Kierowanie Zespołem - nowoczesne techniki kierowania i motywowania pracowników

O szkoleniu

Czy odczuwasz wyzwania związane z zarządzaniem zespołem?
Jako szef zespołu, być może stajesz codziennie przed wyzwaniami, które testują Twoje umiejętności kierowania i motywowania zespołu. Może masz wrażenie, że Twoje komunikaty nie są odpowiednio rozumiane lub że Twoje metody motywacji nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Frustracja i poczucie stagnacji mogą być obecne, gdy zauważasz, że zespół nie realizuje zadań z oczekiwaną efektywnością lub gdy konflikty zaczynają wpływać na atmosferę pracy. Jeśli te problemy brzmią znajomo, nasze intensywne szkolenie jest odpowiedzią na Twoje potrzeby.

Ten warsztat jest dla Ciebie jeśli:
Chcesz skuteczniej komunikować się i być lepiej rozumianym przez swój zespół?
Potrzebujesz nowych strategii motywowania różnych osobowości w zespole?
Szukasz sposobów na efektywne zarządzanie stresem i konfliktami?
Chcesz maksymalnie wykorzystać potencjał swojego zespołu?


Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na któreś z tych pytań, warsztaty z nowoczesnych technik kierowania i motywowania pracowników są dla Ciebie.

Dlaczego warto wziąć udział?

Dołączając do naszego warsztatu "Kierowanie Zespołem", zyskujesz unikalną okazję do osobistego i zawodowego rozwoju. Oto korzyści, które przyniesie Ci udział:

 1. Zaangażowany zespół: nauczysz się budować kulturę pełnego zaangażowania, gdzie każdy pracownik jest głęboko zaangażowany w misję firmy, co przekłada się na zwiększoną efektywność i lepsze wyniki.
 2. Większa samodzielność pracowników: poznasz metody umożliwiające Twoim pracownikom działanie z większą autonomią, co zredukuje Twoje obciążenie kontrolą i pozwoli skupić się na kluczowych aspektach zarządzania.
 3. Motywujące środowisko pracy: dowiesz się, jak tworzyć środowisko, które inspiruje do inicjatywy i aktywnego działania, wzmacniając przy tym zaufanie do liderów i spójność zespołową.
 4. Efektywne delegowanie: opanujesz umiejętności efektywnego delegowania zadań, co pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów zespołu i podniesienie jego produktywności.
 5. Skuteczna komunikacja: zdobędziesz narzędzia do wzmacniania Twoich umiejętności komunikacyjnych, co jest kluczowe dla jasnego przekazywania celów i oczekiwań oraz budowania skutecznego zespołu.
 6. Wykorzystanie potencjału zespołu: nauczysz się identyfikować i maksymalizować indywidualne talenty pracowników, co przyczyni się do poprawy wyników i zwiększenia satysfakcji z pracy.
 7. Zarządzanie konfliktami i współpraca: opanujesz techniki efektywnego zarządzania konfliktami i budowania współpracy, co jest fundamentem dla osiągania wspólnych celów i sukcesów.

Biorąc udział w naszych warsztatach, nie tylko zdobędziesz cenne umiejętności, ale również przekształcisz swoje podejście do liderowania, co pozwoli Ci zainspirować zespół do ciągłego rozwoju i osiągania wyznaczonych celów. Zarejestruj się teraz, aby rozpocząć zmiany, które przyczynią się do Twojego sukcesu i satysfakcji zawodowej.

Kto powinien wziąć udział?
 1. Menadżerowie i kierownicy: osoby na stanowiskach kierowniczych na różnych szczeblach organizacji, którzy chcą zwiększyć zaangażowanie i efektywność swoich zespołów.
 2. Przyszli liderzy: osoby, które są przygotowywane do objęcia ról kierowniczych i chcą zdobyć wiedzę oraz umiejętności niezbędne do efektywnego kierowania zespołem.
 3. Właściciele firm: przedsiębiorcy i właściciele małych oraz średnich firm, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi i zwiększyć efektywność swoich zespołów.
 4. HR i specjaliści ds. rozwoju: profesjonaliści z działów HR i rozwoju organizacyjnego, którzy poszukują nowych metod i technik motywowania oraz angażowania pracowników.
 5. Projekt menadżerowie: osoby zarządzające projektami i zespołami projektowymi, które chcą ulepszyć swoje umiejętności w zakresie liderowania, komunikacji i rozwiązywania konfliktów.
 6. Liderzy zespołów wirtualnych: menadżerowie zespołów zdalnych, którzy chcą skuteczniej zarządzać rozproszonymi zespołami i zwiększyć ich zaangażowanie oraz produktywność.
 7. Doradcy i konsultanci: specjaliści, którzy wspierają organizacje w rozwoju kompetencji menedżerskich i chcą poszerzyć swoją ofertę o nowoczesne podejścia w zarządzaniu zespołem.
 8. Liderzy zmian: osoby odpowiedzialne za wprowadzanie i zarządzanie zmianami w organizacjach, które chcą efektywniej angażować zespoły w procesy transformacji.

Szkolenie to jest więc idealne dla każdego, kto pragnie nie tylko rozwijać swoje umiejętności lidera, ale także budować silne, zaangażowane i efektywne zespoły.

