J/GWT Kompleksowe tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych w oparciu o Google Web Toolkit (GWT), Guice, Gears i JPA

O szkoleniu

Szkolenie nie tylko przekazuje arkana tworzenia w GWT, lecz również umiejscawia technologię na tle innych możliwych rozwiązań, zwracając również uwagę na zagadnienia integracji. Takie podejście pozwala na świadome korzystanie z technologii i podejmowanie decyzji dotyczących doboru technologii.

Uczestnicy dowiedzą się, jakie współczesne technologie wspierają tworzenie bogatych aplikacji internetowych i jakie miejsce wśród nich zajmuje GWT. Uczestnicy nauczą się tworzyć atrakcyjną warstwę interfejsu przy pomocy GWT, w tym zasady tworzenia własnych komponentów. Omówiona zostanie koncepcja komunikacji warstwy interfejsu z warstwą logiki, wstrzykiwania zależności w programie, a także możliwość integracji z biblioteką Google Guice, Google Gears oraz JPA. Zaprezentowany zostanie proces tworzenia kompletnej aplikacji internetowej z wykorzystaniem GWT, wraz z aspektami internacjonalizacji, walidacji danych wprowadzanych przez użytkownika, bezpieczeństwa i architektury. Przedstawiona zostanie również gama dodatkowych bibliotek wspierających tworzenie aplikacji w GWT.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane jest do programistów Java pragnących zapoznać się z technologią Google Web Toolkit (GWT), pozwalającą na tworzenie bogatych aplikacji internetowych (RIA), biblioteką Guice, zapewniającą realizację koncepcji wstrzykiwania zależności oraz Google Gears i JPA, służące do zaimplementowania warstwy trwałości aplikacji.

Program szkolenia

I. Wprowadzenie do RIA
1.Współczesne technologie RIA
2. Podstawy technologiczne aplikacji RIA w tym AJAX
3. GWT na tle innych technologii RIA w szczególności JSF/Richfaces

II. Podstawy tworzenia aplikacji w GWT
1. Idea i zasada działania aplikacji GWT
2. Budowa aplikacji
3. Kod kliencki
4. Kod serwerowy
5. Komunikacja
6. Narzędzia developerskie
7. Generacja szkieletu projektu
8. Struktura aplikacji/moduły
9. Kompilacja
10. Wdrożenie
11. Uruchamianie w trybach deweloperskim i produkcyjnym
12. Debugowanie

III. Tworzenie warstwy interfejsu w GWT
1. Idea programowania komponentowo-zdarzeniowego
2. Przegląd komponentów standardowych GWT
3. Rozmieszczenie komponentów
-programowalne
-deklaratywne
4. Dostosowanie wyglądu (style)
5. Zdarzenia i słuchacze
6. Formatowanie liczb, dat i ciągów
7. Tworzenie własnych komponentów
8. Zewnętrzne biblioteki komponentów
-Ext GWT (GXT)
-Smart GWT

IV. Warstwa logiki i integracja z warstwą interfejsu
1. Zasada komunikacji warstwy interfejsu z warstwą logiki
2. Podstawy XML-RPC / GWT-RPC
3. Tworzenie serwisów przy pomocy biblioteki GWT
4. Wywoływanie serwisów
5. Obsługa sytuacji wyjątkowych
6. Tworzenie serwisów we frameworkach JEE

V. Internacjonalizacja

VI. Architektura aplikacji GWT
1. Walidacja i databinding
2. Wzorzec Model-View-Controller
3. Wzorzec Model-View-Presenter
4. Event Bus
VII. Zagadnienia zaawansowane i dobre praktyki programistyczne
1. Obsługa historii przeglądarki i przycisku „Cofnij”
2. Tworzenie niskopoziomowego kodu przy pomocy JSNI
3. Wykorzystanie zewnętrznych bibliotek JS w aplikacji GWT
4. Komunikacja JSON i XML z serwisami zdalnymi
5. Kompilacja zasobów zewnętrznych
-zasoby binarne
-zasoby graficzne
-zasoby tekstowe
-arkusze stylów
6. Logowanie przebiegu działania aplikacji

