Szkolenie: Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE- warsztaty

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/karta-charakterystyki-zgodnie-z-rozporzadzeniem-2015830ue--warsztaty-68526

Informacje o szkoleniu

 • Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE- warsztaty

  ID szkolenia: 68526
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Przemysł
 • Adres szkolenia:

  Theta Doradztwo Techniczne
  Żeligowskiego 32/34
  90-643 Łódź
  woj. łódzkie
 • Termin szkolenia:

  Data: 8.06.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9:45-16:15
 • Organizator szkolenia:

  THETA Doradztwo Techniczne
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest nabycie lub pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie oceniania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych pod względem zgodności z najnowszymi przepisami prawnymi.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. jakości, technologów, osób zajmujących się przygotowaniem kart charakterystyki substancji i mieszanin - do producentów i dystrybutorów (importerów) m.in. produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, aerozoli, środków czyszczących i piorących, surowców - półproduktów - komponentów w produktach chemicznych, barwników, pigmentów, klejów, farb, lakierów, impregnatów, produktów biobójczych i wielu innych.

Program szkolenia:

Podstawy prawne i wymagania w zakresie kart charakterystyki.
Dla jakich produktów musi być opracowana karta charakterystyki.
W jakich przypadkach zgłaszany produkty chemiczne do Inspektora do spraw Substancji.
Kiedy należy dokonać aktualizacji karty.
Okresy przejściowe dla kart charakterystyki.
Karta charakterystyki, a etykieta produktu chemicznego.
Budowa karty charakterystyki zgodnie z rozp. 2015/830/UE.
Omówienie najczęściej występujących błędów w kartach charakterystyki.
Ocena kart dostarczonych przez uczestników szkolenia.
Dyskusja i konsultacje - wymiana doświadczeń uczestników, pytania i odpowiedzi.

Informacje o prelegentach:

mgr Aleksandra Gendek - mgr chemii, absolwentka wydz. Matematyczno –Fizyczno – Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie BHP na Politechnice Łódzkiej. Wykładowca z długoletnim stażem - prowadzi szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, jak i również wykłady na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. W firmie THETA, , specjalista z zakresu chemicznych produktów niebezpiecznych, a w szczególności kart charakterystyki, oznakowania produktów chemicznych oraz systemu GHS.

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

Szkolenie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

.

Tytuł wydarzenia: Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE- warsztaty