Kierowanie zespołem - Nowoczesne techniki kierowania i motywowania pracowników

O szkoleniu

Czy jako szef zespołu mierzysz się z wyzwaniami w zarządzaniu ludźmi? Stawiasz czoła problemom komunikacyjnym, gdzie komunikaty nie są zrozumiane, a metody motywacji nie przynoszą oczekiwanych efektów? Doświadczasz frustracji, gdy zauważasz, że zespół nie wykonuje zadań efektywnie lub gdy konflikty zaczynają wpływać na atmosferę pracy? Nasze intensywne szkolenie z zakresu nowoczesnego kierowania zespołem i motywowania pracowników dostarczy odpowiedzi na te pytania.

Dla kogo są te warsztaty?

Warsztat jest skierowany do Ciebie, jeśli:

 • Chcesz skuteczniej komunikować się i być lepiej rozumianym przez swój zespół,
 • Potrzebujesz nowych strategii motywowania różnych osobowości w zespole,
 • Szukasz sposobów na efektywne zarządzanie stresem i konfliktami,
 • Chcesz maksymalnie wykorzystać potencjał swojego zespołu.

Korzyści z warsztatów

Podczas naszego szkolenia zgłębisz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci:

 • Efektywniej komunikować się, wykorzystując techniki, które zwiększą zrozumienie i poprawią przepływ informacji w zespole,
 • Motywować pracowników indywidualnie i jako grupę, by osiągać wyznaczone cele,
 • Rozwiązywać konflikty i zarządzać stresem, co przyczyni się do lepszego klimatu pracy,
 • Wykorzystywać potencjał każdego pracownika, co zwiększy ogólną produktywność i satysfakcję z pracy.

Wzmocnione kompetencje

Program szkolenia obejmuje:

 • Praca z przekonaniami ograniczającymi – identyfikacja i transformacja na motywujące siły,
 • Utrzymanie efektywności w zespole – techniki pobudzania działania i zaangażowania,
 • Zasady skutecznego przywództwa i budowanie autorytetu,
 • Zaawansowana komunikacja – sztuka zadawania właściwych pytań i efektywna informacja zwrotna,
 • Delegowanie – zasady i warsztaty praktyczne, które zmienią Twoje podejście do rozdzielania obowiązków,
 • Budowanie konstruktywnej informacji zwrotnej – kreowanie feedbacku, który jest postrzegany jako wartość i motywacja do rozwoju,
 • Kontrola jako narzędzie motywacji – ustalanie warunków, w których kontrola przestaje być źródłem stresu, a staje się elementem wspierającym rozwój,
 • Doradztwo i wspieranie pracownika – jak być liderem, który staje się źródłem wsparcia, a nie presji.
Dlaczego warto wziąć udział?

Udział w warsztacie "Kierowanie Zespołem - Nowoczesne Techniki Kierowania i Motywowania Pracowników" oferuje szereg wartościowych korzyści dla każdego lidera, menedżera, czy osoby zarządzającej zespołem. Oto kilka kluczowych powodów, dla których warto wziąć udział w tym wydarzeniu:

 1. Rozwój Umiejętności Liderskich: Uczestnicy mają możliwość nauczenia się, jak skutecznie kierować zespołem, wykorzystując nowoczesne techniki zarządzania i motywowania. Szkolenie to rozwija nie tylko zdolności przywódcze, ale także umiejętności interpersonalne, które są kluczowe w każdym miejscu pracy.

 2. Poprawa Komunikacji: Warsztaty skupiają się na efektywnym przekazywaniu informacji oraz technikach budowania zrozumienia w zespole. Uczestnicy uczą się, jak mówić, aby byli słuchani i jak słuchać, aby lepiej rozumieć swoich pracowników, co jest fundamentem dla każdego lidera.

 3. Zarządzanie Konfliktami i Stresem: Uczestnicy zdobywają narzędzia niezbędne do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, co pozwala na utrzymanie pozytywnej atmosfery w pracy i minimalizowanie wpływu stresu na zespół.

 4. Skuteczne Motywowanie Zespołu: Warsztaty oferują wiedzę na temat różnych strategii motywowania zespołu, które są dostosowane do różnorodności osobowości. Poznanie tych technik pozwala na bardziej świadome i efektywne pobudzanie pracowników do działania.

 5. Efektywne Delegowanie Zadań: Nauczenie się, jak prawidłowo delegować zadania, jest kluczowe dla osiągnięcia lepszych wyników przez zespół. Szkolenie to pokazuje, jak to robić efektywnie, zachęcając jednocześnie pracowników do brania większej odpowiedzialności.

 6. Budowanie Autorytetu: Uczestnicy dowiedzą się, jak budować i utrzymywać autorytet w oczach swojego zespołu, co jest niezbędne do skutecznego liderowania.

