Szkolenie: Kaizen & Lean Management

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kaizen--lean-management-72036

Informacje o szkoleniu

 • Kaizen & Lean Management


  ID szkolenia: 72036
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-16
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

ZARZĄDZANIE, PRODUKCJA

Jak współpracują Kaizen i Lean Manufacturing?

Zastanów się nad trudnością dokonania dużej zmiany, być może zmiany stylu życia, takiej jak utrata wagi lub przebudowa domu. W środowisku biznesowym dużą zmianą może być fuzja lub uruchomienie nowej linii produktów. W każdym z tych przypadków projekt może wydawać się przytłaczający. Łatwiejszym sposobem radzenia sobie z dużymi zmianami jest praca nad podziałem projektów na małe części. Wprowadzanie wielu małych zmian, które łącznie mogą mieć duży wpływ. Zasadniczo jest to koncepcja KAIZEN.

Bez Kaizen nie ma transformacji Lean, dlaczego?

Jedną z podstawowych koncepcji Lean jest ciągłe doskonalenie i to jest dokładnie to, co odzwierciedlają zasady Kaizen. Transformacja organizacyjna zachodzi, gdy metodologia Lean spotyka się z Kaizen. Lean koncentruje się na eliminowaniu marnotrawstwa oraz zwiększaniu wydajności i wartości dodanej dla konsumenta, podczas gdy Kaizen koncentruje się na ciągłym doskonaleniu.

Pamiętaj, że chociaż narzędzia i techniki LEAN mogą być wdrażane przez menedżerów, każdy jest odpowiedzialny za KAIZEN.

Szkolenie skierowane jest do:

Jeśli odpowiadasz za procesy podnoszenia jakości oraz wdrażanie Lean Management & Kaizen w przedsiębiorstwie to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

Program szkolenia:

DZIEŃ 1 / 30 MARCA 2020

9.30 Rozpoczęcie szkolenia

1. Metody rozwiązywania problemów – Problem Solving

Dlaczego ważne jest kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów?
Podstawowe narzędzia do rozwiązywania problemów
Zastosowanie PDCA,
Zasada SMART przy ustalaniu celów.
Metoda 5 WHY, 5W1H
Wykres przyczynowo – skutkowy Ishikawy
OGSM
Burza mózgów
Diagram Pareto,
A3
Elementy metody i raportu A3 – metoda A3:
Zidentyfikowanie problemu,
Zrozumienie obecnej sytuacji,
Cel – określenie stanu docelowego,
Analiza przyczynowo – skutkowa
Określenie środków zaradczych,
Plan działań,
Sprawdzanie rezultatów i potwierdzenie wyników,
Dalsze działania – standaryzacja,
Zarządzanie zmianą
2. Metodologia rozwiązywania problemów (warsztat praktyczny):

Definicja Problemu
Identyfikacja problemu
Opis problemu i definicja celu
Zrozumienie Procesu i Poszukiwanie Przyczyn Pierwotnych
Zrozumienie procesu
Zbieranie i analiza danych
Identyfikacja potencjalnych przyczyn
Poszukiwanie i weryfikacja przyczyn pierwotnych
Wdrażanie Rozwiązań i Sprawdzenie Wyników
Wdrażanie Rozwiązań
Sprawdzenie Wyników
Standaryzacja i Szkolenie
Standaryzacja Rozwiązań
3. VSM – VALUE STREAM MAPPING – Jak poprawić efektywność poprzez mapowanie strumieni wartości w przedsiębiorstwie

Rodzaje przepływów w firmie
Wartość dodana co to jest i czemu służy?
Proces, operacja – różnice – przepływ wartości w procesie
Dane do uwzględnienia na mapach
Metodyka mapowania
Identyfikacja potencjalnych usprawnień na podstawie mapy.
Przygotowanie mapy stanu przyszłego – wizja idealnego procesu.
Ustalenie planu działań doskonalących
16.00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 31 MARCA 2020

9.30 Rozpoczęcie szkolenia

1. Standaryzacja pracy – TWI

Czynności dodające wartość (VA) oraz czynności pozbawione wartości dodanej (NVA)
Omówienie metody pracy standaryzowanej
Warunki przeprowadzenia standaryzacji pracy
Elementy pracy standaryzowanej
Etapy wdrożenia pracy standaryzowanej
Obliczanie TAKT TIME
Proces wdrażania standaryzacji pracy na stanowisku:
Balansowanie pracy
Przykłady wdrożeń SWS (ang. Standar Work Sheet)
Problemy podczas procesu tworzenia standardów – jak sobie z nimi radzić?
Po co nam standardy? czyli jak przekonać ludzi?
2. Opomiarowanie procesów podstawowe miary KPI i ich wizualizacja VM

Zastosowanie KPI w systemach premiowych
Wyznaczanie celów SMART
Wizualizacja i uzupełnianie danych
Operacyjny system kontrolny – systematyka spotkań, analiza danych i podejmowanie decyzji.
3. FMEA Procesu (PFMEA) analiza potencjalnych wad i ich skutków w procesie

Idea FMEA – wpływ FMEA na redukcję kosztów, zapobieganie a reagowanie
Historia i rozwój metodyki FMEA
Cele FMEA. FMEA jako metoda ciągłej poprawy jakości oraz jako metoda analizy lub zarządzania ryzykiem.
Podstawowe rodzaje analiz FMEA i różnice między nimi – analiza koncepcji (CFMEA), systemu (SFMEA), projektu (DFMEA), procesu (PFMEA) i maszyny
Organizacja analizy FMEA, niezbędne zasoby, rola i skład zespołu.
Przygotowanie do analizy PFMEA
Zasady doboru współczynników oceny ryzyka i wyznaczanie wskaźnika RPN
Podejmowanie działań zapobiegawczych i ocena ich skuteczności
Struktura i zasady wypełniania formularzy
Plan kontroli
Opracowanie planu kontroli dla wybranej operacji
Powiązanie PFMEA z planem kontroli
4. Podsumowanie i zakończenie warsztatów – pytania do eksperta

16.00 Zakończenie szkolenia.

Informacje o prelegentach:

Praktyk zarządzania i ekspert w zakresie wdrażania SMED w przedsiębiorstwie.

W latach 1998-2008 w firmie Beiersdorf-Lechia S.A. zajmował się m.in., planowaniem kosztów remontów i części zamiennych w Dziale Utrzymania Ruchu, następnie jako Proces Technology Leader zarządzał procesem pakowania i projektami inwestycyjnymi związanymi z wprowadzaniem nowych wyrobów na liniach produkcyjnych.

Od roku 2009 zajmując stanowisko Managera Operacyjnego w Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. producenta między innymi kosmetyków NIVEA i Eucerin rozpoczął wdrażanie systemu TPM jako pierwszy zakład w koncernie Beiersdorf AG.

W 2012 został Dyrektorem Zakładu w Obornikach Wielkopolskich i był również odpowiedzialny za wdrożenie Lean Manufacturing w Grupie CEDC, produkującej m.in. takie marki jak Bols, Soplica, Absolwent i Żubrówka.

W 2014 roku rozpoczął pracę jako Lena Manufacturing Manager w firmie Wrigley Poland i był odpowiedzialny za koordynację procesu Lean w fabryce w Poznaniu oraz trenerem „Problem Solving” i „FMOS – Factory Mars Operations System” – MARS University w Europie.

Swoje doświadczenie w zakresie Lean Manufacturing zdobywał w Stanach Zjednoczonych i Europie współpracując i szkoląc się w firmach Solving Efeso, Coriolis Limited.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1670 - +VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Kaizen & Lean Management