Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kazimierz-dolny-akademia-ekonomii-spolecznej-26665-id1199

Informacje o szkoleniu

 • Kazimierz Dolny. Akademia Ekonomii Społecznej


  ID szkolenia: 26665
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: UE, projekty unijne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Kazimierz Dolny
  Kazimierz Dolny
  Kazimierz Dolny
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00 - 17.00
 • Organizator szkolenia:

  Lubelski Ośrodek Samopomocy
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza podmioty ekonomii społecznej zainteresowane zakładaniem i prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej w woj. lubelskim do udziału w II edycji szkoleń projektu "LOES – Lubelski Ośrodek Ekonomii Społecznej. II edycja". Zajęcia rozpoczną się w kwietniu 2011 w Kazimierzu Dolnym. Rekrutacja trwa do 30 czerwca 2011.
Projekt jest realizowany w ramach POKL 2007 - 2013, Priorytet VII. „Promocja integracji społecznej”, Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”.

Celem projektu jest wzrost efektywności społecznej i ekonomicznej przedsiębiorstw społecznych w województwie lubelskim.

Szkolenie skierowane jest do:

Projekt jest skierowany do podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych zakładaniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej w woj. lubelskim, w szczególności do przedstawicieli NGOs prowadzących działalność gospodarczą lub zainteresowanych jej rozpoczęciem w ramach przedsiębiorczości społecznej, w tym organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność odpłatną nie dla zysku, grupę docelową stanowią również członkowie spółdzielni socjalnych (wymienieni w art. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych).

W projekcie zostanie udzielone bezpośrednie wsparcie łącznie 60 osobom.

Program szkolenia:

Projekt zakłada udzielenie bezpłatnego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej zainteresowanym zakładaniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej w woj. lubelskim w formie:

1) szkoleń modułowych w ramach „Akademii Ekonomii Społecznej” podzielonych na bloki tematyczne:

Blok 1. 2-dniowe warsztaty motywacyjno-integracyjne (16 godz.): (obowiązkowy dla wszystkich)

* M1. Kształtowanie postaw proaktywnego myślenia i działania;
* M2. Zastosowanie komunikacji interpersonalnej w działalności społecznej i gospodarczej.

Blok 2. 3-dniowe szkolenia pogłębione (24 godz.): (do wyboru)

* M3. Prawne aspekty ekonomii społecznej;
* M4. Księgowość w przedsiębiorstwach społecznych;
* M5. Jak założyć przedsiębiorstwo społeczne – krok po kroku.

Blok 3. 3-dniowe szkolenia pogłębione (24 godz.): (do wyboru)

* M6. Fundraising – skuteczne pozyskiwanie środków finansowych dla sektora ekonomii społecznej;
* M7. Marketing i public relations w przedsiębiorstwach społecznych;
* M8. Strategia rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.

2) W ramach Projektu zaplanowano dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej „Warsztaty Klastry Ekonomii Społecznej” (16 godz./os.).

Program 2-dniowych warsztatów (16 godz.) został podzielony na moduły szkoleniowe:

* M9. Tworzenie partnerstw lokalnych,
* M10. Partnerstwo a ekonomia społeczna,
* M11. Budowanie sieci współpracy lokalnych.

3) Uczestnicy projektu skorzystają z doradztwa w zakresie przedsiębiorczości społecznej oraz usług prawnych, księgowych i marketingowych (średnio 4 godz./os.).

Informacje o prelegentach:

wykwalifikowana kadra

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 0.00 0.00

Cena zawiera:

Szkolenia, zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe

Dofinansowanie z UE:

Tak. „LOES – Lubelski Ośrodek Ekonomii Społecznej. II edycja” - Projekt jest realizowany w ramach POKL 2007 - 2013, Priorytet VII. „Promocja integracji społecznej”, Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Wymagane dokumenty zgłoszeniowe:

* formularz zgłoszeniowy instytucji – przedstawiciela podmiotu ekonomii społecznej,
* oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
* oświadczenie uczestnika projektu potwierdzające miejsce zamieszkania,
* kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Wydarzenie: Kazimierz Dolny. Akademia Ekonomii Społecznej