Szkolenie

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Szkolenie przy użyciu kamery video]

O szkoleniu

Cel szkolenia:

Poszerzenie i uporządkowanie wiedzy Uczestników z zakresu skutecznego kierowania zespołem.
Uzyskanie przez każdego z Uczestników umiejętności doboru stylu kierowania do zespołu.
Poznanie przez Uczestników cech dobrego menedżera.
Zapoznanie się Uczestników ze sposobami efektywnej komunikacji w zespole.
Wzrost kompetencji menedżerskich w zakresie motywowania pracowników.
Nabycie umiejętności budowania efektywnych relacji przełożony-podwładny.
Zdobycie umiejętności menedżerskich z zakresu budowania zespołu umiejącego razem realizować wyznaczone przez organizację cele.

Korzyści dla uczestników:

Poznanie mechanizmów zachowań menedżerskich we współczesnej teorii zarządzania zespołem.
Znaczne zwiększenie skuteczności i efektywności działań menedżerskich.
Umiejętność dopasowania indywidualnego stylu kierowania do rozwoju zawodowego i osobistego pracownika.
Umiejętność swobodnego stosowania technik motywowania siebie i pracowników.
Zdobycie kwalifikacji pozwalających rozpoznawanie sytuacji konfliktowej oraz diagnozowanie jej przyczyn.
Zdolność obrony przed próbami manipulacji i właściwa reakcja na stosowane przez Partnera taktyki.
Wiedza umożliwiająca integrację zespołu, pozwalająca radzić sobie z trudnymi zachowaniami pracowników oraz budować własnego wizerunek zgodnie z zaplanowanymi celami.
Kto powinien wziąć udział?
Grupa docelowa:

właściciele firm
managerowie
osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespołem ludzkim oraz ich bezpośredni przełożeni
specjaliści biorący udział w kierowaniu i zarządzaniu
osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności w zakresie kierowania zespołem pracowników

Program szkolenia

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|

Dzień I

1. Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych.
Prezentacja sylwetki wykładowcy i Uczestników warsztatów.
Omówienie głównych elementów warsztatów.
Autoprezentacja uczestników - wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania.
2. Ja - jako menedżer - odkrycie własnego potencjału.
Podstawowe funkcje menedżera/lidera.
Style kierowania w aspekcie zarządzania zespołem.
Marka menedżera.
Autorytet lidera, czyli połączenie kompetencji, wiedzy, doświadczenia i osobowości.
Przegląd kompetencji skutecznego menedżera.
Efektywne zarządzanie czasem.
3. Najważniejsze funkcje menedżerskie.
Przekazywanie informacji.
Wyznaczanie celów.
Motywowanie.
Rozwój i ocena pracowników.
4. Błędne strategie menedżerskie.
5. Budowanie wiarygodności lidera.
Rola zaufania w procesie zarządzania.
Jak budować zaufanie?
Rola menedżera w budowaniu zaufania.
6. Wizerunek menedżera w oparciu o osobowość i profil organizacji.
Kreowanie indywidualnego wizerunku menedżera względem:
Klientów
Misji organizacji
Zwierzchników
Współpracowników
Osobistych potencjałów każdego menedżera.
7. Skuteczna komunikacja w procesie kierowania.
Komunikacja narzędziem pracy menedżera.
Funkcje komunikacji w procesie kierowania.
Podstawy skutecznego przekazu.
Metody prezentacji własnych rozwiązań.
Sztuka radzenia sobie w różnych sytuacjach komunikacyjnych.
Asertywność jako ważna cecha skutecznego menedżera.
Konstruktywna krytyka i ocena.
Konieczność zwolnienia członka zespołu.
8. Gra strategiczna.
9. Analiza i wyniki gry strategicznej – dyskusja, wnioski trenera.

