Kazimierz Dolny. Akademia Ekonomii Społecznej

O szkoleniu

Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza podmioty ekonomii społecznej zainteresowane zakładaniem i prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej w woj. lubelskim do udziału w II edycji szkoleń projektu "LOES – Lubelski Ośrodek Ekonomii Społecznej. II edycja". Zajęcia rozpoczną się w kwietniu 2011 w Kazimierzu Dolnym. Rekrutacja trwa do 30 czerwca 2011.
Projekt jest realizowany w ramach POKL 2007 - 2013, Priorytet VII. „Promocja integracji społecznej”, Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”.

Celem projektu jest wzrost efektywności społecznej i ekonomicznej przedsiębiorstw społecznych w województwie lubelskim.
Kto powinien wziąć udział?
Projekt jest skierowany do podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych zakładaniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej w woj. lubelskim, w szczególności do przedstawicieli NGOs prowadzących działalność gospodarczą lub zainteresowanych jej rozpoczęciem w ramach przedsiębiorczości społecznej, w tym organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność odpłatną nie dla zysku, grupę docelową stanowią również członkowie spółdzielni socjalnych (wymienieni w art. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych).

W projekcie zostanie udzielone bezpośrednie wsparcie łącznie 60 osobom.

Program szkolenia

Projekt zakłada udzielenie bezpłatnego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej zainteresowanym zakładaniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej w woj. lubelskim w formie:

1) szkoleń modułowych w ramach „Akademii Ekonomii Społecznej” podzielonych na bloki tematyczne:

Blok 1. 2-dniowe warsztaty motywacyjno-integracyjne (16 godz.): (obowiązkowy dla wszystkich)

* M1. Kształtowanie postaw proaktywnego myślenia i działania;
* M2. Zastosowanie komunikacji interpersonalnej w działalności społecznej i gospodarczej.

Blok 2. 3-dniowe szkolenia pogłębione (24 godz.): (do wyboru)

* M3. Prawne aspekty ekonomii społecznej;
* M4. Księgowość w przedsiębiorstwach społecznych;
* M5. Jak założyć przedsiębiorstwo społeczne – krok po kroku.

Blok 3. 3-dniowe szkolenia pogłębione (24 godz.): (do wyboru)

* M6. Fundraising – skuteczne pozyskiwanie środków finansowych dla sektora ekonomii społecznej;
* M7. Marketing i public relations w przedsiębiorstwach społecznych;
* M8. Strategia rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.

2) W ramach Projektu zaplanowano dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej „Warsztaty Klastry Ekonomii Społecznej” (16 godz./os.).

Program 2-dniowych warsztatów (16 godz.) został podzielony na moduły szkoleniowe:

* M9. Tworzenie partnerstw lokalnych,
* M10. Partnerstwo a ekonomia społeczna,
* M11. Budowanie sieci współpracy lokalnych.

3) Uczestnicy projektu skorzystają z doradztwa w zakresie przedsiębiorczości społecznej oraz usług prawnych, księgowych i marketingowych (średnio 4 godz./os.).

Czas trwania

10.00 - 17.00

Prelegenci

wykwalifikowana kadra

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Kazimierz Dolny

Kazimierz Dolny

Kazimierz Dolny

woj. lubelskie

Rejestracja

Cena 1
0.00
0
Cena zawiera:
  • Szkolenia, zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe
Zapisz się

Organizator

Lubelski Ośrodek Samopomocy
20-112 Lublin
Narutowicza 54
woj. lubelskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wymagane dokumenty zgłoszeniowe:

* formularz zgłoszeniowy instytucji – przedstawiciela podmiotu ekonomii społecznej,
* oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
* oświadczenie uczestnika projektu potwierdzające miejsce zamieszkania,
* kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

„LOES – Lubelski Ośrodek Ekonomii Społecznej. II edycja” - Projekt jest realizowany w ramach POKL 2007 - 2013, Priorytet VII. „Promocja integracji społecznej”, Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Lubelski Ośrodek Samopomocy
20-112 Lublin Narutowicza 54
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!