 7. Rozwój Osobisty i Zawodowy: Szkolenie daje uczestnikom możliwość introspekcji i rozwoju osobistego, co przekłada się na ich profesjonalne życie i poprawia ich ogólną efektywność jako liderów.

 8. Sieciowanie: Warsztaty to również doskonała okazja do nawiązania kontaktów z innymi liderami i menedżerami, co może prowadzić do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk.

 9. Certyfikat Ukończenia: Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zdobycie nowych umiejętności, które mogą być atrakcyjne w oczach obecnych lub przyszłych pracodawców.

 10. Implementacja Wiedzy: Uczestnicy otrzymują narzędzia i materiały, które ułatwiają wdrożenie zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej, co pozwala na szybkie zobaczenie efektów szkolenia.

Dzięki tym korzyściom warsztaty te stanowią cenne doświadczenie rozwijające kluczowe umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania i kierowania zespołem, co w dłuższej perspektywie przyczynia się do sukcesu całej organizacji.

 

Dodatkowe korzyści z uczestnictwa

 • Indywidualne konsultacje z trenerem: Możliwość doprecyzowania własnych wyzwań i strategii działania.
 • Materiały szkoleniowe i narzędzia implementacyjne: Praktyczne zasoby, które ułatwią zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy.
 • Certyfikat ukończenia kursu: Dokument potwierdzający rozwój kompetencji w zakresie zarządzania zespołem.
Kto powinien wziąć udział?

Dyrektorzy, managerowie, kadra kierownicza, dział HR, osoby zarządzające, właściciele firm.

Program szkolenia

Kierowanie Zespołem - Nowoczesne Techniki Kierowania i Motywowania Pracowników

Obszary Działania Lidera

 • Dwa filary skutecznego przywództwa: Poznaj kluczowe zasady, które każdy lider powinien zastosować, aby skutecznie kierować swoim zespołem.
 • Style przywództwa: Jakie style przywództwa są najbardziej efektywne w różnych sytuacjach i jak je adaptować.
 • Autosabotaż lidera: Rozpoznawanie i przełamywanie własnych barier, które hamują skuteczne kierowanie zespołem.
 • Budowanie autorytetu: Strategie na rozwijanie i utrzymanie autorytetu lidera.

Funkcje Kierowania

 • Podstawy zarządzania zespołem: Planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie jako fundamenty osiągania wyników.
 • Zaawansowane techniki zarządzania zespołem: Jak wykraczać poza podstawowe funkcje zarządzania, aby skutecznie przewodzić zespołowi.

Planowanie Pracy Zespołu

 • Efektywne zarządzanie czasem: Techniki podziału czasu menedżera, aby maksymalizować produktywność.
 • Jak unikać bycia zakładnikiem zespołu?: Strategie na utrzymanie kontroli nad zespołem bez nadmiernego zaangażowania.
 • Utrzymanie ciągłości pracy zespołu: Zapewnienie płynności operacji i zadań w zespole.

Komunikacja i Informacja Zwrotna

 • Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych: Dlaczego ludzie mówiący tym samym językiem często nie rozumieją się i jak temu zaradzić.
 • Skuteczny model informacji zwrotnej: Jak budować i przekazywać feedback, który motywuje i poprawia wyniki.
 • Efektywne przekazywanie poleceń: Techniki, które zwiększają zrozumienie i wydajność wykonania zadań.

Motywacja i Zaangażowanie

 • Teorie motywacji: Przegląd i zastosowanie w praktyce.
 • Pochwała vs. konstruktywna krytyka: Jak i kiedy stosować, aby skutecznie motywować.
 • Analiza przyczyn braku realizacji zadań: Identyfikacja problemów i wprowadzanie odpowiednich rozwiązań.

Delegowanie i Odpowiedzialność

 • Skuteczne delegowanie: Techniki i praktyki, które pomagają w delegowaniu zadań i odpowiedzialności.
 • Nawyki wspierające i ograniczające delegowanie: Jak rozpoznawać i modyfikować własne zachowania, które wpływają na efektywność zespołu.

Kontrola i Rozwój Zespołu

 • Kontrola jako narzędzie motywujące: Jak kontrolować bez demotywowania zespołu.
 • Narzędzia kontroli: Efektywne strategie i narzędzia do monitorowania i oceny pracy zespołu.

Rozwój Umiejętności Komunikacyjnych

 • Sztuka zadawania właściwych pytań: Jak poprawić komunikację i relacje w zespole.
 • Trudne rozmowy z pracownikami: Jak prowadzić rozmowy oceniające, upominające oraz podsumowujące.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe od 9:00 do 16:00 (16 godzin szkoleniowych w tym 1 godzina konsultacji z trenerem).

