J/JP Programowanie w języku Java

O szkoleniu

Program pokrywa zagadnienia objęte certyfikatem SCJP, a zarazem dostarcza podstaw niezbędnych do zrozumienia platformy Java Enterprise Edition(JEE).

Szkolenie jest ciągle uaktualniane do pojawiających się najnowszych wersji języka, przy zachowaniu informacji niezbędnych do utrzymywania programów tworzonych we wcześniejszych wersjach.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane jest do programistów, pragnących poznać język Java.

Program szkolenia

1. Wprowadzenia do platformy java
• Podstawowe informacje o języku
• Rodzaje instalacji
• Narzędzia dostępne w instalacji JSE (kompilator, debuger, interpreter, generator dokumentacji i inne)
• Dokumentacja
• Sposoby dostarczania aplikacji Java SE (aplikacja klasyczna, aplet, java web start, plugin)
• Zasoby internetowe
• Kompilacja i uruchomienie pierwszego programu
• Konwencje obowiązujące w języku Java

2. Narzędzia
• Eclipse, lub inne narzędzie wybrane przez zamawiającego
• ANT
• CVS

3. Podstawy języka
• Deklaracja klas i interfejsów
• Deklaracja zmiennych typów prostych, tablicowych, wyliczeniowych i obiektowych
• Zakres widoczności - podstawy
• Klasy opakowujące
• Inicjalizacja zmiennych
• Metoda main i przekazywanie argumentów wywołania programu
• Podstawowa obsługa standardowego wejścia/wyjścia
• przekazywanie argumentów do metod

4. Instrukcje sterujące wykonaniem programu
• Instrukcje warunkowe: if, else switch
• Pętle for, for-each, while, do-while
• Instrukcje break, continue, wykorzystanie etykiet

5. Operatory, przypisania, konwersja i rzutowanie

6. Programowanie obiektowe
• Deklaracja klas, klas abstrakcyjnych i interfejsów
• Tworzenie konstruktorów i inicjalizacja obiektów
• Składowe statyczne
• Encapsulation, Coupling, Cohesion
• Dziedziczenie
• Dziedziczenie a zakres widoczności
• Dziedziczenie a przypisania, operator instanceof
• Używanie konstruktorów i metod nadklasy
• Overload a override
• Klasa Object
• Podstawy UML
• Rozważania projektowe: agregacja, kompozycja, asocjacja, generalizacja

7. Obsługa wyjątków i asercje
• Koncepcja sytuacji wyjątkowych w Java
• Typy sytuacji wyjątkowych (klasy Exception, RuntimeException, Error)
• Obsługa wyjątków (klauzule, try, catch, finally)
• Deklaracja metod wzbudzających wyjątki oraz wzbudzanie wyjątków (throws, throws)
• Wyjątki a dziedziczenie
• Przegląd wybranych wyjątków
• Projektowanie własnych typów wyjątków
• Asercje

8. Klasa Math, Operacje na napisach i formatowanie
• Metody Klasy Math
• Klasa String, StringBuffer, StringBuilder
• Operacje na napisach
• Atomizacja napisów i podstawy wyrażeń regularnych (metoda split, klasa StringTokenizer, Scanner, Pattern)
• Formatowanie napisów, dat i liczb (klasa Formatter)
• Formatowanie z uwzględnieniem ustawień regionalnych

9. Kolekcje i klasy Generyczne
• Rodzaje kolekcji w Java
• Kolekcje uporządkowane, nieuporządkowane, posortowane, nieposortowane
• Metoda equals i hashCode
• Interfejsy Collection, Set, Map, List
• Przegląd dostępnych kolekcji
• Kolekcje synchronizowane
• Iteracja po kolekcjach
• Interfejsy Comparable i Comparator
• Metody użytkowe z klasy Collections
• Interfejs Clonable
• Kolekcje Generyczne
• Zasady tworzenia klas Generycznych