DZIEŃ II

10. Planowanie i wyznaczanie celów.
Proces planowania celów i określanie priorytetów.
Monitorowanie realizacji celów – podejście sytuacyjne.
11. Tworzenie sprawnego, dynamicznego zespołu.
Schemat realizacji skutecznego, dynamicznego zespołu.
Umiejętne określenie misji, celów, wartości i reguł panujących w zespole pod kątem realizacji celów organizacji.
Odpowiedni dobór członków zespołu pod kątem postawy, kompetencji oraz umiejętności interakcji międzyludzkiej.
Metody poprawiania efektywności istniejącego zespołu.
Odpowiednia reakcja na niekorzystne zjawiska w organizacji.
12. Zarządzanie sytuacyjne w praktyce menedżerskiej.
Specyfika działania menedżera w czterech stylach zarządzania.
Cykl komunikacji z pracownikiem – dopasowanie stylu do etapu rozwoju pracownika.
Planowanie, zlecanie, delegowanie.
Monitorowanie w drodze do osiągnięcia rezultatu.
Ocena i informacja zwrotna.
13. Warsztat symulacyjny kierowania zespołem:
prezentacja rezultatów pracy grup
wnioski ucztestników
zadania problemowe w oparciu o grę
wnioski trenera, przywołanie analogicznych przypadków z warsztatu do konkretnych przypadków z rzeczywistych organizacji.
14. Skuteczne delegowanie zadań – główne zasady.
Przygotowanie do delegowania zadań.
Wyznaczenie obszaru zdań do delegowania – nasze cele i priorytety.
Ocena kompetencji pracownika przed delegowaniem zadania.
Klasyfikacja pracowników: podwładny o wysokiej świadomości i odpowiedzialności, pracownik o niskiej świadomości własnej wartości.
15.Sztuka motywowania pracownika.
Wybrane koncepcje motywowania pracowników i ich przełożenie na funkcjonowanie organizacji.
Rozpoznawanie indywidualnych wzorców komunikowania się menedżerów i ich konsekwencji dla procesów motywowania pracowników.
Bycie rozpoznanym, zauważonym jako podstawowa potrzeba człowieka.
Jak motywować – czego potrzebują ludzie, by efektywnie pracować?
Wzorzec tworzenia systemu motywacyjnego dla pracowników.
16. Rozwijanie samodzielności pracowników – ćwiczenia praktyczne.
Kreowanie wartościowego pracownika – jak obudzić w pracownikach chęć do myślenia i działania.
Zakres odpowiedzialności pracownika jako podstawa do pobudzenia go do działania.
Rozwijanie, inspirowanie pomysłowości i kreatywności personelu.
17. Sztuka rozwiązywania konfliktów w organizacji.
Określanie podłoża konfliktu.
Komunikacja w konflikcie.
Koszty ponoszone przez organizacje z powodu konfliktów.
Strategie radzenia sobie z konfliktem.
18. Podsumowanie warsztatów.

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:
990 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Kraków: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1270 zł netto (+23% Vat)
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1330 zł netto (+23% Vat)
Poznań: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1270 zł netto (+23% Vat)
Gdańsk: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1330 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwaga:
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Prelegenci

Cytat
Trener:

Specjalizacja trenerska:
Doświadczony trener zarządzania i biznesu, coach i ceniony konsultant. Specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie dla menedżerów oraz w coachingu. Pracuje metodami autorskimi, warsztatowymi, w atmosferze partnerstwa. Jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, a najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada ponad kilkuletnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami.

Trener:

Specjalizacja trenerska:
Trener biznesu, wykładowca i konsultant HR. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich (Dyrektor Oddziału, Kierownik marketingu) oraz handlowych. Specjalizuje się w szkoleniach i konsultacjach dla zarządzających zespołami pracowniczymi. Stosuje Regułę Pareto w prowadzonych przez siebie szkoleniach: 80 % zajęć warsztatowych i 20% mini wykład wraz z podsumowaniem przez trenera. Pracował w charakterze Trenera Regionalnego (zarządzał zespołem Trenerów Obszarowych) i Głównego specjalisty w korporacjach: TP SA., oraz Ergo Hestia. Ekspert w zakresie zarządzania ludźmi, HR, przywództwa i sprzedaży. Autor wielu publikacji w prasie specjalistycznej i serwisach internetowych z zakresu kierowania zespołami, negocjacji i HR. Twórca instrukcji procesu coaching’owego oraz finalista konkursu „Mówca znakomity. Twórca wielu programów szkoleniowych. Absolwent Politechniki Warszawskiej (mgr inż.) i kilku studiów podyplomowych (zarządzanie, komunikacja i promocja w biznesie, polsko-niemieckich menedżerskich studiów podyplomowych oraz studiów MBA ZZL. Wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Logistyki i Wielkopolskiej Szkole Biznesu na studiach MBA. Poza pracą jest „molem książkowym”, krzyżówkowiczem i kinomanem.