VIII.Bezpieczeństwo aplikacji
1. Uwierzytelnianie użytkownika
2. Kontrola dostępu do zasobów
3. Obsługa sesji
4. Zapobieganie atakom typu XSS

IX.Tworzenie rozwiązań portalowych z wykorzystaniem GWT

X.Testowanie i optymalizacja działania aplikacji
1. Testowanie warstwy klienckiej aplikacji
2. Dzielenie aplikacji na fragmenty pobierane asynchronicznie
3. Optymalizacja wielkości aplikacji oraz czasu kompilacji
4. Optymalizacja wywołań RPC
5. Wykrywanie „wąskich gardeł” aplikacji w warstwie klienckiej (analiza kodu Javascript)
6. Testowanie warstwy serwerowej aplikacji

XI.Google Web Toolkit a narzędzia budowania aplikacji
1. Ant
2. Maven

XII.Przegląd możliwych integracji GWT z innymi technologiami
1. PHP
2. Servlet + EJB
3. Spring
4. Seam

XIII.Przegląd bibliotek dodatkowych:
1. Przekazywanie obiektów klas encyjnych za pomocą Gilead
2. Integracja ze Spring Framework za pomocą GWT-SL
3. Zapewnienie komunikacji typu ajax-push za pomoca biblioteki gwt-comet

XIV.Realizacja paradygmatu wstrzykiwania zależności za pomocą Google GIN i Guice
1. Omówienie koncepcji wstrzykiwania zależności
2. Konfiguracja zależności
3. Rodzaje wstrzykiwania zależności
4. Dobre praktyki programistyczne

XV. Przechowywanie stanu aplikacji po stronie użytkownika z wykorzystaniem Google Gears
1. Architektura aplikacji wykorzystującej Google Gears
2. Przechowywanie danych
3. Kwestie bezpieczeństwa

XVI. Przechowywanie stanu aplikacji po stronie serwera z wykorzystaniem JPA
1. Mapowanie relacyjno-obiektowe
2. Klasy encyjne
-klasy proste
-klasy zagnieżdżone
-zmiana domyślnych mapowań
3. Asocjacje – z uwzględnieniem krotności i kierunkowości
4. Klucze
-proste
-złożone
-automatyczne generowanie kluczy
5. Kontekst trwałości
-zarządzany przez kontener i zarządzany przez aplikację
-transakcyjny i rozszerzony cykl życia
6. Operacje utrwalające
7. Tworzenie zapytań w EJB-QL
8. Metody nasłuchiwania cyklu życia
9. Modele i implementacja dziedziczenia
10. Konfiguracja i wdrożenie
11. Zagadnienia spójności danych, optimistic i pesimistic locking
12. Cache drugiego poziomu (hibernate)
13. Testowanie komponentów wykorzystujących JPA

XVII. Wdrożenie aplikacji w usłudze Google App Engine
1. Konfiguracja Google GIN i Guice
2. Koniguracja JPA
3. Funkcjonalność nie wspierana przez Google App Engine

XVIII. Podsumowanie zaproponowanego sposobu tworzenia aplikacji internetowych

Czas trwania

5 * 7 godzin wykładów i warsztatów w proporcji 1/3

aktualne terminy oraz dodatkowe informacje na stronie:
http://www.sages.com.pl/szkolenia-katalog

Prelegenci

Doświadczeni trenerzy Sages

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Sages Sp. z o.o. / w siedzibie klienta

02-796 Warszawa

Wąwozowa 11

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
cena netto
4 750
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Sages Sp. z o.o.
02-796 Warszawa
ul. Wąwozowa 11
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku Java (polecamy kurs J/JP). Dodatkowo znajomość zagadnień tworzenia aplikacji internetowych w Java Enterprise Edition ułatwiłaby postrzeganie omawianej technologii na tle większego zagadnienia, jakim są RIA.

W celu zgłoszenia się na szkolenie, prosimy o kontakt telefoniczny: 22.2035600
lub mailowy: j.ambroziak@sages.com.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Sages Sp. z o.o.
02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 11
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!