KASY FISKALNE – OBOWIĄZKI I ZASADY PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA NA GRUNCIE PRZEPISÓW VAT, CIT I RACHUNKOWYCH

O szkoleniu

Celem seminarium jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego stosowania kas fiskalnych. Zostaną omówione warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy, zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Zajęcia ponadto będą obejmowały omówienie wszelkich zagadnień związanych z kasami fiskalnymi i prawidłowym drukowaniem oraz ewidencjonowaniem paragonów. Zajęcia będą miały charakter teoretyczno-warsztatowy, więc uczestnicy będą mieli możliwość nabytą wiedzę i umiejętności wykorzystać już podczas zajęć.
Kto powinien wziąć udział?
Zajęcia są w szczególności dedykowane osobom, które planują podjąć zatrudnienie w działach sprzedaży i rozliczeń/księgowości zarówno wielkich firm jak i z sektora MŚP. Zajęcia będą przydatne również dla osób, które już pracują w działach związanych z obsługą kas fiskalnych i chcą utrwalić oraz rozszerzyć posiadaną wiedzę i umiejętności.

Program szkolenia

1. Wymogi stawiane dowodom finansowym w ustawie o rachunkowości:
a) definicja dowodu wynikająca z ustawy o rachunkowości,
b) elementy poprawnie wystawionego dokumentu księgowego,
c) kontrola dokumentów księgowych pod kątem formalnoprawnym,
d) archiwizacja i okres przechowywania dowodów księgowych,
e) odpowiedzialność za sporządzanie dowodów finansowych wynikająca z ustawy o rachunkowości.

2. Zakres obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej:
a) status nabywcy i jego weryfikacja jako kryterium podstawowe,
b) kryterium „sprzedaży” w rozumieniu ustawy o VAT.

3. Użytkowanie kasy – obowiązki podatnika oraz obowiązki na gruncie rozporządzenia MF z 14.03.2013 r.:
a) obowiązki podatnika związane z rozpoczęciem fiskalizacji,
b) przerwy w fiskalizacji i zakończenie fiskalizacji (zakończenie działalności),
c) wymogi techniczne kasy fiskalnej,
d) więcej niż jedna kasa fiskalna w działalności podatnika, kasa rezerwowa,
e) obowiązki formalne związane z użytkowaniem kasy fiskalnej,
f) poszczególne typy kas fiskalnych i konsekwencje związane z ich użytkowaniem,
g) serwis kas, zmiany serwisanta, książka kasy,
h) wycofanie kasy z działalności – procedura i obowiązki podatnika,
i) awarie kas, kradzież kasy, przeszkody w pracy kasy.

4. Paragon fiskalny dotychczasowe wymogi a zmiany obowiązujące od 1.10.2013 r. :
a) elementy paragonu fiskalnego, opis świadczenia na paragonie – nowy rewolucyjny wymóg ?
b) termin wystawienia paragonu fiskalnego – kiedy i do kiedy podatnik musi wystawić paragon?
c) zaliczki a paragon fiskalny – kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
d) przechowywanie paragonów fiskalnych i raportów,
e) raporty fiskalne i ich znaczenie,
f) „korekty” błędnej fiskalizacji,
g) faktura VAT a paragon fiskalny – wzajemne relacje,
h) paragon fiskalny a poszczególne stawki VAT oraz czynności zwolnione – obowiązki podatnika,
i) przechowywanie paragonów fiskalnych,
j) NIP na paragonie fiskalnym; NIP dostawcy i NIP nabywcy na żądanie.

5. Kryteria techniczne:
a) zwroty towarów i uznane reklamacje – wymogi ewidencyjne,
b) oczywista pomyłka i jej korekta,
c) elementy raportu dobowego i terminy jego składania po nowelizacji,
d) okresy przejściowe na gruncie rozporządzenia – od kiedy definitywnie należy stosować nowe regulacje
e) „stare kasy” a nowe wymogi; czy należy wymieniać kasy w firmie ?

6. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu po zmianach na 2015 r. :
a) czynności obligatoryjnie wyłączone z systemu zwolnień, limit 20.000 zł i jego kalkulacja wg najnowszych przepisów,
b) kryterium udziału obrotów i metodologia ich kalkulacji a zwolnienie z obowiązku fiskalizacji,
c) obowiązki związane z utratą zwolnienia i rozpoczęciem prowadzenia sprzedaży podlegającej fiskalizacji,
d) poszczególne czynności zwolnione z ewidencjonowania na mocy załącznika do rozporządzenia – analiza szczegółowa (zwłaszcza przelewy „bezgotówkowe”, wynajem nieruchomości, świadczenia na rzecz pracowników, nieodpłatne świadczenia),
e) zmiana formy prawnej/przekształcenia a obowiązek fiskalizacji.

7. Odliczenia i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących:
a) warunki odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kasy,
b) przypadki zwrotu uprzednio odliczonej kwoty,
c) więcej niż jedna kasa a zwroty kwot wydatkowanych na ich zakup.

8. Sankcje związane z naruszeniem przepisów dot. kas fiskalnych:
a) sankcje określone w ustawie o VAT,
b) organy kontrolujące prawidłowe stosowanie kas fiskalnych,
c) sankcje karno-skarbowe (ich wymiar i zakres zastosowania),
d) czynny żal – znaczenie instytucji.

9. Odpowiedzialność karno-skarbowa za wadliwość oraz nierzetelność dowodów finansowych:
a) pojęcie wadliwości oraz nierzetelności dowodów,
b) odpowiedzialność wystawcy dowodu,
c) odpowiedzialność kontrolującego,
d) odpowiedzialność kierownika jednostki,
e) przesłanki wyłączające odpowiedzialność karno-skarbową.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 540 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 490 zł/os + 23% VAT.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 33, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl, joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy
02 10 2015 - Gdańsk
07 10 2015 - Katowice
08 10 2015 - Wrocław
23 10 2015 - Warszawa

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Samir Kayyali – doradca podatkowy, obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!