Program szkolenia

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA LUDŹMI:
Jak kierujesz ludźmi - poznaj własny styl kierowania ludźmi.
Style prowadzenia rozmów.
Budowanie wizerunku przywódcy.


PODSTAWY KOMUNIKACJI:
Świadoma i nieświadoma informacja zwrotna.
Błędy w komunikacji z podwładnymi.
Przekonania - źródła i zagrożenia.


EFEKTYWNOŚĆ ZESPOŁU:
Czynniki wpływające na efektywność.
Co robić kiedy spada wydajność?


ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU
Podział czasu managera - jak zarządzać swoim czasem, gdy
ciągle ktoś przeszkadza
Jak nie stać się zakładnikiem zespołu?
Utrzymanie ciągłości pracy zespołu.


JAK SKUTECZNIE DELEGOWAĆ ZADANIA?
Skuteczne przekazywanie poleceń.
Kontrola - nie „czy” tylko „jak kontrolować?
Jak udzielać informacji zwrotnej i monitorować wykonanie
zadań.

MOTYWACJA                                                                                                                                                   Źródła motywacji                                                                                                                                   Piramida Maslowa                                                                                                                                         Teoria oczekiwań Lymana Portera                                                                                                             10 Praw motywacji 

KOMUNIKACJA Z PRACOWNIKAMI:                                                                                                             Proces komunikacji z podwładnymi.                                                                                             Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji.                                                                                       Sztuka zadawania właściwych pytań. 

INFORMACJA ZWROTNA:                                                                                                                  Zasady budowania informacji zwrotnej                                                                                   Skuteczny model informacji zwrotnej                                                                                     Zawarcie kontraktu z podwładnym 

DELEGOWANIE:                                                                                                                                      Nawyki pomagające i ograniczające.                                                                                             Dlaczego nie deleguję?                                                                                                                Określanie celów.                                                                                                                        Wzmacnianie delegacji. 

TRUDNE SYTUACJE W ZESPOLE:                                                                                                        Jak przekazywać trudne komunikaty?                                                                                     Asertywna komunikacja i stawianie oczekiwań

Czas trwania

Szkolenie trwa 2 dni, od 9 do 15.


 

Prelegenci

Trener VIDI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

➡ Szkolenie on-line odbywa się w Twoim biurze lub domu w wirtualnej sali szkoleniowej, na żywo z trenerem na platformie ZOOM

Rejestracja

Cena 1
2 190
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje indywidualne
Zniżki grupowe:
 • 6.85% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 9.13% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 10.27% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 10.96% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniach VIDI Centrum Rozwoju Kadr Beata Kubicius, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-337), ul. P. Skargi 6B o nr NIP 6511024789 (Usługodawca) jest wypełnienie i przesłanie formularza rejestracji online.
 2. Przesyłając formularz zgłoszeniowy Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz że formularz i regulamin wspólnie stanowią umowę pomiędzy Klientem, a Usługodawcą.
 3. Zgłaszając udział na szkolenie Klient zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata następuje przelewem na konto Usługodawcy wskazane na fakturze pro forma przekazanej w potwierdzeniu rejestracji na szkolenie.
 4. Klient posiadający status konsumenta może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga zachowania formy pisemnej poprzez przesłania maila na szkolenia@superszkolenia.pl oraz zgloszenie@eventis.pl. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Usługobiorca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.
 5. W przypadku braku uczestnictwa w zakupionym szkoleniu bez uprzedniego odstąpienia od umowy Klient traci możliwość wzięcia udziału w zajęciach, nawet jeśli dostępny będzie nowy termin szkolenia. Usługodawca nie jest przy tym zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty uczestnikom.
 6. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia bądź zmiany uczestnika najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia i po uiszczeniu opłaty administracyjnej i pod warunkiem, że Usługodawca posiada wolne miejsca na szkoleniu w innym terminie.
 7. Usługodawca zastrzega prawo do odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Usługodawcę oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej. W takim wypadku Klient może odstąpić od umowy i otrzymać zwrot wszystkich wpłaconych Usługodawcy kwot za szkolenie. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem szkolenia powstałych z powodów niezawinionych przez Usługodawcę lub na skutek działania siły wyższej.
 8. Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i osób podanych w formularzu zgłoszeniowym przez Usługodawcę w celu realizacji zamówienia.

Administratorem danych osobowych jest VIDI Centrum Rozwoju Kadr Beata Kubicius [NIP 6511024789] z siedzibą 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. P. Skargi 6B. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem polskim i unijnym, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: VIDI Centrum Rozwoju Kadr
 • Ulica i nr: ul. P. Skargi 6B
 • Kod pocztowy: 44-337
 • Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
 • Numer NIP: 6511024789

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

VIDI Centrum Rozwoju Kadr
44-337 Jastrzębie Zdrój, Polska ul. P. Skargi 6B

Organizator

VIDI Centrum Rozwoju Kadr
44-337 Jastrzębie Zdrój, Polska
ul. P. Skargi 6B
woj. śląskie
💪💪Rozwijaj swój biznes rozwijając siebie! 💪💪 Pomagam budować sprzedaż według strategii SKS - Strategia, Kompetencje, Systematyczność. Badania firmy VIDI wskazują na silną, bezpośrednią korelację między zdolnościa...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!