Prelegenci

PIOTR JANKOWSKI - trener z 25-letnim doświadczeniem biznesowym zebranym w obszarze zarządzania i kierowania zespołami pracowników. Piotr, jako praktyk, przekazuje sprawdzoną wiedzę z charakterystycznym sobie poczuciem humoru i lekkością w opowiadaniu historii.  Dzięki doświadczeniu wie, z czym zmagają się w codziennej pracy managerowie. Zna z praktyki aspekty pracy szefów jak planowanie, delegowanie, motywacja i budowanie efektywnych zespołów. Jest praktykiem zarządzania zasobami ludzkimi i kierowania ludźmi.

To, co bardzo cenią uczestnicy to fakt, że na prawdziwych przykładach pokazuje jak zastosować poznane techniki motywowania, kierowania czy prowadzenia trudnych rozmów. Najlepsze praktyki i doświadczenia stanowią kluczowe elementy szkoleń dedykowanych dla ludzi zajmujących się kierowaniem zespołami i firmami. Siła 13 lat praktyki to wyróżnik, który stanowi zdecydowaną wartość dla uczestników szkoleń.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

zoom
zoom

Rejestracja

Cena 1
2 190
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje indywidualne
Zniżki grupowe:
 • 6.85% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 6.85% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 6.85% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniach VIDI Centrum Rozwoju Kadr Beata Kubicius, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-337), ul. P. Skargi 6B o nr NIP 6511024789 (Usługodawca) jest wypełnienie i przesłanie formularza rejestracji online.
 2. Przesyłając formularz zgłoszeniowy Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz że formularz i regulamin wspólnie stanowią umowę pomiędzy Klientem, a Usługodawcą.
 3. Zgłaszając udział na szkolenie Klient zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata następuje przelewem na konto Usługodawcy wskazane na fakturze pro forma przekazanej w potwierdzeniu rejestracji na szkolenie.
 4. Klient posiadający status konsumenta może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga zachowania formy pisemnej poprzez przesłania maila na szkolenia@superszkolenia.pl oraz zgloszenie@eventis.pl. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Usługobiorca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.
 5. W przypadku braku uczestnictwa w zakupionym szkoleniu bez uprzedniego odstąpienia od umowy Klient traci możliwość wzięcia udziału w zajęciach, nawet jeśli dostępny będzie nowy termin szkolenia. Usługodawca nie jest przy tym zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty uczestnikom.
 6. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia bądź zmiany uczestnika najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia i po uiszczeniu opłaty administracyjnej i pod warunkiem, że Usługodawca posiada wolne miejsca na szkoleniu w innym terminie.
 7. Usługodawca zastrzega prawo do odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Usługodawcę oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej. W takim wypadku Klient może odstąpić od umowy i otrzymać zwrot wszystkich wpłaconych Usługodawcy kwot za szkolenie. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem szkolenia powstałych z powodów niezawinionych przez Usługodawcę lub na skutek działania siły wyższej.
 8. Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i osób podanych w formularzu zgłoszeniowym przez Usługodawcę w celu realizacji zamówienia.

Administratorem danych osobowych jest VIDI Centrum Rozwoju Kadr Beata Kubicius [NIP 6511024789] z siedzibą 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. P. Skargi 6B. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem polskim i unijnym, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

VIDI Centrum Rozwoju Kadr to firma szkoleniową najwyższych standardów profesjonalnego działania w obszarze szkoleniowym zgodnie z normami Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. W związku z jakością usług szkoleniowych, jakie świadczymy uzyskaliśmy – Certyfiakt Jakości SUS 2.0Dzięki temu wiedzą Państw, że mogą skorzystać z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na szkolenia i doradztwo rozwojowe.


Tylko te posiadające odpowiednie certyfikaty zweryfikowane przez PARP mają prawo oferować szkolenia, na które otrzymasz dofinansowanie z funduszy europejskich!


VIDI Centrum Rozwoju Kadr jest certyfikowaną firmą i realizuje takie szkolenia. Jeżeli w bazie nie ma szkolenia odpowiadającego Państwa potrzebom, zapraszamy do kontaktu w celu doprecyzowania tematyki/lokalizacji/terminu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: VIDI Centrum Rozwoju Kadr
 • Ulica i nr: ul. P. Skargi 6B
 • Kod pocztowy: 44-337
 • Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
 • Numer NIP: 6511024789

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

VIDI Centrum Rozwoju Kadr
44-337 Jastrzębie Zdrój, Polska ul. P. Skargi 6B

Organizator

VIDI Centrum Rozwoju Kadr
44-337 Jastrzębie Zdrój, Polska
ul. P. Skargi 6B
woj. śląskie
💪💪Rozwijaj swój biznes rozwijając siebie! 💪💪 Pomagam budować sprzedaż według strategii SKS - Strategia, Kompetencje, Systematyczność. Badania firmy VIDI wskazują na silną, bezpośrednią korelację między zdolnościa...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!