Szkolenie: Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych – stan prawny po 1 czerwca 2017 r.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/karta-charakterystyki-i-wynikajace-z-niej-oznakowanie-substancji-i-mieszanin-niebezpiecznych-stan-prawny-po-1-czerwca-2017-r-69338

Informacje o szkoleniu

 • Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych – stan prawny po 1 czerwca 2017 r.


  ID szkolenia: 69338
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Przemysł, produkcja
 • Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe
  ścisłe centrum
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 01.09.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Od 1 czerwca 2017 r. karty charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych muszą spełnić wymagania określone do rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH w załączniku II). Firmom, które nieprawidłowo sporządzają karty charakterystyki lub nie dostosowują ich do nowych wymagań mogą grozić wysokie sankcje, w przypadku kontroli, prowadzonych przez Inspekcję Sanitarną czy też Inspekcję Transportu Drogowego lub służby celne.

Uczestnicy szkolenia:
■uzyskają praktyczne wskazówki, jak prawidłowo sporządzić oraz sprawnie aktualizować karty charakterystyki w przedsiębiorstwie
■dowiedzą się, jakie obowiązują i nakładają na producentów najnowsze wymagania w zakresie kart charakterystyki oraz oznakowania opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. jakości, technologów, osób zajmujących się przygotowaniem kart charakterystyki produktów chemicznych.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne i wymagania w zakresie kart charakterystyki i oznakowania opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych po 1 czerwca 2017

2. Budowa karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE
- Omówienie zmian w stosunku do zał. I do rozp. 453/2010/EC
- Jak prawidłowo sporządzić kartę charakterystyki?
- Omówienie najczęściej występujących błędów w kartach charakterystyki

3. Oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin wynikające z rozporządzenia CLP
- Dobór odpowiednich piktogramów, zwrotów H i P oraz informacji uzupełniających
- Co to jest identyfikator produktu?
- Opracowanie etykiet zgodnie z rozporządzenia CLP na podstawie kart charakterystyki

4. Warsztaty – praktyczne aspekty oceny poprawności kart charakterystyki
- ocena i sprawdzenie poprawności przykładowych kart – ćwiczenia praktyczne

5. Dyskusja i konsultacje – wymiana doświadczeń uczestników, pytania i odpowiedzi

Informacje o prelegentach:

Magister chemii, wieloletni wykładowca, specjalista z zakresu chemicznych produktów niebezpiecznych, a w szczególności kart charakterystyki w THETA Doradztwo Techniczne, specjalista ds. BHP.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 6 - +

Cena zawiera:

przerwa kawowa, lunch, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie przesłane faxem, mailem lub przez internet, płatność na podstawie proformy lub faktury VAT

Wydarzenie: Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych – stan prawny po 1 czerwca 2017 r.