Gdzie i kiedy

Gdańsk 26 - 27 marca 2018
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 26 - 27 marca 2018
-

Wrocław

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Kraków 27 - 28 lutego 2017
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 27 - 28 lutego 2017
-

Kraków

-

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 30 - 31 stycznia 2017
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 12 - 13 grudnia 2016
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 01 - 02 grudnia 2016
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 14 - 15 listopada 2016
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 - 18 października 2016
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 29 - 30 września 2016
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 29 - 30 września 2016
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 29 - 30 sierpnia 2016
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 29 - 30 sierpnia 2016
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Kraków 21 - 22 lipca 2016
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 21 - 22 lipca 2016
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 02 - 03 czerwca 2016
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 02 - 03 czerwca 2016
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 12 - 13 maja 2016
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 28 - 29 kwietnia 2016
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 25 marca 2016
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 25 marca 2016
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 25 marca 2016
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 25 - 26 lutego 2016
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 25 - 26 lutego 2016
-

Kraków

-

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 25 - 26 lutego 2016
-

Kraków

-

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 - 29 stycznia 2016
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 - 29 stycznia 2016
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 14 - 15 grudnia 2015
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 14 - 15 grudnia 2015
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 14 - 15 grudnia 2015
-

Poznań

-

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 - 27 listopada 2015
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 - 27 listopada 2015
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 - 27 listopada 2015
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 - 27 listopada 2015
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 29 - 30 października 2015
-

Kraków

-

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 29 - 30 października 2015
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 29 - 30 października 2015
-

Kraków

-

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 25 września 2015
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 25 września 2015
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 25 września 2015
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 30 - 31 lipca 2015
-

Kraków

-

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 30 - 31 lipca 2015
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 - 26 czerwca 2015
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 - 26 czerwca 2015
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 28 - 29 maja 2015
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 28 - 29 maja 2015
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 28 - 29 maja 2015
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 23 - 24 kwietnia 2015
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 23 - 24 kwietnia 2015
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

WARSZAWA 09 - 10 marca 2015
-

WARSZAWA

WARSZAWA

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 09 - 10 marca 2015
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

WARSZAWA 09 - 10 marca 2015
-

WARSZAWA

WARSZAWA

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 19 - 20 lutego 2015
-

Wrocław

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 19 - 20 lutego 2015
-

Wrocław

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 19 - 20 lutego 2015
-

Wrocław

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

WARSZAWA 29 - 30 stycznia 2015
-

WARSZAWA

WARSZAWA

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 - 30 stycznia 2015
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 - 23 grudnia 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 22 - 23 grudnia 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 22 - 23 grudnia 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 18 - 19 grudnia 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 18 - 19 grudnia 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 18 - 19 grudnia 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 18 - 19 grudnia 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 27 - 28 listopada 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 27 - 28 listopada 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 27 - 28 listopada 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 27 - 28 listopada 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 27 - 28 października 2014
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 27 - 28 października 2014
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 27 - 28 października 2014
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 27 - 28 października 2014
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Poznań 29 - 30 września 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 29 - 30 września 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 29 - 30 września 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 29 - 30 września 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 25 - 26 sierpnia 2014
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 25 - 26 sierpnia 2014
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 25 - 26 sierpnia 2014
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Kraków 26 - 27 czerwca 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 26 - 27 czerwca 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 26 - 27 czerwca 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 29 - 30 maja 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 29 - 30 maja 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 29 - 30 maja 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 28 marca 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 28 marca 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 28 marca 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 28 marca 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 28 marca 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 30 - 31 stycznia 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 30 - 31 stycznia 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 05 - 06 grudnia 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 05 - 06 grudnia 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 05 - 06 grudnia 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 05 - 06 grudnia 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 02 - 03 grudnia 2013
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 02 - 03 grudnia 2013
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 02 - 03 grudnia 2013
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 02 - 03 grudnia 2013
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 18 - 19 listopada 2013
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 18 - 19 listopada 2013
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 18 - 19 listopada 2013
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 18 - 19 listopada 2013
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Kraków 28 - 29 października 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 28 - 29 października 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 28 - 29 października 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 28 - 29 października 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 28 - 29 października 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 14 - 15 października 2013
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 14 - 15 października 2013
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 14 - 15 października 2013
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 14 - 15 października 2013
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 14 - 15 października 2013
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 30 września - 01 października 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 30 września - 01 października 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 30 września - 01 października 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 30 września - 01 października 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 30 września - 01 października 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 30 września - 01 października 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 19 - 20 sierpnia 2013
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 19 - 20 sierpnia 2013
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 19 - 20 sierpnia 2013
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 19 - 20 sierpnia 2013
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Kraków 29 - 30 lipca 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 29 - 30 lipca 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 29 - 30 lipca 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 29 - 30 lipca 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 27 - 28 czerwca 2013
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 27 - 28 czerwca 2013
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 27 - 28 czerwca 2013
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 27 - 28 czerwca 2013
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 28 maja 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 28 maja 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 28 maja 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 25 - 26 marca 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
zł netto
990 PLN
Cena zawiera:
  • -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1350 zł netto (+23% Vat)
Pozostałe miasta: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1310 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!