Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kaizen-ciagle-doskonalenie-63377-id127

Informacje o szkoleniu

 • Kaizen - ciągłe doskonalenie


  ID szkolenia: 63377
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  ul. Bociana 22A
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni po 7 godzin

  Termin:
  18-19.07.2017
  12-13.09.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Organizacja i działanie systemu KAIZEN” dla członków zespołów KAIZEN ze szczególnym uwzględnieniem ich liderów. Przygotowanie uczestników do podjęcia skutecznej i efektywnej współpracy dotyczącej ciągłego doskonalenia w ramach systemu KAIZEN. Przygotowanie do Kaizen, stosowanie Kaizen, zespołowość, metody rozwiązywania problemów. Opracowanie standardów operacyjnych mających na celu zwiększenie produktywności i lepszą jakość pracy pracowników brygad produkcyjnych.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy, których rolą w przedsiębiorstwie będzie/jest współudział w procesie ciągłego doskonalenia – niezależnie od charakteru ich macierzystych jednostek organizacyjnych oraz miejsca w strukturze organizacyjnej.

Program szkolenia:

Program:

1. Wprowadzenie:
• Lean Manufacturing - zdroworozsądkowa redukcja kosztów działania
• Poszukiwanie strat w procesie
2. Istota i geneza KAIZEN:
• Podstawowe pojęcia
3. KAIZEN jako proces rozwiązywania problemów:
• Pojęcie, istota i rodzaje problemów
• 7 kroków KAIZEN
• Korzyści Kazien
4. Wdrażanie KAIZEN w przedsiębiorstwie:
• Struktura odpowiedzialności (uczestnicy zespołów, liderzy, koordynatorzy, zespół decydujący) - role
• Organizacja zespołów KAIZEN
5. Komunikacja w ramach
6. Eliminacja strat (Muda, Mura, Muri) – znaczenie i podstawowe techniki:
• Mapa strumienia wartości – krótkie KAIZEN
7. PDCA – Problem Solving:
• Istota i cele stosowania
• Etapy i fazy postępowania
• Zbiór podstawowych narzędzi pomocniczych i ich zastosowanie (5W&2H, wykres Ishikawy, diagram Pareto, 5xwhy?)
• Istota zespołowo zorientowanego rozwiązywania problemów
• Role w zespołach
8. Metody i techniki stosowane w ramach Kaizen
• 5S - Porządek, organizacja i zarządzanie wzrokowe na stanowisku pracy
• Znaczenie zarządzania wzrokowego
• Wykorzystanie techniki 5S
• Przepływ jednej sztuki
• TPM
• Autonomus maintenance
• OEE
9. Standaryzacja :
• Znaczenie standaryzacji w procesie KAIZEN
• Zasady standaryzowania rozwiązań
• Najczęstsze błędy w Kaizen
10. Test , podsumowanie, ankiety

Informacje o prelegentach:

Trener TQMsoft.

Wydarzenia towarzyszące:

Koordynator Kaizen

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1250 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia przesłać nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.


Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Kaizen - ciągłe doskonalenie