

Pomoc publiczna przy zastosowaniu instrumentów inżynierii finansowej

§ Pojęcie pomocy publicznej w oparciu o art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)

§ Zasada warunkowej dopuszczalności pomocy publicznej (art. 107 ust. 2-3 TFUE)

§ Pomoc de minimis a pomoc publiczna – zasady udzielania pomocy de minimis

§ Pomoc publiczna w instrumentach inżynierii finansowej: regulacje prawne

§ Analiza przesłanek pomocy publicznej w oparciu o przykłady w instrumentach inżynierii finansowej

Pojęcie trwałości projektu w projektach realizowanych przy zastosowaniu pozadotacyjnych instrumentów wsparcia

§ Trwałość projektu – uregulowania prawne

§ Problem trwałości projektu w stosowaniu instrumentów inżynierii finansowej

§ „Rozwój potencjału endogenicznego” jako odniesienie do wymogów trwałości

§ Obowiązek ponownego angażowania środków inżynierii finansowej

Błędy, problemy, nieprawidłowości pojawiające się w trakcie realizacji/rozliczania projektów

§ Najczęstsze uchybienia i nieprawidłowości na etapie realizacji projektu

§ Najczęstsze błędy popełniane przy rozliczaniu projektów

§ Studia przypadku

§ Sesja pytań i odpowiedzi


Metody pracy:
Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentą realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.

Wykładowcy:
Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST to nasza największa wartość. Jako eksperci traktujemy nasze cele bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby je realizować na najwyższym poziomie. Dysponujemy międzynarodową kadrą wybitnych specjalistów, trenerów biznesu, prawników, inżynierów i techników, którzy pozostając do Państwa dyspozycji pracują z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując światowe standardy i rozwiązania.Zasady uczestnictwa:
Koszt uczestnictwa: 1250zł netto (+ 23% Vat)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem ( 61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl).
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

Kontakt:
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(061) 307 01 49
fax. (061) 666 15 66

Czas trwania

-czas trwania szkolenia - 2 dni (16h);

Prelegenci

Cytat
Dedykowany trener:
Z tematyką instrumentów inżynierii finansowej i funduszy strukturalnych związany od roku 2004. Jest autorem kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego, z których największy opiewał na kwotę ponad 60 mln PLN. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG, a także POKL, POIiŚ, POIG, PROW oraz RPO na lata 2007-2013. Jako Kierownik Projektu posiada także doświadczenie w zakresie sporządzania oraz obsługi projektów szkoleniowych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzi także liczne szkolenia z zakresu skutecznego aplikowania o środki unijne dla firm, samorządów oraz instytucji szkoleniowych. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce na stanowiskach Dyrektora Regionalnego, Kierownika Oddziału, Kierownika Działu Projektów Finansowych i Project Managera Od 2008 r. z powodzeniem rozwija działalność gospodarczą.

Gdzie i kiedy

Kraków 13 - 14 marca 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 - 18 lutego 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 - 18 lutego 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 20 - 21 stycznia 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
1250 PLN
Cena zawiera:
  • -w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch; -każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
Zapisz się

Organizator

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań
Grottgera 16/1
woj. wielkopolskie
Szanowni Państwo, Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST to jednostka szkoleniowo-doradcza, której głównym celem programowym jest inicjowanie współpracy w obszarze doradztwa, badań i edukacji w Europie, Ameryce Północnej, Azji oraz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań Grottgera 16/1
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!