J/WEB2 Nowoczesne aplikacje internetowe oparte na Seam, JSF, EJB3, JPA, AJAX

O szkoleniu

Uczestnicy dowiedzą się jak projektować i implementować aplikacje na platformie JEE z wykorzystaniem technologii będących treścią szkolenia. Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności tworzenia skalowanych aplikacji, zgodnie z arkanami sztuki: od komponentów biznesowych po wysoce ergonomiczne i funkcjonalne interfejsy wpisujące się w nurt WEB 2.0.

W szczególności:

Uczestnicy szczegółowo poznają technologię prezentacji JSF w oparciu o JSP i facelets, włącznie z tworzeniem własnych walidatorów, konwerterów czy komponentów. Zaznajomią się z popularnymi, bogatymi bibliotekami komponentów, takimi jak RichFaces, IceFaces. Nauczą się projektować i implementować warstwę logiki biznesowej w oparciu EJB 3.0, w połączeniu z mechanizmem mapowania relacyjno-obiektowego JPA (Hibernate). Poznają framework Seam, obecnie jeden z najpopularniejszych frameworków, adresujących aplikacje oparte na JPA EJB i JSF. Dowiedzą się jak Seam przyspiesza prace nad tworzeniem aplikacji WWW, jak rozwiązuje typowe problemy aplikacji WWW, jak poprawia ergonomie i wydajność aplikacji, z jakimi technologiami integruje się Seam jaka wartość do aplikacji mogą one wnieść.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane jest do programistów aplikacji internetowych na platformie JEE, pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje o najnowsze technologie, a także dla osób znających język Java i pragnących rozpocząć swoją przygodę z aplikacjami internetowymi od najnowszych technologii.

Program szkolenia

I. Wstęp
1. Wprowadzenie do platformy Java Enterprise Edition
2. Omówienie komponentów i specyfikacji JEE w tym JNDI, JMS, RMI, Servlet, JSP, EJB, webserwisy,
3. Zagadnienia projektowania aplikacji na platformie JEE, doboru technologii, bezpieczeństwa etc.

II. Warstwa logiki biznesowej – komponenty EJB
1. Komponenty EJB 3.0 – rodzaje i zasada działania:
- Zasada działania
- Rodzaje komponentów
2. Komponenty sesyjne:
- Stanowe
- Bezstanowe
- cykl życia i nasłuchiwanie cyklu życia
- Dostęp lokalny i zdalny,
3. Inversion of Control w odwoływaniu do zasobów
4. Interceptory
5. Model wyjątków
6. Komponenty Sterowane Wiadomością:
- Zasada działania
- Rodzaje komunikacji
- Konfiguracja i deployment
7. Bezpieczeństwo komponentów
8. Transakcje zarządzane przez kontener i aplikację
9. Testowanie komponentów EJB
10. Usługi czasowe (TimerService)
11. Usługi webservice w kontekście EJB
- Podstawy webservice
- JAX-WS a EJB

III. Java Persistence API (przy użyciu Hibernate):
1. Mapowanie relacyjno-obiektowe
2. Klasy Encyjne
- klasy proste
- klasy zagnieżdżone
- Zmiana domyślnych mapowań
3. Asocjacje – z uwzględnieniem krotności i kierunkowości
4. Klucze
- Proste
- Złożone
- Automatyczne generowanie kluczy
5. Kontekst trwałości (PersistentContext):
- Zarządzany przez kontener i zarządzany przez aplikację
- Transakcyjny(Transaction) i rozszerzony(Extended) cykl życia
6. Operacje utrwalające
7. Tworzenie zapytań w EJB-QL
8. Metody nasłuchiwania cyklu życia
9. Modele i implementacja dziedziczenia,
10. Konfiguracja i deployment
11. Zagadnienia spójności danych, optimistic i pesimistic locking
12. Cache drugiego poziomu (hibernate)
13. Testowanie komponentów wykrozystujących JPA
14. Korzystanie z JPA w warstwie Webowej i aplikacji typu “desktop”

IV. Interfejs Webowy
1. Wprowadzenie do JSF
- Typowe problemy aplikacji Webowej
- Wprowadzenie do modelu komponentowo-zdarzeniowego
2. Cykl przetwarzania żądania
3. Fazy cyklu
4. Zagadnienia obejmujące kilka faz
5. Komponentowy model interfejsu
6. Model konwersji
- Konwertery wbudowane
- Tworzenie konwerterów
7. Model walidacji
- Walidatory wbudowane
- Tworzenie walidatorów
8. Model zdarzeń
9. Główne klasy i interfejsy
10. Przegląd dostępnych komponentów standardowych
11. Model zarządzania beanami logiki
12. Expression Language
13. Model nawigacji
14. Główne składowe aplikacji JSF i internacjonalizacja
15. Zarządzanie cyklem żądania
16. JSF w opraciu o JSP
- Podstawy JSP
- Biblioteka HTML
- Biblioteka Core
17. JSF w oparciu o facelets
- Korzyści wynikające z technologii
- Instalacja i konfiguracja
- Mechanizmy templatowania
- Tagi wbudowane
- Tworzenie własnych Tagów
18. Typowe problemy przy tworzeniu interfejsu min
- Formularz w postaci tabelki
- „Inteligentna” paginacja
- Master-Detail, LOV
19. Tworzenie własnych komponentów
- Tworzenie komponentów
- Tworzenie rendererów
- Tworzenie Tagów
20. Testowanie interfejsu zbudowanego na JSF

