Szkolenie: KIEROWANIE I MOTYWOWANIE ZESPOŁU

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kierowanie-i-motywowanie-zespolu-36365-id495

Informacje o szkoleniu

 • KIEROWANIE I MOTYWOWANIE ZESPOŁU


  ID szkolenia: 36365
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Sala szkoleniowa CIRCULUS
  Świeradowska 9
  50-559 Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Zajęcia odbywają się w godzinach: 8.30 – 16.30 (każdego dnia)
  Łączny czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin
 • Organizator szkolenia:

  CIRCULUS Szkolenia dla Biznesu, Doradztwo Personalne, Konsulting Strategiczny
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie ma na celu nauczyć menedżerów skutecznego kierowania zespołem, tak by pracował on efektywniej, a pracownicy z motywacją wykonywali powierzone im zadania.

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU:
a) otrzymasz skuteczne narzędzia zarządzania zespołem,
b) dowiesz się, jak zwiększyć efektywność i motywację do pracy u pracowników,
c) rozpoznasz swój styl kierowania,
d) rozwiążesz problemy dotyczące zarządzania ludźmi,
e) poznasz lepiej swój zespół i odkryjesz, co motywuje do pracy Twoich podwładnych,
f) Twój zespół będzie pracować wydajniej, wzrośnie jakość pracy, zadowolenie oraz integracja z firmą .

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest dla: menedżerów (średniego i wyższego szczebla), osób na co dzień zarządzających zespołami pracowników, nowo mianowanych szefów oraz wszystkich osób, które pragną pogłębić swoje umiejętności w zakresie skutecznego kierowania i motywowania zespołu.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA:

1. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH
a) Określenie własnego stylu zarządzania ludźmi (gra liderska)
b) Cechy dobrego przepływu informacji w grupie pracowników
c) Zadania menedżera
d) Ocena własnego stylu kierowania i jego wpływ na efektywność pracy

2. ZWIERZCHNIK A ZESPÓŁ
a) Osoba zwierzchnika w zespole i interakcje grupowe
b) Ustalanie relacji w zespole
c) Ocena potencjału zespołu i dostosowanie do niego stylu zarządzania
d) Czego mogę się spodziewać po pracownikach i zespole? ( Role grupowe, SWOT zespołu)

3. WZBUDZANIE MOTYWACJI PRACOWNIKÓW
a) Wpływ motywacji na wykonywanie zadań
b) Rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników
c) Jak odkryć, co motywuje pracowników?
d) Rola oczekiwań pracowników w budowaniu motywacji do pracy
e) Wzmacnianie pozytywnych zachowań pracownika
f) Nagrody i kary – rodzaj, zasadność stosowania i ich wpływ na motywację pracowników

4. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA PODSTAWOWYM NARZĘDZIEM SZEFA
a) Ocenianie podwładnych: pozytywne informacje zwrotne, negatywne informacje zwrotne, komunikaty typu TY i typu JA
b) Komunikacja asertywna w kontakcie z pracownikami
c) Dobry przepływ informacji w grupie pracowników
d) Specyficzne sytuacje komunikacyjne: zebrania z pracownikami, komunikacja z pracownikiem a komunikacja z zespołem

5. JAK BUDOWAĆ EFEKTYWNOŚĆ PRACY ZESPOŁU?
a) Zadania, jako specyficzny rodzaj celu
b) Realne możliwości wykonania zadań
c) Organizowanie pracy zespołu
d) Angażowanie zespołu w życie organizacji
e) Delegowanie zadań
f) Kontrola realizacji zadań i egzekwowanie wymagań stawianych pracownikom
g) Wpływ zakończenia zadania na motywację do pracy
h) Badanie przyczyn niepowodzeń
i) Partycypacja zespołu w decyzjach kierownika