10. Obsługa Wejścia/Wyjścia
• Koncepcja strumieni w Java
• Rodzaje strumieni
• Strumienie Binarne (InputStream, OuputStream i pochodne)
• Strumienie Znakowe (Reader, Writer i pochodne)
• Zagadnienia kodowania w strumieniach znakowych
• Łączenie strumieni
• Strumienie skojarzone z plikami oraz interakcja z systemem plików klasy( File, RandomAccessFile, FileOutputStream,FileInputStream)
• Interfejs Serializable
• Serializacja obiektów do strumieni (ObjectOutputStream,ObjectInputStream)
• Modyfikacja domyślnej serializacji
• Standardowe wejście/wyjście
• Przykłady strumieni specjalizowanych
• Atomizacja strumieni (StreamTokenizer)

11. Elementy zaawansowane języka
• klasy wewnętrzne, statyczne, anonimowe
• import statyczny
• metoda finalize i gc
• annotacje

12. Programowanie aplikacji wielowątkowych
• Pojęcie Wątku
• Konstrukcja wątków w javie (Runnable i Thread)
• Cykl życia wątku
• Scheduler (zasada działania i priorytety)
• Metody yield, join, sleep
• Grupy wątków
• Zagadnienia synchronizacji (wait,notify,notifyAll, zakleszczenie, zagłodzenie)
• Klasy pakietu java.util.concurrent

13. Programowanie sieci TCP/IP
• Podstawy protokołów IP / TCP / UDP
• Programowanie z użyciem UDP (DatagramSocket, Datagram Packet)
• Programowanie z użyciem TCP (Socket, ServerSocket)
• Rodzaje i Obsługa wyjątków
• Zagadnienia przesyłania obiektów
• Zagadnienia współbieżnej obsługi wielu połączeń

14. RMI
• Wprowadzenie do RMI
• Warstwy RMI i zasada działania
• Tworzenie zdalnych obiektów (interfejs Remote)
• Generacja Stubów (rmic)
• Rejestr RMI i bindowanie zdalnych obiektów (rmiregistry)
• Implementacja klienta
• Przegląd wyjątków
• Zagadnienia bezpieczeństwa
• RMI a Corba i EJB

15. SWING
• Idea programowania komponentowo-zdarzeniowego
• Pojęcie komponentu i kontenera
• Przegląd komponentów i kontenerów w Swing
• Zarządcy rozkładu
• Rodzaje zdarzeń i ich obsługa (Events Listeners, Adapters)
• Zagadnienia współbieżności w kontekście SWING

16. Applety i Java2D
• Podstawy Java2d, (klasa Graphics)
• Podstawy tworzenia animacji
• Zasada działania apletów
• Metody i cykl życia
• Osadzanie apletu na stronie internetowej
• Aplety i Swing
• Zagadnienia bezpieczeństwa

17. Podstawy JDBC

18. Podstawy przetwarzania XML w Java

19. Podstawy testowania aplikacji z użyciem biblioteki Junit
• Koncepcja TDD
• Rodzaje testów
• Biblioteki jUnit i testNG
• Testowanie z użyciem obiektów Mock

20. Zaawansowane zagadnienia związane z platformą Java
• Classloader
• Management & Logging
• JNI
• Java Reflection

21. Wprowadzenie do Java Enterprise Edition

Czas trwania

5*7 godzin wykładów i warsztatów w proporcji 1/3. W trakcie warsztatów, oprócz prostych ćwiczeń, projektowana i implementowana jest prosta kompleksowa aplikacja.

Prelegenci

możliwość udostępnienia CV trenera

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Sages Sp. z o.o.

02-796 Warszawa

Wąwozowa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
cena netto
2 450
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Sages Sp. z o.o.
02-796 Warszawa
ul. Wąwozowa 11
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Od uczestników wymagana jest umiejętność programowania w dowolnym języku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zgłoszenia udziału prosimy o kontakt:

tel. 22.2035600

Aktualne terminy szkoleń otwartych:

http://www.sages.com.pl/szkolenia-otwarte

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Sages Sp. z o.o.
02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 11
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!