KARTY CHARAKTERYSTYKI - PRAKTYCZNE ASPEKTY OPRACOWYWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA KART CHARAKTERYSTYKI - DOŚWIADCZENIA Z PRZEMYSŁU

O szkoleniu

Program szkolenia:
· WYKŁAD:
1. Podstawowe unormowania prawne określające strukturę i zawartość karty
charakterystyki – tytuł IV oraz załącznik II do rozporządzenia 1907/2006/WE
(REACH),
2. Organizacja warsztatu pracy czyli podstawowe narzędzia i informacje pomocne do
prawidłowego i sprawnego opracowania karty charakterystyki,
3. Poradniki, bazy danych oraz inne źródła informacji najczęściej wykorzystywane
podczas opracowywania kart charakterystyki - przegląd stron internetowych oraz
dostępnych internetowych baz danych,
4. Omówienie struktury karty charakterystyki z uwzględnieniem informacji
wymaganych w poszczególnych punktach karty charakterystyki:
· przegląd zmian wynikających z nowelizacji załącznika II do rozporządzenia
1907/2006 (REACH), zawartość karty charakterystyki po 1 grudnia 2010 r. i po 1
czerwca 2015 r.,
· przepisy prawne mające znaczenie przy redagowaniu poszczególnych punktów karty,
· przykłady sformułowań oraz proponowany zakres przedstawianych informacji· omówienie najczęściej występujących błędów i trudności przy sporządzaniu karty
charakterystyki.
5. Rozpowszechnianie kart charakterystyki – praktyczne wskazówki dotyczące
stosowanych formatów i zabezpieczenia rozpowszechnianych dokumentów.
Dokumentowanie rozpowszechniania kart charakterystyki.
· ĆWICZENIA
1. Pozyskiwanie informacji odnośnie właściwości substancji chemicznych przy
wykorzystaniu dostępnych internetowych baz danych,
2. Krok po kroku, gromadzenie informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania
karty charakterystyki,
3. Sporządzanie karty charakterystyki ze szczególnym uwzględnieniem elementów
sugerowanych przez uczestników szkolenia,
4. Ocena prawidłowości przykładowych kart,
5. Konsultacje, dyskusja.
UWAGA!!! – Każdy z uczestników szkolenia będzie korzystał z komputera
podczas ćwiczeń. Wskazane jest aby uczestnicy zabrali ze sobą na szkolenie
własne laptopy, gdyż będą mogli korzystać z ćwiczeń w dalszej pracy.
Dla osób, które nie posiadają laptopa zapewniamy komputer.
Kto powinien wziąć udział?
specjalistów ochrony środowiska, bhp

Program szkolenia

Program szkolenia:
· WYKŁAD:
1. Podstawowe unormowania prawne określające strukturę i zawartość karty
charakterystyki – tytuł IV oraz załącznik II do rozporządzenia 1907/2006/WE
(REACH),
2. Organizacja warsztatu pracy czyli podstawowe narzędzia i informacje pomocne do
prawidłowego i sprawnego opracowania karty charakterystyki,
3. Poradniki, bazy danych oraz inne źródła informacji najczęściej wykorzystywane
podczas opracowywania kart charakterystyki - przegląd stron internetowych oraz
dostępnych internetowych baz danych,
4. Omówienie struktury karty charakterystyki z uwzględnieniem informacji
wymaganych w poszczególnych punktach karty charakterystyki:
· przegląd zmian wynikających z nowelizacji załącznika II do rozporządzenia
1907/2006 (REACH), zawartość karty charakterystyki po 1 grudnia 2010 r. i po 1
czerwca 2015 r.,
· przepisy prawne mające znaczenie przy redagowaniu poszczególnych punktów karty,
· przykłady sformułowań oraz proponowany zakres przedstawianych informacji· omówienie najczęściej występujących błędów i trudności przy sporządzaniu karty
charakterystyki.
5. Rozpowszechnianie kart charakterystyki – praktyczne wskazówki dotyczące
stosowanych formatów i zabezpieczenia rozpowszechnianych dokumentów.
Dokumentowanie rozpowszechniania kart charakterystyki.
· ĆWICZENIA
1. Pozyskiwanie informacji odnośnie właściwości substancji chemicznych przy
wykorzystaniu dostępnych internetowych baz danych,
2. Krok po kroku, gromadzenie informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania
karty charakterystyki,
3. Sporządzanie karty charakterystyki ze szczególnym uwzględnieniem elementów
sugerowanych przez uczestników szkolenia,
4. Ocena prawidłowości przykładowych kart,
5. Konsultacje, dyskusja.
UWAGA!!! – Każdy z uczestników szkolenia będzie korzystał z komputera
podczas ćwiczeń. Wskazane jest aby uczestnicy zabrali ze sobą na szkolenie
własne laptopy, gdyż będą mogli korzystać z ćwiczeń w dalszej pracy.
Dla osób, które nie posiadają laptopa zapewniamy komputer.

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej – specjalność chemia
i technologia organiczna.
Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego – Studium
Ekonomiczne dla Inżynierów
W 2009 roku ukończone studia podyplomowe w Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów
Jakości Politechniki Krakowskiej w zakresie „Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie
ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia REACH”.
W ciągu całej kariery zawodowej związany z przemysłem chemicznym. Z racji
wykonywanych obowiązków zawodowych zajmuje się wdrażaniem postanowień wszelkich
regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska i obrotem chemikaliami w ramach działalności przedsiębiorstwa z branży chemicznej.
Obecnie zatrudniony na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Jakości i Ochrony
Środowiska w przedsiębiorstwie zajmującym się obrotem chemikaliami. W swojej codziennej
pracy zajmuje się między innymi problematyką klasyfikacji i oznakowania substancji
i mieszanin chemicznych oraz opracowaniem, weryfikacją oraz rozpowszechnianiem kart
charakterystyki.
Ponadto prowadzi działalność związaną z kompleksowym doradztwem technicznym
w zakresie obrotu chemikaliami.
Umiejętności trenerskie doskonalił w trakcie cyklu kształcenia w ramach kierunku
trenersko-menedżerskiego, specjalizacja - Specjalista ds. Szkoleń. Jako trener prowadził
szereg wykładów i szkoleń warsztatowych w zakresie opracowania i rozpowszechniania kart
charakterystyki. Przez uczestników szkoleń oceniany wysoko za fachowość, szeroką wiedzę
praktyczną oraz komunikatywny sposób prowadzenia zajęć.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
PLN netto
480
Cena zawiera:
  • zaświadczenie uczestnictwa, materiały szkoleniowe, obiad,
Zapisz się

Organizator

Meritum Comp
03-149 Warszawa
ul. Aluzyjna 23H/403
woj. mazowieckie
Firma Meritum Comp powstała w 2004 r. Początkowo działalność Meritum Comp skupiała się na kompleksowej obsłudze informatycznej firm. Jednak z czasem, bazując na doświadczeniu zawodowym udziałowców oraz kontaktach wśród najlepszych ekspertów ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

na podstawie faktury

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Meritum Comp
03-149 Warszawa ul. Aluzyjna 23H/403
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!