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
a) Reagowanie na problemy wynikłe w trakcie pracy
b) Rozwiązywanie problemów związanych z pracą kierownika (gry podwładnych; podważanie autorytetu kierownika; mała samodzielność pracowników; wypalenie zawodowe pracowników; spadek motywacji pracowników; rotacja pracowników; narzekanie i nieakceptowanie zmian)


Program szkolenia jest ściśle dostosowany do oczekiwań i potrzeb uczestników.  Przed rozpoczęciem szkolenia, trener kontaktuje się telefonicznie z każdym z  uczestników w celu doprecyzowania oczekiwań, sytuacji w pracy zawodowej nad  jakimi szczególnie chciałby podczas szkolenia dany uczestnik popracować. W oparciu o te informacje trener dostosowuje program do potrzeb uczestników oraz układa ćwiczenia dla uczestników do pracy indywidualnej i grupowej podczas szkolenia.

METODOLOGIA:
Ponad 80% treningu to praktyczne ćwiczenia gwarantujące opanowanie umiejętności w danym zakresie tematycznym. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem: gier i scenek symulacyjnych, case studies, pracy w podgrupach, zadań indywidualnych dla uczestników, wideotreningu, elementów coachingu indywidualnego i innych. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się i pracują na własnych sytuacjach, z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy zawodowej. Materiały szkoleniowe przygotowywane są ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zawodowych opisywanych przez uczestników szkolenia. Zawierają opisy technik do indywidualnego zastosowania, gruntowne analizy sytuacji, przykłady praktyczne i gotowe rozwiązania do zastosowania w codziennej pracy.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
1. Indywidualną analizę potrzeb każdego uczestnika
(wywiad telefoniczny trenera prowadzącego szkolenie z uczestnikiem, mający na celu m. in. określenie oczekiwań uczestnika, sytuacji problematycznych występujących w pracy uczestnika i związanych z tematyką szkolenia)
2. Uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu i materiały szkoleniowe
3. Nagranie wideo przebiegu szkolenia i jego analizę
(analiza pracy uczestników w podgrupach oraz pracy indywidualnej każdego uczestnika z określeniem dalszych kroków rozwojowych w obszarze tematycznym szkolenia dla każdego uczestnika)
4. Poszkoleniowe, indywidualne 2-godzinne spotkania konsultacyjne
(spotkanie indywidualne uczestnika z trenerem prowadzącym, mające na celu udzielenie każdemu uczestnikowi dodatkowych informacji zwrotnych na podstawie pracy podczas szkolenia i analizy nagrań wideo - wskazanie dalszego kierunku rozwoju w obszarze tematycznym szkolenia)
5. Certyfikat ukończenia szkolenia
6. Obiady i przerwy kawowe podczas szkolenia.

Informacje o prelegentach:

TRENERZY:
Zespół CIRCULUS tworzą osoby z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z różnych dziedzin związanych z wykorzystaniem psychologii w biznesie. Nasi trenerzy mają doświadczenie i sukcesy zawodowe oraz bardzo dobre przygotowanie merytoryczne w obszarze, w którym prowadzą treningi. Naszą pasją jest uczenie i rozwijanie umiejętności tak naszych Klientów, jak i naszych własnych.

Wydarzenia towarzyszące:

COACHING DLA MENEDŻERÓW
EFEKTYWNA KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1 650,00 - PLN brutto (w tym 23 % VAT) / os

Cena zawiera:

Cena szkolenia zawiera: 1. Indywidualna analiza potrzeb uczestników / Udział w szkoleniu i materiały szkoleniowe / 3. Nagranie wideo przebiegu szkolenia i jego analizę / 4. Poszkoleniowe konsultacje indywidualne z trenerem / 5. Certyfikat ukończenia szkolenia / 6. Obiady i przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:

 • 10 % - przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy
 • 15 % - dla 3-ciej i każdej następnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej (www.circulus.edu.pl) i przesłanie wypełnionego zgłoszenia faksem pod nr (71) 368 64 04.

Wydarzenie: KIEROWANIE I MOTYWOWANIE ZESPOŁU