Karnoprawna ochrona zamówień publicznych – wybrane problemy praktyki

O szkoleniu

Głównym celem webinarium jest ocena obowiązującego stanu normatywnego w zakresie efektywności karnoprawnej ochrony zamówień publicznych pod kątem spójności z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz identyfikacja ryzyka karnoprawnego w ramach praktyki procesowej i dla potrzeb criminal compliance. 

Cele szczegółowe: 

 1. Identyfikacja ryzyka karnoprawnego w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania o zamówienia publicznego,
 2. Identyfikacja wpływu praw karnego na sferę odpowiedzialność wykonawców, w tym menedżerów  i kierowników zamawiającego.
 3. Wprowadzenie do criminal compliance w kontekście odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. 
Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas wykładu dowiesz się m.in.: 

 • Jaki jest wpływ zaniechania zastrzeżenia podstawy wykluczenia wykonawcy z art. 109 ust. 1 pkt 8) i 10) PZP na odpowiedzialność karną – case study? 
 • Czy składanie nierzetelnych oświadczeń w formie elektronicznej jest niekaralne na gruncie art. 297 § 1 k.k.?
 • Czy zamówienia publiczne udzielane na podstawie umowy ramowej przez Spółki Skarbu Państwa podlegają ochronie karnoprawnej? 
 • Czy sprawca ponosi odpowiedzialność za przedłożenie nierzetelnych referencji?
 • Czy wszczęcie postępowania karnego w sprawie art. 297 § 1 k.k. wyłącza zastosowanie instytucji self-cleaningu? 
 • Jak skutecznie przeprowadzić self-cleaning i jaka jest rola prokuratora? 
 • Jaki są warunki odpowiedzialności karnej za „ustawienie przetargu”?
 • Kiedy wójt albo burmistrz ponosi odpowiedzialność karną za niegospodarność w związku z zamówieniami publicznymi?
Kto powinien wziąć udział?

Menadżerowie, pracownicy działu przetargów zarówno u wykonawców jak i zamawiających, osoby pełniące funkcje zarządcze w jednostkach samorządu terytorialnego. 

Program szkolenia

W ramach spotkania zostaną omówione wybrane problemy powstające na styku ustawy „pierwotnej” - PZP, a Kodeksu karnego, w tym karnoprawne implikacje wynikające z nowej ustawy PZP w sferze odpowiedzialności na podstawie art. 297 § 1 k.k.

1. Kilka uwag o metodzie analizy dogmatycznej przestępstw gospodarczych

 • „hermetyczne”, karnistyczne rozpoznanie znamion typu czynu zabronionego vs ustalenie normy sankcjonowanej i sankcjonującej – zawiadomienia o przestępstwie „zamówieniowców” i „karnistów” 
 • zasada subsydiarności prawa karnego gospodarczego – warunki odpowiedzialności i matryca interpretacji znamion czynu zabronionego
 • bezprawie karne, a bezprawie gospodarcze, czyli jak przeciąć węzeł gordyjski?

2. Przegląd typów czynów zabronionych, a przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
3. Depenalizacja przestępstwa oszustwa w zakresie zamówienia publicznego?

 • Przedmiot ochrony art. 297 k.k. – ochrona postępowania, czy „procedury” uzyskania zamówienia (umowa ramowa, dysponowanie środkami publicznymi, aneks do umowy)
 • jeden typ czynu zabroniony, czy wariant normy sankcjonowanej
 • norma sankcjonowana – zakaz dezinformacji zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy PZP
 • norma sankcjonowana – zakaz dezinformacji zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy PZP
 • brak przesłanki wykluczenia, a karalność na podstawie art. 297 § 1 k.k. 
 • forma komunikacji w pzp, a pisemne „oświadczenie” - 
 • pojęcie istotnych okoliczności dla uzyskania zamówienia publicznego ujęcie „statyczne”, czy z uwzględnieniem układu proceduralnego w postępowaniu – ujęcie „dynamiczne”?
 • „self-cleaning”, a czynny żal z art. 297 § 3 k.k.
 • zbieg przepisów a klauzula bezkarności z art. 297 § 3 k.k.

4. Orzecznictwo i problemy interpretacyjne na gruncie art. 305 k.k.

 • czym jest „przetarg publiczny”? 
 • kwestia ochrony tzw. przetargów „prywatnych”, „podprogowych” w systemie zamówień publicznych, podział wartości zamówienia, pominięcie stosowania ustawy PZP, umowa ramowa – 
 • przetarg publiczny, a tryby udzielenie zamówienia publicznego. 
 • „wejście w porozumienie” czyli depenalizacja zmów przetargowych?
 • działanie na szkodę jako znamię skutku,  czy przestępstwo formalne?

5. Zbieg przepisów z art. 231 § 1 k.k. i art. 296 § 1 k.k.

 • wyrządzenia szkody a działanie na szkodę interesu publicznego
 • wpływ reguł ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce komunalnej na karnoprawne kwalifikacje

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Michał Makowski

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, aktualnie prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie, autor artykułów z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa karnego, wykładowca na studiach podyplomowych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

MS TEAMS
MS TEAMS

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego

Możliwość skorzystania z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy). Nabór prowadzony przez Powiatowe Urzędy Pracy właściwe ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa (kontakt z właściwym PUP).

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!