V. Tworzenie aplikacji WWW z użyciem technologii AJAX
1. Koncepcja AJAX i modele komunikacji
2. Przegląd podejść do tworzenia aplikacji AJAX(warstwowe – JSF, klient-serwer – GWT, …)
3. Tworzenie aplikacji AJAX „od zera” (XMLHttpRequest)
4. Podstawy bibliotek Prototype i Jquery w kontekście manipulacji drzewem DOM i komunikacji AJAX
- Ajax4JSF
- Wady i zalety podejścia
- Architektura silnika – zasada działania
- Przegląd możliwości
- Zagadnienia związane z wydajnością (kolejkowanie, opóźnianie, unieważnianie żądań, zmniejszanie wielkości żądania)
- Wpływanie na cykl życia JSF
- Ajax4JSF a JSON
5. Richfaces
- Przegląd możliwości Richfaces
- Konfiguracja wyglądu (skórki)
- Walidacja
- RF a jquery, script.aculo.us
6. Przegląd innych bibliotek JSF
- IceFaces
- myFaces
- Tomahawk
- Woodstock
- I inne

VI. Seam
1. Wstęp do Seam
Zadania Seam
Architektura aplikacji opartych na Seam
2. Model komponentowy Seam
- Komponenty Seam
a) typy
b) sposoby definiowania
c) role
d) cykl życia
e) przegląd komponentów wbudowanych
- Konteksty Seam
a) rodzaje kontekstów
b) dostęp do kontekstów a współbieżność
c) komunikacja między-kontekstowa
- Bijekcja
- Metody fabrykujące i zarządzające
3. Praca z projektem
- Generacja szkieletu aplikacji – Scaffolding
- Narzędzia wspierające implementacje w Seam w tym JBOSS Tools/ Redhat developer studio
- Debugowanie aplikacji Seam
4. Seam jako framework MVC do tworzenia aplikacji internetowych
- Model nawigacji
a) pages.xml
b) jPDL pageflow
c) nawigacja a MVC
* pull-MVC vs push-MVC
* akcje
- Seam a REST
- Obsługa wyjątków
a) antotacje
b) pages.xml
c) wyjątki a transakcje
- Konwersja i Walidacja
a) Komponenty Seam jako konwertery i walidatory JSF
b) Hibernate Validators a walidacja
c) Dekoracje i ajax4jsf
- Internacjonalizacja i Personalizacja Aplikacji
a) Lokalizacja
b) Strefy czasowe
c) Skiny
- Konwersacje
a) Cykl życia konwersacji
b) Propagacja konwersacji
c) Workspace i BreadCrumb
d) Konwersacje z SFSB i optymalizacja styku aplikacja -> baza danych
- Seam application framework
- Zarządzanie transakcjami i trwałością przez Seam
- Interfejs oparty o Gogle Web Toolkit (GWT)
5. Seam a intergracja
- integracja z silnikiem procesów biznesowych jBPM
- integracja z silnikiem reguł Drools
- integracja ze Spring
- iText/PDF
- Email
6. Przegląd annotacji i komponentów Seam
7. Metody asynchroniczne i JMS
8. Zagadnienia wdrażania
Konfiguracja i pakowanie aplikacji
Model bezpieczeństwa
9. Testowanie Aplikacji Seam
- Testy jednostkowe ii. Testy integracyjne
10. Zagadnienia wydajności
- Cache JPA
- Cache stron
11. Zagadnienia związane z architekturą aplikacji webowej w kontekście Seam (pull-MVC,push-MVC, REST)
12. Narzędzia wspierające implementacje w Seam w tym JBOSS IDE / Redhat developer studio

Czas trwania

5 dni

czyli:

5 * 7 godzin wykładów i warsztatów w proporcji 1/3. W trakcie warsztatów, oprócz prostych ćwiczeń, projektowana i implementowana jest prosta kompleksowa aplikacja.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

aktualne terminy oraz dodatkowe informacje na stronie:
http://www.sages.com.pl/szkolenia-katalog

Prelegenci

Doświadczeni trenerzy Sages

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Sages Sp. z o.o.

02-796 Warszawa

Wąwozowa 11

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
cena netto
4 750
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe
  • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Sages Sp. z o.o.
02-796 Warszawa
ul. Wąwozowa 11
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku Java (do poznania na kursie J/JP), podstawy relacyjnych baz danych i SQL.

Zalecana jest również umiejętność tworzenia aplikacji webowych w technologiach Servlet/JSP (do poznania na kursie J/WEB1).

W celu zgłoszenia się na szkolenie, prosimy o kontakt telefoniczny: 22.2035600
lub mailowy: j.ambroziak@sages.com.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Sages Sp. z o.o.
02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 11
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!