Kasy fiskalne w 2014 r. - problemy praktyczne, orzecznictwo i interpretacje ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących podatników od 1.10.2013 r.

O szkoleniu

2014.02.26 Warszawa

2014.02.28 Wrocław
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

1. Zakres obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy:
a) status nabywcy i jego weryfikacja jako kryterium podstawowe,
b) kryterium „sprzedaży” w rozumieniu ustawy o VAT.

2. Użytkowanie kasy – obowiązki podatnika oraz obowiązki na gruncie nowego rozporządzenia MF z 14.3.2013 r.:
a) obowiązki podatnika związane z rozpoczęciem fiskalizacji,
b) przerwy w fiskalizacji i zakończenie fiskalizacji (zakończenie działalności),
c) wymogi techniczne kasy fiskalnej,
d) więcej niż jedna kasa fiskalna w działalności podatnika, kasa rezerwowa,
e) obowiązki formalne związane z użytkowaniem kasy fiskalnej,
f) poszczególne typy kas fiskalnych i konsekwencje związane z ich użytkowaniem,
g) serwis kas, zmiany serwisanta, książka kasy,
h) wycofanie kasy z działalności – procedura i obowiązki podatnika,
i) awarie kas, kradzież kasy, przeszkody w pracy kasy.

3. Paragon fiskalny dotychczasowe wymogi a zmiany obowiązujące od 1.10.2013 r. :
a) elementy paragonu fiskalnego, opis świadczenia na paragonie – nowy rewolucyjny wymóg ?
b) termin wystawienia paragonu fiskalnego – kiedy i do kiedy podatnik musi wystawić paragon?
c) zaliczki a paragon fiskalny – kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
d) przechowywanie paragonów fiskalnych i raportów,
e) raporty fiskalne i ich znaczenie,
f) "korekty” błędnej fiskalizacji,
g) faktura VAT a paragon fiskalny – wzajemne relacje,
h) paragon fiskalny a poszczególne stawki VAT oraz czynności zwolnione – obowiązki podatnika,
i) przechowywanie paragonów fiskalnych,
j) NIP na paragonie fiskalnym; NIP dostawcy i NIP nabywcy na żądanie.

4. Kryteria techniczne – zmiany od 1.4.2013 r./1.10.2013 r. (analiza zakresu zmian):
a) nowe rozporządzenie MF z 14.3.2013 r. – data wejścia w życie, okresy przejściowe,
b) zwroty towarów i uznane reklamacje – wymogi ewidencyjne,
c) oczywista pomyłka i jej korekta,
d) elementy raportu dobowego i terminy jego składania po nowelizacji,
e) okresy przejściowe na gruncie rozporządzenia – od kiedy definitywnie należy stosować nowe regulacje ?
f) „stare kasy” a nowe wymogi; czy należy wymieniać kasy w firmie ?

5. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu po zmianach na 2013 i 2014 r. :
a) czynności obligatoryjnie wyłączone z systemu zwolnień, limit 20.000 zł i jego kalkulacja,
b) kryterium udziału obrotów i metodologia ich kalkulacji a zwolnienie z obowiązku fiskalizacji,
c) obowiązki związane z utratą zwolnienia i rozpoczęciem prowadzenia sprzedaży podlegającej fiskalizacji,
d) poszczególne czynności zwolnione z ewidencjonowania na mocy załącznika do rozporządzenia – analiza szczegółowa (zwłaszcza przelewy „bezgotówkowe”, wynajem nieruchomości, świadczenia na rzecz pracowników, nieodpłatne świadczenia),
e) zmiana formy prawnej/przekształcenia a obowiązek fiskalizacji.

6. Odliczenia i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących:
a) warunki odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kasy,
b) przypadki zwrotu uprzednio odliczonej kwoty,
c) więcej niż jedna kasa a zwroty kwot wydatkowanych na ich zakup.

7. Sankcje związane z naruszeniem przepisów dot. kas fiskalnych:
a) sankcje określone w ustawie o VAT,
b) organy kontrolujące prawidłowe stosowanie kas fiskalnych,
c) sankcje karno-skarbowe (ich wymiar i zakres zastosowania),
d) czynny żal – znaczenie instytucji.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

dr Paweł Selera – doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego, licencjonowany doradca podatkowy współpracujący z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o.. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech i w Polsce. Prowadził i nadzorował liczne przeglądy podatkowe mające na celu weryfikację poprawności rozliczeń podatkowych przedsiębiorców. Autor kilkudziesięciu publikacji, glos i komentarzy z zakresu podatku VAT oraz europejskiego prawa podatkowego publikowanych w Polsce oraz za granicą. Autor książki: Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw, Warszawa 2010 (wyd. Wolters Kluwer) nagodzonej główną nagrodą w kategorii Podatki i Finanse w konkursie Złote Skrzydła Gazety Prawnej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum w/w miast.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 540 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 490 zł/os + 23% VAT.
540
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!